Program Misji Parafialnych.

„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” św. Jan Paweł II

Niedziela – 23.05.2021 r.  BIBLIA – odwieczne Słowo Boga.

W pierwszym dniu Misji św. uroczysta intronizacja Pisma Świętego w kościele i w domach. Na głównej Mszy św. o godz. 11.00 uroczyste wniesienie Biblii i umieszczenie na wcześniej przygotowanym miejscu w prezbiterium. W domach przygotowujemy godne miejsce dla Księgi Pisma Świętego i podczas wspólnej modlitwy dokonujemy intronizacji Słowa Bożego w rodzinie.

Msze Święte wg. porządku niedzielnego.

Poniedziałek – 24.05.2021 r. –
RODZIMY SIĘ DLA KOŚCIOŁA – dzień odnowienia sakramentu Chrztu Świętego.

W tym dniu skupiamy się wokół chrzcielnicy, która staje się głównym akcentem dekoracji tego dnia misyjnego. Wszyscy wierni przynoszą ze sobą świece i podczas Mszy św. odnawiamy przyrzeczenia Chrztu św.
Msze św. o godz. 7.00; 11.00; 16.00 (dla dzieci z rodzicami); 17.00 – Dąbków; 18.00

Wtorek – 25.05.2021 r.  
ŚWIADKOWIE WIARY – dzień sakramentu bierzmowania

Jako dojrzali chrześcijanie, chcemy bardziej zrozumieć, co znaczy przyznać się do Boga, wyznawać Go publicznie i stawać w obronie wiary. Centrum tego dnia jest krzyż, który adorujemy, a tym samym przyznajemy się do Ukrzyżowanego.
Msze św. o godz. 7.00; 11.00; 16.00 (dla dzieci z rodzicami); 17.00 – Dąbrowa; 18.00

Środa- 26.05.2021 r.

MY GRZESZNI – dzień sakramentu pokuty i pojednania

Przyznając się do swego grzechu, dokonujemy pojednania w rodzinie, sąsiedztwie, parafii i dopiero wtedy ze skruchą i żalem przystępujemy do sakramentu pokuty, rozliczając przed Bogiem całe życie. Chcemy, aby prawda wyzwoliła nas i uczyniła na nowo dziećmi Miłosiernego Boga.
Msze św. o godz. 7.00; 11.00; 16.00 (dla dzieci z rodzicami); 17.00 – Dąbków; 18.00

Czwartek – 27.05.2021 r.  
Dzień spowiedzi misyjnej (spowiedź pół godziny przed Mszą św.)

Pan mój i Bóg mój – dzień sakramentu kapłaństwa i eucharystii.

Przeżywamy spotkanie z Bogiem w Wieczerniku, którym jest świątynia parafialna. To tutaj zamieszkał Bóg w Najświętszym Sakramencie
i tutaj możemy Go adorować. Bóg daje nam się cały poprzez posługę kapłanów – sług Wieczernika. Jest to również dzień dobrze przygotowanej spowiedzi misyjnej, podsumowującej dotychczasowe życie. Modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
Msze św. o godz. 7.00; 11.00; 16.00 (dla dzieci z rodzicami); 17.00 – Dąbrowa; 18.00

Piątek – 28.05.2021 r.

BYŁEM CHORY – dzień poświęcony Bożemu Sercu i ludziom chorym i starszym.

Stajemy na Golgocie, aby lepiej zrozumieć sens cierpienia i poprzez swoje cierpienie, przyjęte jako zaproszenie do Drogi Krzyżowej, stawać się współczesnym Cyrenejczykiem, Weroniką, czy współczując niewiastami. Rano odprawiona będzie Msza św. dla ludzi chorych
 i starszych, którym udzielony zostanie sakrament namaszczenia chorych. Przed Mszą św. spowiedź dla chorych. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo za zmarłych. Jeśli będzie taka możliwość można udać się z procesją na cmentarz parafialny.

Msze św. o godz. 7.00; 11.00 (z sakramentem namaszczenia chorych); 16.00 (dla dzieci z rodzicami); 17.00 – Dąbków; 18.00

Sobota – 29.05.2021 r.

CO BÓG ZŁĄCZYŁ – dzień sakramentu małżeństwa

Z Maryją stajemy w kanie Galilejskiej, aby cieszyć się zaślubinami. Dla nas Kaną Galilejską będzie uczestnictwo w Liturgii, podczas, której odnawiane będą śluby małżeńskie. Na Mszy św. gromadzi się cała rodzina i składa dziękczynienie Bogu za dar miłości małżeńskiej.
Msze św. o godz. 7.00; 11.00; 16.00 (dla dzieci z rodzicami); 17.00 – Dąbrowa; 18.00

Niedziela – 30.05.2021 r.

PRZEZ KRZYŻ I ZMARTWYCHWSTANIE – dzień radości ze zwycięstwa Dobra

Niedziela jako pamiątka zmartwychwstania gromadzi wspólnotę Kościoła, po to, aby uświęciła dzień święty. Tak jak Apostołowie
 i uczniowie z Emaus, biegniemy, aby kolejny raz przeżyć cud Zmartwychwstania. Na tę pamiątkę po głównej Mszy św. udajemy się
z procesją niosąc misyjny krzyż i ustawiamy go jako świadectwo dla nas i pokoleń, które po nas przyjdą, że przez krzyż przyszło zmartwychwstanie i odkupienie człowieka.
Msze Święte wg. porządku niedzielnego.

 

W czasie Misji o godz.  2100 – Apel Jasnogórski i dzwon pokutny.

 

Misje poprowadzą Ojcowie Franciszkanie: o. Sławomir Zieliński, o. Piotr Paradowski