Całun Turyński – najsłynniejsze lniane płótno na świecie, na którym odciśnięty jest kształt postaci ludzkiej. Dla chrześcijan Całun Turyński to relikwia i potwierdzenie słów Ewangelii. Niewierzący widzą w nim kawałek płótna, na którym widać niewyraźny obraz. Według tradycji chrześcijańskiej, w płótno to spowite zostało ciało Jezusa Chrystusa po zdjęciu z krzyża. Tkanina jest przechowywana w Turynie w katedrze p.w. św. Jana Chrzciciela. Nauka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie jest to płótno, które spowijało ciało Jezusa złożone w grobie oraz jak powstało na nim odwzorowanie postaci ludzkiej . Według tradycji chrześcijańskiej, ślady na całunie to zarys twarzy Jezusa i krew z jego ran. Kościół katolicki i większość innych Kościołów chrześcijańskich nie zajmują jednoznacznego stanowiska wobec autentyczności całunu Zbawiciela i pozostawiają w tej kwestii wolność osądu wiernym.