Mimo trwających utrudnień związanych z pandemią, wykonawca generalny inwestycji Firma REMBUD prowadzi prace przy kościele. Są one mocno zawansowane.

Poniżej przedstawiam opis prac wykonanych i prac które są w trakcie realizacji.

 

Zakres prac budowlanych termo modernizacyjnych (kursywą opis z projektu)

  1. Wymiana okien

        Projektuje się demontaż wszystkich okien w ramach stalowych o pow. łącznej 338,76 m².  Przed przystąpieniem do wykucia ze ścian ram stalowych w pierwszej kolejności należy okna bezpiecznie rozszklić. Przewiduję się montaż nowych okien aluminiowych ciepłych w systemie np. YAWAL TM 662 HI w kolorze  RAL 7045,  szklenie komorowe szkło ornamentowe WZ 101 4/20 TGI/4, U=0.9 [W/m²*K]

Prace zostały wykonane na poziomie kościoła – konkatedry. Pozostały do wymiany okna w szczycie świątyni. Trwają prace przygotowawcze do postawienia rusztowania na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Planowany termin rozpoczęcia prac wymiany okien to początek maja 2020 roku.

 

  1. Wymiana stolarki drzwiowej

        Przewiduje się wymianę całej stolarki drzwiowej na szczelną w ilości 9 szt. , pow. 57,92 m²  z zachowaniem  ich dotychczasowego wyglądu.  

Drzwi zewnętrzne do konkatedry w całości zostały wymienione. Nowe drzwi wykonane są z aluminium z wstawkami drewnianymi  oraz specjalnymi warstwami izolacji cieplnej dzięki czemu współczynnik przenikalności jest bardzo wysoki dla budynków użyteczności publicznej.

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

        Projektuje się ocieplenie ścian zewnętrznych z elewacją w technologii lekko mokrej w systemie np. Atlas Stopter. Ocieplenie stanowi styropian  o niskim współczynniku przewodzenia ciepła EPS 70 – 0,40 fasada,  λ= 0,040, gr. 10 cm .  Tynk  mineralny  Atlas Cermit SN 20. Kolorystyka jak pokazano na rysunkach elewacji przy użyciu gruntu np. Capagrunt Universal i farby nawierzchniowej silikonowej Muresko Premium kolor. W kolorystyce zastosowano klasyfikację dwóch odcieni szarości wg wzornika Caparol Histolith: Kolor ścian ( tła) w kolorze szarości: Kassler Braun 30 , kolor pasów w kolorze jasnej szarości : Kassler Braun 50 , cokół budynku i pasy pionowe na ścianach : Eisenoxidscharz 10. Istniejące obróbki blacharskie, podokienniki do wymiany. Projektuje się jednolitą  kolorystykę w kolorze RAL 6502-Y 

Prace zostały rozpoczęte i są prowadzone

 

  1. Ocieplenie stropów żelbetowych

       Istniejące stropu żelbetowe ociepla się przez ułożenie styropianu gr. 10 cm , wg PN-EN 13163, EPS 200-036. Wykonać izolację przeciw wilgotnościową z folii izolacyjnej  polietylenowej gr. 0,6 mm.  Wykonać jastrych cementowy gr. 5, cm.

Prace zostały zakończone w całości.

 

  1. Ocieplenie stropodachu

Projektuje się docieplenie stropodachu przez ułożenie wełny mineralnej (lub cellulozy) gr. 15 cm .o wsp. λ =0,036 [W/m*K] . Ponieważ od strony wewnętrznej niemożliwe jest wykonanie tych prac konieczne będzie: –  zdemontowanie w tej części dachu istniejące pokrycie z blachy.

Prace rozpoczną się w miesiącu czerwcu br.  

 

  1. Ocieplenie murów podpiwniczenia

        Ocieplenie murów piwnic projektuje się płytą styropianową  XPS 036, λ=0,036 [W/m*K], gr. 5 cm .  Wykonać wykopy do głębokości ław fundamentowych około 2,75 m z ich zabezpieczeniem. Następnie : –  oczyścić starannie powierzchnie murów,

–  zagruntować powierzchnie środkiem gruntującym np. ASOL-FE –  wykonać tynk renowacyjny np. RENOPAL-VP, –  wykonać izolację bitumiczną Combiflex AB-2, –  przykleić  płyty styropianowe XPS 036, –  ułożyć izolację z foli Folda łącząc klejem winylowym PC3. Po wykonaniu j.w. izolacji cieplno wilgotnościowej lub w podobnej technologii, wykopy zasypać zagęszczając warstwami.  Odbudować nawierzchnie ( odboje, chodniki ) z kostki brukowej.

Prace od strony pólnocnej konkatedry zostały już wykonane.

 Termin zakończenia prac to listopad 2020 roku.

 

           

W związku z sytuacją pandemi, która ma obecnie miejsce w Polsce i ograniczoniem do minimum liczby wiernych na Mszach świętych niedzielnych i świątecznych  w praktyce oznacza to również brak  wpływów z tacy na potrzeby parafii, na bieżace utrzymanie i na realizację prace remontowych związanych z projektem termomodernizacji.

Osoby, które chciały by wesprzeć materialnie parafię mogą to uczynić online poprzez stronę internetową naszej parafii klikając w obrazek poniżej:

Zachęcamy do tej formy składania datków na fundusz remontowy kościoła.