Umiłowani Diecezjanie, Drodzy Goście przybywający do swoich Bliskich na Zamojskiej, Lubaczowskiej, Hrubieszowskiej, Biłgorajskiej i Tomaszowskiej Ziemi, by wspólnie świętować Boże Narodzenie,

Wpatrując się w Betlejemski żłóbek, który – jak poucza Papież Franciszek – „wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza, bo ukazuje czułość Boga”, spieszymy do Was ze słowami wdzięczności, zachęty, serdecznych życzeń świątecznych i noworocznych oraz z pasterskim błogosławieństwem.

Dziękujemy za Wasze trwanie przy Bogu w Chrystusowym Kościele, z miłością w sercu do Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to dla nas, pasterzy Chrystusowej Owczarni, wielka radość i pokrzepienie. Cieszymy się, że możemy wam pobłogosławić w mocy Chrystusa, który nieustannie jest obecny pośród nas, a poprzez obchód Świąt Narodzenia Pańskiego jeszcze ożywia swoją bliskość i napełnia nasze serca miłością, pokojem oraz nadzieją. On – to znowu słowa naszego Papieża – „Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości. […] Ten, który narodził się z Maryi, jest źródłem i wsparciem każdego życia. W Jezusie Ojciec dał nam brata, który wychodzi, by nas szukać, kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek”.

Dziękujemy Wam, Bracia i Siostry, że przyjmujecie Chrystusa w znaku Bożego Dziecięcia i podejmujecie wysiłek codziennej wierności otrzymanemu od Niego  powołaniu.

Chcemy zachęcić Was do budowania rodzinnych, społecznych i narodowych relacji w duchu Chrystusowej Miłości oraz szacunku i posłuszeństwa wobec Bożych zasad. Czynimy to odwołując się do słów naszego Wielkiego Rodaka – Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Rodzice i dziatwo! Boże Narodzenie niech przywróci radość i pokój waszym domostwom. Niech wnijdzie tu Dzieciątko Boże – Książę Pokoju! W dzień wigilijny obdzielcie się opłatkiem, tym znakiem wspólnoty serc; niech rozpogodzi on dalekie sobie serca i pojedna je w pokoju. Z tym białym znakiem pojednania idźcie do sąsiadów waszych i pozdrówcie ich słowy: «Pokój temu domowi». Niech poczesne miejsce w waszych domach zajmie żłóbek i drzewko wigilijne Boże, przyozdobione według polskiej tradycji religijnej. Tu często zbierajcie się, śpiewając kolędy. Obchodźcie Boże Narodzenie po chrześcijańsku i po polsku, niech srebrzysta gwiazda betlejemska przypomni wam, rodzice, że dziatwa wasza jest Bożą dziatwą. Mówcie jej wiele o rodzącym się na ziemi Bogu Odkupicielu, który jeden jedyny zdoła wyzwolić świat z lichwyi niesprawiedliwości, z nienawiści i wojny. Zebrani społem w radościach świątecznych, umacniajcie się w wierze, czytajcie Pismo święte, powtarzajcie sobie prawdy wiary, odnawiajcie dawne tradycje religijne. […] Wśród rodzinnych radości waszych nie zapominajcie o samotnych, smutnych, zbiedzonych, pozbawionych wiary i uczuć religijnych. Samotnych zaproście do waszego stołu wigilijnego i do wspólnej pieśni kolędowej. Smutnych i chorych nawiedzajcie i pocieszajcie wszystkimi radościami wierzących serc waszych. […] Dalekich od Boga otoczcie waszą modlitwą, aby i oni doznali ciepła Bożego dziecięctwa i sami ogrzani – innym też użyczali radości wiary. Nieprzyjaciołom i krzywdzicielom przebaczcie, pomni, że i dla nich wzeszło dziś «Słońce Sprawiedliwości» (Ml 3, 20), Chrystus Bóg nasz” (Stefan Wyszyński, Arcybiskup-Metropolita Gnieźnieński i Warszawski, Prymas Polski, Życzenia na Boże Narodzenie, Gniezno, 24 grudnia 1950).

Życzymy Wam z całego serca radosnych, pełnych pokoju oraz ubogacających Waszą wiarę i człowieczeństwo Świąt Bożego Narodzenia. A na Nowy Rok Pański 2020 upraszamy dla Was i przekazujemy Boże Błogosławieństwo wraz z modlitwą za przyczyną Matki Najświętszej, Świętych Patronów Opiekunów naszej Ojczyzny, Świętych i Błogosławionych związanych szczególnie z naszą diecezją oraz Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 † Mariusz Leszczyński
Biskup Pomocniczy