W związku z inicjatywą modlitewną POLSKA POD KRZYŻEM, która będzie miała miejsce w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2019 r.,  zachęcam, by w tym dniu w parafiach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej podjąć wybraną formę wspólnej modlitwy przy Krzyżu Chrystusa.

Może to być np. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Modlitwa różańcowa, czy Koronka do Bożego Miłosierdzia celebrowane w kościele lub przy parafialnym Krzyżu Misyjnym. Właściwy będzie każdy sposób modlitwy, poprzez który Wspólnota parafialna zamanifestuje swoją miłość do Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Zbawiciela, a także wyrazi modlitewną łączność z uczestnikami Spotkania Ewangelizacyjnego POLSKA POD KRZYŻEM na terenie Diecezji Włocławskiej na  lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie pod Włocławkiem.

Z serca błogosławię wszystkim włączającym się w modlitwę przy Krzyżu Chrystusa

 

+ Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 

Drodzy Mieszkańcy Lubaczowa!

Odpowiadając na apel Pasterzy Kościoła w Polsce i na apel naszego Biskupa Mariana Rojka, Ruchy, Stowarzyszenia i Grupy Modlitewne z Żywym Różańcem na czele podjęły inicjatywę włączenia się w modlitewną akcję POLSKA POD KRZYŻEM.

W ich i mieniu i w imieniu duszpasterzy  serdecznie wszystkich  zapraszam do wspólnej modlitwy w dniu Święta Podwyższenia Krzyża.

Program:

Godz. 18.00 – Msza św. z kazaniem w Konkatedrze

Godz. 18.45 – Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej – Królowej Polski

Godz. 19.00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta Lubaczowa (ul. Rynek, ul. Grunwaldzka, ul. Wyszyńskiego)

godz. 20.00 – Nabożeństwo Adoracji Krzyża przy krzyżu na stadionie (obelisk upamiętniający pobyt św. Jana Pawła II w Lubaczowie)

Zachęcam, aby każdy uczestnik miał ze sobą swój krzyż, który będzie trzymał w ręku w czasie nabożeństwa.

 

W imieniu wszystkich organizatorów ks. Andrzej Stopyra – dziekan lubaczowski