Komunikat

 

Bezpieczeństwo pieszych jest jednym z głównych priorytetów realizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego stanowią grupę wysokiego ryzyka, narażeni są na uczestnictwo w wypadkach drogowych prowadzących do utraty zdrowia a nawet życia. Od początku stycznia do końca listopada 2018 roku na terenie powiat zamojskiego doszło do 49 zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym 17 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 16 zostało rannych.

Analizy dokonywane w minionych latach jednoznacznie wskazują, że najwięcej osób ginie w wypadkach drogowych w okresie ostatniego kwartału, a grupą szczególnie zagrożoną są piesi. Szybko zapadający zmierzch, ograniczona przejrzystość powietrza, oraz mokra nawierzchnia, w dużym stopniu zwiększają ryzyko powstania zdarzenia. Do znacznej liczby wypadków dochodzi również w następstwie niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, a także zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących.

Celem naszych działań jest dążenie do zmniejszenia liczby potrąceń pieszych przez kierujących pojazdami, a także podniesienie świadomości osób pieszych na temat zagrożeń, z jakim mogą spotkać się na drodze.

Używanie przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych, szczególnie na terenach niezabudowanych, wiejskich oraz w miejscach nieoświetlonych może uchronić ich przed tragicznymi w skutkach zdarzeniami.

Pamiętajmy, że w ciemnościach pieszy widzi reflektory samochodu nawet z odległości kilku kilometrów, ale kierowca dostrzeże go dopiero, gdy zauważy sylwetkę człowieka w zasięgu świateł samochodu. Po zmroku, bez elementów odblaskowych, jesteśmy widoczni w światłach mijania z odległości zaledwie 20-30 metrów. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu, kierowca spostrzeże go już z odległości 130 – 150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej. To może uratować pieszemu życie. Powszechne stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie – zawieszki, kamizelki, jaskrawe parasolki i inne spowodują, że szansa pieszego na uniknięcie potrącenia w warunkach złej widoczności znacznie wzrośnie, nawet, jeśli popełni on błąd np. będzie się poruszał niewłaściwą stroną jedni. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących z obu kierunków jazdy.

Należy również pamiętać, że pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi i ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom.

Wielu tragedii na drodze można uniknąć poprzez właściwe zachowanie i stosowanie zasad ograniczonego zaufania względem innych uczestników ruchu drogowego.

Zadbajmy, więc o bezpieczeństwo własne i naszych najbliższych.

 

Insp. Wiesław Pawluk
Komendant Miejski Policji w Zamościu