Nie zwlekaj daj dziecku to, co najlepsze!!

„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci…. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat… stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – Watykan, 16 października 2002

Różaniec za dzieci oparty jest na zasadzie Kół Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego animatora, a w niebie – patrona. Członkowie róży nie muszą znać się osobiście, ważne, że codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich koła. Intencje obejmują również dzieci adoptowane oraz z duchowej adopcji, poczęte, a jeszcze nienarodzone, chrześniaków oraz zięciów i synowe. Każda osoba wstępująca do róży otrzymuje akt zawierzenia, który odmawia przy przystąpieniu do modlitwy. Jak w żywym Różańcu, także tutaj co miesiąc członkowie wymieniają się tajemnicami, rozważając życie Maryi i Jezusa.

Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, często uzdrawia również relacje w rodzinach. Poświęcenie 4-5 minut dziennie, aby dziecko miało opiekę przez 24 godz., to wspaniała Boża ekonomia- tylko trzeba się na nią zdobyć. To prawdziwy szturm nieba w intencji naszego potomstwa. „Mało modli się ten, co przywykł modlić się tylko wtedy, gdy klęczy” – mawiał św. Jan Kasjan.

Rodzice  modlą się za swoje dzieci w metrze, stojąc samochodem w korku, przy desce do prasowania i w czasie przerwy w pracy. Codziennie dziesiątka różańca. Dziesiątka do dziesiątki i tak płynie w górę nieustanna modlitwa różańcowa rodziców.

Różaniec Rodziców za Dzieci powstał 8 września 2001 roku, w czasie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Więcej informacji można uzyskać: www.rozaniecrodzicow.pl

Intencje ogólne Różańca Rodziców:

♦ Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas, jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.

♦ Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

♦ Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

♦ Uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.

♦ W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

  1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski związane
    z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
  2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę – jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
  3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!).

Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie?

  1. Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego – a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga.
  2. Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Najczęściej obie te sytuacje występują w różnych proporcjach razem.
  3. Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci.

Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci na Różańcu?

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale czy sam jest w stanie zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy znajomości u osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! On może wszystko, bo jest Wszechmogący! Ta osoba to Bóg. Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagrożeniami, jakie czyhają na nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, powszechnie dostępna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistość, która istnieje, czy nam się to podoba czy nie. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo często to właśnie my sami – rodzice – z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka problemem. Z powodu naszych błędów, braku wiedzy, zaniedbań, grzechów nasze własne dzieci mogą doświadczać.

AKT ZAWIERZENIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RODZICÓW W INTENCJI DZIECI

Niepokalana Dziewico Maryjo!

Królowo Rodzin, Królowo Pokoju zawierzamy Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich.

Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa.

Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości.


RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Różaniec rodziców za dzieci odmawia się tak samo jak Różaniec Święty tylko, że czyta się intencje za dzieci (można dodać własne).

TAJEMNICE RADOSNE

I. ZWIASTOWANIE N.M.P.

Niepokalana Dziewica Maryjo Królowo Rodzin, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą tej róży przez tajemnicę Zwiastowania uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wiarę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o ufność i nadzieję.

II. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

Służebnico Pańska Panno Łaskawa, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Nawiedzenia św. Elżbiety, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o dobre środowisko wzrastania dla tych dzieci.

III. NARODZENIE PANA JEZUSA

Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza Matko, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Narodzenia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o żywą obecność Jezusa w życiu dzieci i rodziców.

IV. OFIAROWANIE PANA JEZUSA

Bramo Niebieska i Arko Przymierza, Królowo Proroków-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ofiarowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wytrwałość w trudnych chwilach i powierzenie się Bogu w Kościele.

V. ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna-Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Odnalezienia Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wiarę, zaufanie oraz roztropność.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

Maryjo – Przybytku Ducha Świętego, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Chrztu Pańskiego, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o odnowienie łaski Chrztu świętego.

II. CUD PRZEMIANY WODY W WINO W KANIE GALILEJSKIEJ

Maryjo – Matko Pięknej Miłości, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę cudu w Kanie Galilejskiej, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Miłość w życiu dzieci i o umiejętność dzielenia się Miłością.

III. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Maryjo – Matko naszego nawrócenia, Królowo Pokoju, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nawrócenie i odpowiedź na dobre natchnienie.

IV. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Przemienienia na Górze Tabor, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o przemianę serca i przeżywanie Bożej obecności w życiu.

V. USTANOWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Panno Czci Godna, Przybytku Chwalebny – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ustanowienia Eucharystii, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o godne, święte i jak najczęstsze uczestnictwo w Eucharystii.

TAJEMNICE BOLESNE

I. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

Panno Wierna, Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Modlitwy Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o wierność w modlitwie.

II. BICZOWANIE PANA JEZUSA

Matko Bolesna- Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Biczowania Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki obarczają dzieci i nawrócenie.

III. UKORONOWANIE CIERNIEM PANA JEZUSA

Matko Bolesna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Cierniem Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o właściwe wypełnianie mojej władzy rodzicielskiej.

IV. DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Matko Bolesna, Wspomożenie Wiernych – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę powstania z upadków grzechowych, szczere i częste spowiedzi święte.

V. UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ PANA JEZUSA

Gwiazdo Zaranna, Panno Roztropna – Maryjo, proszę Cię w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukrzyżowania i Śmierci Pana Jezusa, uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Jezusa. W tej tajemnicy proszę szczególnie o nieprzebraną ufność w Boże Miłosierdzie wypływające z tajemnicy Krzyża.

TAJEMNICE CHWALEBNE

I. ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zmartwychwstania, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę Twego Pokoju
w sercu.

II. WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowstąpienie, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o łaskę dobrego wypełniania Twoich słów i przykazań.

III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy proszę szczególnie o Ducha Świętego w naszym życiu jego działanie i charyzmaty.

IV. WNIEBOWZIĘCIE N.M.P.

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Wniebowzięcia Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę podziękować za wszystkie dary i łaski otrzymane za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i tej modlitwy.

V. UKORONOWANIE N.M.P.

Proszę Cię Jezu w intencji moich dzieci i wszystkich dzieci objętych modlitwą w tej róży przez tajemnicę Ukoronowania Maryi, uproś u Ojca swego łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać z moich słabości i grzechów. Tobie powierzam drogi ich rozwoju i wierzę, że doprowadzisz je do Królestwa Bożego. W tej tajemnicy pragnę uwielbić Twoje Miłosierdzie w darach jakimi nas obdarzyłeś poprzez Maryję Królową Różańca Świętego.

Msza święta wspólnotowa dla członków Różańca za dzieci, odprawiana jest w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.00.

Moderatorem grupy jest p. Romana Borysowicz a opiekunem duchowym Ks. Proboszcz Andrzej Stopyra.

Źródła:

  1. Strona internetowa http://www.rozaniecrodzicow.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do wstąpienia w szeregi naszej grupy modlitewnej – Koła Różańcowego za dzieci, dzięki temu powstaną kolejne koła różańcowe przy naszej parafii. Zapisy przyjmujemy w zakrystii parafii św. Stanisława BM.