Pan Witek Wilk – Istotą Seminarium Odnowy Wiary jest nie tyle głoszenie podstawowych prawd Ewangelii, co pokazanie na żywych przykładach sposobu życia Ewangelią – aby móc doświadczyć wielkich dzieł Bożych w swoim życiu. Seminarium poprzez wprowadzenie nas na nowo w istotę wiary i nawrócenia pozwala doświadczyć obecności żywego Jezusa, jako Zbawiciela. oraz otwiera nas na przyjęcie Ducha Świętego. Być może rodzi się w Tobie pytanie: A co mi da udział w Seminarium Wiary? Jest pytanie, jest i odpowiedź 

– nawiązanie głębszej relacji z Bogiem;

– doświadczenie niesamowitej miłości Boga, która ku zaskoczeniu, nie objawia się tylko w Nim samym;

– dotyk bliskości człowieka przez Boga;

– pomoże w głębszym, bardziej świadomym przeżywaniu swej wiary;

– napełni mocą Ducha Świętego do odważnego pójścia za Nim.

Dużo by wymieniać, jednak pamiętaj: Bóg obdarzy Cię wszystkim co tylko Ci potrzeba! Abyś miał życie w obfitości.

Seminarium zaczynamy w środę 8.09.2021r. o godz. 18.45.

Spotkania poprzedzone będą Eucharystią o godz. 18.00, gdyż to ona jest centrum naszego chrześcijańskiego życia. 

WPROWADZENIE: DOBRA NOWINA – (8.09.2021)
Odkrywanie, że Bóg ma obietnice dla Twojego życia

Tydzień 1: BOŻA MIŁOŚĆ – (15.09.2021)
Bóg o Tobie myśli, Ciebie zna i szuka, bo zależy Mu na Tobie

Tydzień 2: GRZECH – (22.09.2021)
Co oddziela Cię od życia w pełni błogosławieństwa?

Tydzień 3: ZBAWIENIE – (29.09.2021)
Koło ratunkowe dla Ciebie i Twojego życia

Tydzień 4: WIARA I NAWRÓCENIE – (6.10.2021)
Twoja odpowiedź na zaproszenie do życia w nowy sposób

Tydzień 5: OBIETNICA OJCA – DUCH ŚWIĘTY – (13.10.2021)
Bóg zawsze chce dać Ci więcej

Tydzień 6: WZROST WSPÓLNOTA – (20.10.2021)
Jak zachować i rozwijać nowe życie w Tobie

ZAKOŃCZENIE (Ostatnie spotkanie) – (27.10.2021)
Skończyło się dobre, idziemy do lepszego