XXXIII Tydzień Biblijny “Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35)

 

Tematy Spotkań Biblijnych 

 

 

Poniedziałek 19.04

 

Worek 20.04

 

Środa 21.04

 

Czwartek 22.04

 

Piątek 23.04

 

Sobota 24.04
Biblia – jaki jest jej tytuł?, jak powstała? podział, struktura, znaczenieStary Testament – ogólne wprowadzenieNowy Testament – wprowadzenie,

Dlaczego aż 4 Ewangelie?,

Wiarygodność Ewangelii

Ewangelia wg Św. Marka i Mateusza – czas powstania, tło historyczne, autorstwo,

 

Ewangelia wg Św Łukasz i Jana- czas powstania, tło historyczne, autorstwo, teologiaApokalipsa Św. Jana – Księga Nadziei