Wskazania Konferencji Episkopatu Polski mówią: „Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc”.

Na pewno warto pamiętać, że Bóg “rozumie” obecną sytuację i zdaje sobie sprawę z tego, że mamy pragnienie pójścia do spowiedzi i Komunii w pierwszy piątek, lecz nie ma fizycznych możliwości z powodu epidemii.

Jeśli względy bezpieczeństwa i aktualne przepisy prawne na to pozwalają – umów się z księdzem indywidualnie na spowiedź i poproś o Komunię świętą. ( Jest taka możliwość w naszej parafii. Telefony do księży na stronie internetowej parafii).

Jeśli względy bezpieczeństwa lub przepisy prawne nie pozwalają na spowiedź lub przyjęcie Komunii świętej w kościele – gdy trwasz w grzechu ciężkim, wzbudź w sobie żal doskonały i pragnienie przyjęcia Komunii Świętej duchowo. Do istoty pierwszych piątków należy bowiem przede wszystkim przyjęcie Komunii wynagradzającej za grzechy swoje i całego świata.

Zatem połączenie żalu doskonałego (czyli nasza decyzja nawrócenia) oraz pragnienie zjednoczenia się z Jezusem w Komunii świętej wydaje się być jak najbardziej spełnieniem pragnienia Serca Pana Jezusa i wypełnieniem praktyki pierwszych piątków miesiąca. Różnicą jest jedynie sposób – normalnie czynimy to idąc fizycznie do kościoła. W czasie epidemii, z powodu wyższej konieczności, wystarczająca jest nasza dyspozycja duchowa – w wielu przypadkach jest ona dużo ważniejsza, niż np. zewnętrzny, ale pusty akt naszej pobożności.

Rodziców zachęcamy, aby rozeznali, która forma obchodzenia pierwszych piątków miesiąca będzie dla dziecka bezpieczniejsza (wyjście do kościoła czy modlitwa w domu). Prosimy o wytłumaczenie dzieciom, że najważniejsze jest to, co to, co jest w sercu. Pan Jezus widzi nasze chęci i pragnienia i z pewnością zaliczy nam ten pierwszy piątek, o ile zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak samo pomodlić się w domu. Choć może to być trudne do wytłumaczenia, epidemia jest być wspaniałą okazją, żeby w bardzo krótkim czasie dojść do wielkiej dojrzałości duchowej (zarówno u rodziców, jak i u dzieci) oraz odkryć na czym polega istota wiary – najpierw to, co w sercu, a potem to, co w sercu ma być widać w naszej modlitwie, religijności i w codziennym zachowaniu.

Żal doskonały –  płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452).

Komunia duchowa – jeśli to możliwe, warto – tak jak w każdy pierwszy piątek miesiąca – przeżyć Mszę Świętą wykorzystując środki przekazu, wzbudzić w sercu pragnienie zjednoczenie się z Jezusem, mieć w sercu intencję zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i po Mszy św. odmówić Litanie do Serca Jezusa wraz za Aktem Poświęcenia Sercu Jezusowemu. Jeśli nie jest możliwe uczestnictwo we Mszy świętej – wystarczy akt samej duchowej Komunii Świętej.