Lubaczów śpieszy z „Pomocą dla seniora”

W obliczu epidemii koronawirusa to właśnie seniorzy wymagają największego wsparcia. Do tej akcji włączyli się wolontariusze z rejonu lubaczowskiego, którzy we współpracy z Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, oraz parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie, przygotowali paczki żywnościowe dla seniorów, osób chorych i potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu. W najbliższym czasie paczki dotrą przez wolontariuszy do domów osób potrzebujących wsparcia.

Do kampanii włączyła się również parafia św. Stanisława BM w Lubaczowie, która przekazała fundusze na zakup środków czystości i higieny osobistej, jak również firma Alventa z Alwerni koło Krakowa, której prezesem jest p. Wiesława Hałucha. Firma ta przekazała na rejon lubaczowski 1000 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Część płynu  przekazano Szpitalowi Powiatowemu w Lubaczowie, Siostrom Albertynkom, instytucjom oraz parafiom z  dekanatu lubaczowskiego i dekanatów sąsiednich. Pozostałą część rozdysponowano dla osób i rodzin ubogich.

Koordynatorem akcji jest ks. Sławomir Skowroński wraz z wolontariuszami Caritas.

W celu zgłoszenia osób będących w potrzebie prosimy dzwonić na numer telefonu 16 6321072

Wszystkim osobom wspierającym i pomagającym składam serdeczne podziękowanie i proszę o modlitwę.

ks. Proboszcz Andrzej Stopyra