Centrum Kulturalne w Przemyślu, Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Parafia Konkatedralna w Lubaczowie zapraszają na VIII Regionalny Przegląd Chórów „Pieśni Maryjne” -20. października w Lubaczowie.

Przegląd umożliwia pokazanie wciąż żywych tradycji chóralnych w poszczególnych miejscowościach oraz skonfrontowanie pasjonatów śpiewu z innymi chórami. Nieprzypadkowe jest miejsce konkursu- lubaczowskie Sanktuarium, gdzie znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej z Katedry we Lwowie, przed którym swoje śluby składał król Jan Kazimierz.

W Przeglądzie zaprezentują się chóry działające na terenie  Archidiecezji Przemyskiej oraz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Rzeszowskiej i Sandomierskiej. Podczas konkursu każdy chór wykona minimum 2 utwory, w tym obowiązkowo jeden a’capella.

W programie tegorocznego Przeglądu:

godz.13:00– Msza św. z udziałem Uczestników w Konkatedrze
godz.14:00– Rozpoczęcie Przeglądu w Sanktuarium, prezentacje Uczestników, występ gościa Przeglądu, wspólne odśpiewanie utworu „Gaude Mater”, ogłoszenie werdyktu, występ laureata I nagrody, konsultacje z jurorami.