Niech w święto radosnej Paschalnej Ofiary

składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Alleluja- Alleluja -Alleluja !!!

W obliczu tajemnicy Wielkanocy wołamy z radością Zmartwychwstał Pan nasz i nadzieja. 

Dzięki tej nadziei już teraz możemy lepiej widzieć cel naszego życia. Widzieć,  że nasza wiara ma sens, ale i niepodważalny fundament, że każde nasze wyrzeczenie cierpienie i codzienne krzyże przybliżają nas ku pełni człowieczeństwa,  którą odnajdujemy w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. 
Przed czterdziestoma laty św. Jan Paweł II wołał „Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się przyjąć Chrystusa do swoich serc, rodzin, domów i miejsc pracy. Nie lękajcie się”.
Życzymy Wam Drodzy Parafianie i Mili Goście, aby Chrystus Zmartwychwstały,  Król Pokoju błogosławił  wam wszystkim odwagą, abyście z ufnością mogli wkraczać w każdy dzień życia
z Jego mocą i nadzieją. Niech tegoroczne Święta Wielkanocne staną się dla nas wszystkich okazją do pojednania i jak najczęstszego okazywania sobie miłości i szacunku.

Z modlitwą i najserdeczniejszymi życzeniami wielkanocnymi –

od wszystkich kapłanów i sióstr zakonnych życzenia składa

  1. ks. Andrzej Stopyra – dziekan lubaczowski