Mając na uwadze dobro duchowe tych osób, po raz pierwszy w naszej diecezji 21.X.2018 organizujemy dzień skupienia dla modlących się w intencji kapłanów.

Św. Jan Paweł II powiedział: „Takich będziecie mieli kapłanów, jakich sobie wymodlicie”. Podejmując to papieskie wołanie wiele osób zaangażowało się w modlitwę w intencji kapłanów. Ta modlitwa ma różne formy: indywidualne i zbiorowe. Warto zauważyć, że coraz więcej osób włącza się w „Apostolat Złota Róża” oraz „Apostolat MARGARETKA”. Mając na uwadze dobro duchowe tych osób, po raz pierwszy w naszej diecezji organizujemy dzień skupienia dla modlących się w intencji kapłanów. Do udziału w tym dniu skupienia zapraszamy wszystkich zaangażowanych w to piękne dzieło oraz samych kapłanów. Niech to będzie dzień skupienia i czas wzajemnej modlitwy i życzliwości.
Szczegóły na plakacie