Kazanie ks. Biskupa Mariusza Leszczyńskiego wygłoszone w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Lubaczowie

W poniedziałek (01.04) uroczyście obchodzona była w Lubaczowie 363. rocznica ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 roku. Mszę Świętą transmitowaną przez Telewizję Trwam i Radio Maryja celebrował biskup Mariusz Leszczyński. Śluby lwowskie były złożone przez króla w szczególnych okolicznościach. Rzeczpospolita była prawie w całości opanowana przez Szwedów i Rosjan. Potop …

Kazania pasyjne wygłoszone podczas Gorzkich Żali w Konkatedrze przez ks. Sławomira Skowrońskiego.

Nabożeństwo Gorzkich Żali. Gorzkie Żale w konkatedrze lubaczowskiej tradycyjnie śpiewane są w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.00. Kazania w czasie nabożeństw  w tym roku głosi ks. Sławomir Skowroński. Nazwa Gorzkie Żale pochodzi od pierwszych wyrazów pieśni: „Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie”. Jak podają różne źródła Gorzkie żale nawiązują treścią …

Orszak Trzech Króli w Lubaczowie – 2019

Trzej Królowie i Święta Rodzina spotkali się na lubaczowskim Rynku. Już po raz ósmy, w ostatnią niedzielę (06.01), Orszak Trzej Króli pojawił się w Lubaczowie. Po zakończeniu Mszy Świętej i przedstawieniu Jasełek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Monarchowie w uroczystym pochodzie wyruszyli z parafii pod wezwaniem Świętego Karola …

VII Przegląd Chórów “Pieśni Maryjne” – relacja

VII Przegląd Chórów “PIEŚNI MARYJNE” zakończony.

Przegląd organizowany przez Centrum Kulturalne w Przemyślu, Parafię Konkatedralną w Lubaczowie oraz Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie ma prezentować osiągnięcia chórów amatorskich, pozwalać na wymianę doświadczeń oraz pielęgnować tradycję śpiewania utworów o tematyce maryjnej. Wydarzenie ma charakter konkursu i skierowane jest do chórów działających na terenie archidiecezji przemyskiej oraz diecezji: zamojsko-lubaczowskiej i rzeszowskiej.

P r o t o k ó ł
z posiedzenia komisji oceniającej występy chórów w ramach
„Pieśni Maryjnych. VII Regionalnego Przeglądu Chórów” w Lubaczowie dn. 14.10.2018 r.

Komisja w składzie:
– prof. Monika Mielko-Remiszewska (UMCS Lublin), 
– Rémi Gousseau (Paryż/Przemyśl),
– ks. Witold Batycki (Biłgoraj),

 

po wysłuchaniu pięciu prezentacji chórów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

I Miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz statuetkę ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie:

Zespołowi Wokalnemu „Ale Cantare” z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z Płoskiego k. Zamościa – dyr. Barbara Rabiega.

II Miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie i Miejski Dom Kultury w Lubaczowie oraz statuetkę ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie: 

Chórowi „Raxavia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa z Rakszawy – dyr. Anna Pliś.

III Miejsce wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz statuetkę ufundowaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie:

Chórowi „Canon” z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach – dyr. Sylwia Wojnar.

Wyróżnienie I stopnia pieniężne otrzymał:

– Chór „Lucus” z Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej – dyr. Sławomir Kuczek, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie.

Wyróżnienie II stopnia pieniężne otrzymał:

– Chór Męski Resonantae z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Bratkowicach – dyr. Jakub Pięta, ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Przedsięwzięcie wsparł Wójt Gminy Lubaczów.

Jury serdecznie gratuluje i dziękuje za udział w „Pieśniach Maryjnych. VII Regionalnym Przeglądzie Chórów” –  wszystkim chórom i dyrygentom. Podkreśla dobry poziom prezentacji konkursowych i wyraża radość z zauważalnego rozwoju muzycznego większości zespołów. Jury dziękuje Organizatorom za doskonałe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Przeglądu, a nade wszystko za stworzenie sprzyjającej, życzliwej i przyjaznej atmosfery.

 

Prezentacjom chórów towarzyszył w tym roku koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Capella all antico”, który na dawnych instrumentach wykonał m.in. pieśni średniowieczne i renesansowe oraz tańce z minionych epok.

 

Na zakończenie Przeglądu wszystkie chóry wykonały także wspólnie pieśń”Witaj gwiazdo morza”.