Festiwal “Bogu i Ojczyźnie”

Festiwal Patriotyczny BOGU i OJCZYŹNIE

im. ks. kard. Władysława Rubina w Lubaczowie

 

W Lubaczowie Roku Pańskiego 2001 z inicjatywy Biura Radia Maryja przy współpracy parafii Św. Stanisława B. M powstał Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”. Jego pierwszą edycją chcieliśmy uczcić 10. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Ziemi Lubaczowskiej. Wielką inspiracją do podjęcia decyzji o organizacji tego festiwalu jest obecność w naszej lubaczowskiej konkatedrze obrazu Matki Bożej Łaskawej, przed którym król Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jan II Kazimierz składał swe pamiętne lwowskie śluby dnia 1 kwietnia 1656 r.  obierając Ją za Patronkę swoją i Królową państw swego królestwa, które oddał pod Jej opiekę wraz z całym Narodem i wszystkimi stanami. W kończącym się niebawem roku minęło właśnie 350 lat od tego wielkiego wydarzenia!

Zdecydowaliśmy, że nasz festiwal w swej warstwie edukacyjnej corocznie będzie przestawiał kolejno wybieraną przez nas, szczególnie ważną dla narodowych dziejów cześć historii Polski. Ponadto postanowiliśmy, iż podczas naszych festiwali przedstawiać będziemy homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, aby upowszechniać i umacniać nauczanie wielkiego papieża Polaka.

 
Rok  2001 „Śluby Jana Kazimierza”

 

Chcąc uczcić Matkę Bożą Łaskawą Rycerstwo Sandomierskie podczas edycji I Festiwalu przedstawiło śluby Jana Kazimierza. Wszystko to odbywało się na scenie, gdzie tłem były mury obronne grodu z X wieku zbudowane z pali drewnianych. Organizując naszą artystyczną imprezę od razu zdecydowaliśmy, że nie będziemy przyznawać jej uczestnikom     I, II i III miejsca, tylko w miarę naszych możliwości będziemy wręczać wszystkim zespołom  i wykonawcom upominek. Jak wiadomo pieśń, piosenka oraz poezja patriotyczna powstawały w różnych warunkach, w okresach niewoli, prześladowań, ucisku, a zatem dokonując ich oceny artystycznej nie powinniśmy dzielić tej twórczości na lepszą, ani gorszą. Podczas naszego pierwszego festiwalu wyjątkowym symbolem stał się udział sędziwego aktora           z Warszawy, pana Leopolda Borkowskiego prezentującego polskie pieśni narodowe. Był on kombatantem AK, więźniem kilku obozów koncentracyjnych, m.in. Majdanka i Oświęcimia. Jego występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności i był na żywo transmitowany na antenie Radia Maryja. Jak nam po wielokroć z wielkim przejęciem podkreślał, nie tylko niezwykła serdeczność Lubaczowian, ale sam udział w naszym festiwalu był to dla niego bardzo ważny. Najbardziej jeszcze pragnął zaśpiewać we Włoszech dla żołnierzy polskich na Monte Cassino. Jak się wkrótce okazało, był to u nas jego występ pierwszy i zarazem ostatni, gdyż kilka miesięcy później pan Borkowski zmarł.

 

Rok 2002 „Chrzest Polski”

 

Zainscenizowano wjazd czeskiej księżniczki Dąbrówki oraz jej wesele z władcą Polski Mieszkiem I. Jego książęca siedziba, naturalnie przedstawiony dziesięciowieczny gród drewniany, stanowiła scenografię całego przedstawienia artystycznego. II Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” rozpoczął się opowiedzianą przez narratora historią powstania Narodu Polskiego. Po wstępnych ceremoniach odbyło się przedstawienie najważniejszego aktu w dziejach Polski, jakim był Chrzest Mieszka I oraz całego Narodu Polskiego przed obliczem Chrystusowego Krzyża        i przy chrzcielnicy. Po tym uroczystym akcie dokonany został sakrament małżeństwa,           w którym Książe Mieszko zaślubia księżniczkę Dąbrówkę. Momentem rozpoczynającym festiwalowy spektakl był hymn „Bogurodzica”, który to wykonał lubaczowski zespół „Cansone”. Zamykało go wejście na scenę małego Bolesława, syna książęcego, który został przedstawiony publiczności jako następca tronu i przyszły wielki władca. Stał się on historycznym twórcą w pełni suwerennego państwa, jakim w początkach minionego Tysiąclecia zostało Królestwo Polskie. W festiwalu uczestniczył m.in. Warszawski Zespół Artystyczny „Vars Cantabile”. Na zakończenie odśpiewano hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Uwieńczeniem II Narodowego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej           „Bogu i Ojczyźnie” była Msza Św. koncelebrowana w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Odprawiona została na scenie z udziałem publiczności festiwalowej i zespołów. Celem festiwalu było ukazanie, jak bardzo doniosłym wydarzeniem naszych dziejów był Chrzest Polski. Cel ten został osiągnięty!

 

 Rok 2003 „Zjazd Gnieźnieński oraz Koronacja Bolesława Chrobrego

 

W tym roku powstalo Stowarzyszenie Narodowo Patriotyczne “Rota” ktore to przyjęlo na siebie ten festiwal. w 2003 r. wspomnieliśmy Św. Wojciecha, przekazując publiczności historię Jego życia   i męczeństwa. Po wystąpieniach władz miasta i powiatu, pani Barbara Barwińska z Kielc pieśnią narodową „Bogurodzica” rozpoczęła nasz festiwal. Jedną z uczestniczek festiwalu       i osób go prowadzących była pani Małgorzata Irena Duda – Kozera aktorka scen warszawskich. W pierwszym dniu festiwalu Rycerstwo Sandomierskie przedstawiło inscenizację Zjazdu Gnieźnieńskiego a następnie stare tańce z wieku XI. Odbyły się też pokazy walk rycerskich oraz strzelanie z armat. Gościem ówczesnej edycji Festiwalu był pan Andrzej Rosiewicz. W swoim repertuarze przedstawił piosenki patriotyczne. Drugi dzień Festiwalu rozpoczął się występami w plenerze Rycerstwa Gorzyckiego. W występach tych pokazano walki rycerskie na koniach, walki piesze oraz zabawiano publiczność różnymi grami. Podczas drugiego dnia festiwalu Rycerstwo Gorzyckie przedstawiło inscenizację koronacji Bolesława Chrobrego. Pierwszą część Festiwalu zakończyliśmy nabożeństwem do Serca Pana Jezusa i Mszą Świętą. W czasie mszy podziękowaliśmy wszystkim darczyńcom, przede wszystkim głównemu sponsorowi festiwalu Sekretarzowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa panu Andrzejowi Przewoźnikowi, który od początku wspiera naszą imprezę. W drugiej części festiwalu, po występach zespołów pani Małgorzata Duda-Kozera przedstawiła autorski program patriotyczny. Celem festiwalu było ukazanie jak doniosłymi wydarzeniami dla naszych dziejów był Zjazd Gnieźnieński A.D. 1000 i koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski. Zamierzenie nasze, podobnie jak przed rokiem, udało  się osiągnąć!                                   

 

Rok 2004 „Męczeńska śmierć krakowskiego Biskupa Męczennika św. Stanisława” „ Bolesław Śmiały”

 

 W festiwalu wzięli udział m.in. goście z Kazachstanu, przedstawiciele tamtejszej Polonii. Ekipa telewizyjna stacji TVP „Polonia” nakręciła wówczas film przedstawiający najważniejsze fragmenty naszego festiwalu.

Rok 2005 „II Wojna Światowa”

W temacie –  obrona Westerplatte, zbrodnia w Katyniu, obozy zagłady KL Auschwitz i KL Warschau oraz Powstanie Warszawskie.

Rok 2006  „350. rocznica ślubów króla I Rzeczypospolitej Jana II Kazimierza”

W naszym spektaklu historycznym podkreśliliśmy też, iż ten doniosły akt dziejów Polski jest nierozerwalnie spleciony ze Ślubami Jasnogórskimi Narodu Polskiego, które złożone zostały 300 lat później przez milionową rzeszę naszych rodaków u stóp klasztoru częstochowskiego dnia 26 sierpnia 1956 r. z inspiracji uwięzionego w Komańczy na Podkarpaciu Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Śluby Lwowskie przedstawił zespół „Łazienki” z Warszawy przy współpracy teatru amatorskiego „Arka Lwowska” z Lubaczowa. W rolę króla wcielił się aktor scen warszawskich Olgierd Łukaszewicz. Do lubaczowskiego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej wnieśliśmy replikę chorągwi królewskiej Jana II Kazimierza, którą ufundował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  prof. Lech Kaczyński oraz replikę chorągwi króla Rzeczypospolitej Jana III Sobieskiego. Organizatorzy i uczestnicy festiwalu otrzymali listy gratulacyjne z pozdrowieniami od Prezydenta RP i Marszałka Sejmu RP pana Marka Jurka.                                                              

Rok 2007 „Droga do wolności” lata – 20

Wystąpił  zespół Kleryków    z seminarium Zamojsko-Lubaczowskiego w Lublinie. O 2137 wspomnieliśmy  O. Św. Jana Pawła II który odszedł do domu Ojca. Program o Ojcu Świętym przedstawi Pani Sława Czarnecka poetka ze Stanów Zjednoczonych. gościem zaproszonym Festiwalu był znany aktor i piosenkarz Bohdan Łazuka. W drugim dniu spotkaliśmy się na uroczystej Mszy Św. o godzinie 13 00 z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników Festiwalu. W czasie Mszy Św. w dniu 17 czerwca została poświęcona kopia  chorągwi „Błekitnej Armii  gen. Hallera przez O.Św. Benedykta XV w 1918 r. Chorągiew tą ufundował P. Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel wspólnie  z Radą gminy. W Sanktuarium są już repliki chorągwi króla Jana Kazimierza ufundowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz chorągiew Jana III Sobieskiego ufundowaną przez byłego burmistrza Janusza Waldemara Zubrzyckiego oraz byłego wójta Gminy Lubaczów P. Krawczyka.

  II dzień Festiwalu rozpoczęliśmy o godz. 1800 występem Chóru Pieśni Partyzanckiej  i żołnierskiej „Wiarus” – Sitno Następnie wystąpiła młodzież z Pruchnika oraz z Radomia Gościem specjalnym był znany aktor scen polskich i filmu Janusz Zakrzeński.  Zobaczyliśmy też piękny program o naczelniku Józefie Piłsudskim. Na końcu Festiwalu wystąpiła kapela      z naszych stron „Wołki Zbożowe”

Rok 2008 –  90 rocznica obrony Lwowa

Tegoroczny festiwal stał pod znakiem 90. rocznicy Obrony Lwowa, w której poległo 1439 młodych Polaków. Z tej okazji aktorzy Łódzkiej Sceny Dramatycznej Barbara i Eugeniusz Korczarowscy oraz Izabela Sokalska przedstawili spektakl pt. “Sen o Rzeczypospolitej”          , ukazujący wielkość i upadek Polski. Spektakl oparty na wierszach siedmiorga poetów dywagujących między sobą, dokąd ma iść i czyja ma być Polska, czy ma to być Polska poległych, Polska żyjących, czy może Polska przyszłych pokoleń.

W wykonaniu łódzkich aktorów publiczność zgromadzona przed konkatedrą lubaczowską mogła także zobaczyć program “Wstań, Polsko, wstań”. Gościem specjalnym festiwalu była 15-letnia Anna Maria Pioterczak – uzdolniona śpiewaczka młodego pokolenia, laureatka m.in. Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wej wykonaniu można było usłyszeć m.in. takie utwory jak: “Białe róże”, “Do sosny polskiej”, “Stary Krzyż” czy “Ave Maria” Schuberta.   Z kolei lwowski humor i satyrę oraz kresowe piosenki i przyśpiewki zaprezentowali Adaśku Żurawski i Jędruś Jaworski – czyli Kabaret “Tyligentne Batiary”. Nieodłączną częścią imprezy była niedzielna Msza Święta Festiwalowa, której przewodniczył obchodzący jubileusz 25-lecia kapłaństwa i 10-lecia sakry biskupiej ks. bp Mariusz Leszczyński, kazanie zaś wygłosił ordynariusz zamojsko-lubaczowski ks. bp Wacław Depo. Podczas festiwalu wystąpiły także Chór Katedralny ze Lwowa i lubaczowski Chór “Canzone” oraz Kapela “Fidelis” z Przemyśla. Publiczność miała też okazję wysłuchania koncertu “Ten drogi Lwów”, który zaprezentowali: Ewa Warta-Śmietana i Jan Migała – śpiew, oraz Małgorzata Westrych – fortepian. Festiwalowi towarzyszył festyn rodzinny oraz konkursy i kiermasze.

Rok 2009  „70 rocznica II wojny światowej oraz 65 rocznica Powstania Warszawskiego”

W dwudniowej imprezie, która trwale wpisała się w ogólnopolski kalendarz wydarzeń religijno-kulturalnych uczestniczyli wykonawcy scen polskich, a także chóry i zespoły, dla których słowa: Bóg, honor, Ojczyzna, stanowią najwyższe wartości. Celem imprezy, w której biorą udział zarówno artyści profesjonalni, jak i amatorzy, jest pobudzanie ducha patriotyzmu, rozwijanie piękna mowy ojczystej i przypominanie ważniejszych kart z historii Polski. O randze festiwalu świadczy fakt, że list gratulacyjny do organizatorów i uczestników tej patriotycznej imprezy skierował sam prezydent RP Lech Kaczyński, a honorowy patronat nad imprezą objęli: Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, oraz ksiądz biskup Wacław Depo, ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu była 70. rocznica II wojny światowej oraz 65. rocznica Powstania Warszawskiego. Teatr Muzyczny “Łazienki” przedstawił spektakl pt. “Powstanie Warszawskie 1944”. Warszawscy artyści zaprezentowali wstrząsające, mało znane wydarzenia z powstania, ukazując bohaterski zryw ludności cywilnej, która przez 63 dni broniła się przed zmasowanym atakiem hitlerowców, stawiając tym samym tamę planowej eksterminacji mieszkańców stolicy. Ideą przewodnią imprezy jest przypominanie historii i kultury właśnie przez mówienie o Polsce, ale także propagowanie pieśni i piosenek patriotycznych. – Słowo patriotyzm często wymazuje się ze słownictwa polskiego jako staroświeckie i niepotrzebne. Tym bardziej duch polskości powinien nam towarzyszyć na co dzień, w domu, w szkole, w pracy. Poprzez festiwal chcemy odnawiać ducha patriotyzmu, budzić na nowo ducha polskości w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży, której brakuje wzorców. Można to osiągnąć wysiłkiem nas wszystkich 

Wśród wykonawców festiwalu dominowała młodzież. Na scenie przed lubaczowską konkatedrą pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika występowały zespoły i chóry z podkarpackich szkół m.in. Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego z Horyńca Zdroju czy Gimnazjum nr 2 z Lubaczowa. Interesujący program poetycko-muzyczny poświęcony swojemu patronowi zaprezentowała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie. Był także czas na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, w które włączyła się licznie zgromadzona publiczność. Wśród wykonawców występujących na scenie był Chór Kameralny Sokolniki, który przedstawił piosenki i poezję partyzancką poetki Sławy Czarneckiej, przebywającej przez wiele lat, począwszy od stanu wojennego,  w USA. –Ojczyzna ma dla mnie wielkie znaczenie, a o Bogu i honorze nie trzeba chyba nic mówić, bo to jest najistotniejsze. Dla mnie słowo patriotyzm to taki Dekalog na życie, który otrzymałam od Boga i wyssałam z mlekiem matki. Przez cały czas pobytu  w Ameryce miałam stały kontakt z Polonią amerykańską, dlatego mogłam przetrwać ten okres. Chwała organizatorom za to, że takie festiwale odbywają się w Polsce. Tu właśnie możemy powiedzieć całą prawdę o przeszłości i pokazać ją Polsce i światu – powiedziała nam Sława Czarnecka.

Podczas festiwalu przypomniano nauczanie Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II, któremu młodzież z Sokolnik poświęciła swój program. Ponadto na scenie wystąpił zespół “Kapela Czerniakowska”, a “Pieśni armii polskich i Pieśni ułańskie” zaprezentował Centralny Zespół Marynarki Wojennej Kresów Wschodnich i Podola z Zamościa. Jedną z atrakcji tegorocznego IX Narodowego Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej – “Bogu i Ojczyźnie” była wystawa “Powstanie Warszawskie” wypożyczona z Muzeum Powstania Warszawskiego, którą można było oglądać w podziemiach lubaczowskiej konkatedry.

 Rok 2010  „600 lecie pod Grunwaldem”

W Jubileuszowym X Festiwalu przedstawiliśmy tematykę bitwy pod Grunwaldem z okazji jej 600 lecia Teatr „Łazienki” z Warszawy przedstawił najważniejsze chwile przed bitwą jak i po bitwie. Wspomnieliśmy też rocznice: 400 lecia  Bitwy pod Kłuszynem (4 lipca) 200 lecie narodzin Fryderyka Chopina (1 marca)  75 lecie śmierci Marszałka Piłsudskiego (12 maja)  70 lecie Mordu Katyńskiego (13 kwiecień) oraz 70 lecie. Deportacji obywateli polskich w głąb  Związku Sowieckiego, 10 lutego1940 r oraz 180 rocznicę wybuchu powstania Listopadowego . W X Festiwalu rozpoczęliśmy uroczyste wręczenieStatuetki „Bogu i Ojczyźnie”     im. Ks. Kardynała Władysława Rubina  za wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalność Narodowo – Patriotyczną, Miłość do Narodu Polskiego i Wartości Chrześcijańskich.

 

Rok 2011  “100 rocznica powstania ZHP”

 

              W pierwszym dniu wystąpiły zespoły harcerskie Chorągiew Podkarpacka oraz inne. Teatr „Łazienki” w temacie męczennika O. Maksymiliana. Gościem Festiwalu pierwszego dnia była „Kapela z Nad Baryczy”

Dzień drugi w tematyce Maksymilian Kolbe .

 Kulminacyjnym momentem w 11 Festiwalu będzie wręczenie Statuetki „Bogu i Ojczyźnie” im. Księdza Kardynała Władysława Rubina *za wybitne osiągnięcia w krzewieniu Kultury Polskiej, działalność Narodowo – Patriotyczną, miłość do Narodu Polskiego i wartości chrześcijańskich.* Specjalny gość Festiwalu, aktorka scen warszawskich  Pani  Katarzyna Łaniewska . Gość Festiwalu zespół wokalno – muzyczny „Zajazd” z Gdyni

 
Rok 2012 „Janusz Korczak, Józef Ignacy Kraszewski i ks. Piotr Skarga”

 

    Tegoroczny Festiwal miał na celu uhonorowanie trzech wybitnych postaci: Janusza Korczaka, ks. Piotra Skargę i Józefa Ignacego Kraszewskiego. Nie bez powodu te postacie były tematem przewodnim Festiwalu ponieważ Sejm ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego i ks. Piotra Skargi. Trzy uchwały w tej sprawie przygotowała sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, a za ich przyjęciem posłowie zagłosowali niemal jednomyślnie. Uczniowie Szkół Naszego Powiatu przygotowały programy z wierszami, muzyką i piosenkami w tej tematyce i wzięły udział w konkursie z nagrodami. Każda ze szkół otrzymała dyplom i nagrody upominki jak również do wygrania były trzy monitory. Tak więc nikt nie wyszedł z pustymi rękami.

      Podniosłym momentem Festiwalu było wręczenie Statuetki “Bogu i Ojczyźnie” im.  ks. Kardynała Władysława Rubina. W tym roku Statuetkę otrzymał Jan Pietrzak i Tygodnik Katolicki “Niedziela”.

 

Statuetkę dla Tygodnika odebrał Redaktor Naczelny ks. Infułat Ireneusz Skubiś. W sobotę Statuetką uhonorowany został Jan Pietrzak za krzewienie Kultury Polskiej, działalność Narodowo-Patriotyczną, Miłość do Narodu Polskiego i Wartości Chrześcijańskich. Otrzymał również pamiątkę z ziemi Lubaczowskiej jaką był obraz namalowany przez Józefa Izydora Dobrowolskiego, który wręczyła siostra artysty Pani Maria Magoń. Po wręczeniu Statuetki Nominat wykonał swój program artystyczny.  W niedzielę natomiast Statuetka trafiła do rąk ks. Infułata Ireneusza Skubisia Redaktora Naczelnego Tygodnika “Niedziela”. Agnieszka Rebuś i Sylwia Junikiewicz wykonały piosenki dla Nominata. Ksiądz nie krył wzruszenia ocierając łzy.

   Sobotni wieczór zakończył występ Stowarzyszenia Teatralnego  “Pod Górkę” z aktorami scen Polskich Stanisławem Górką, Wojciechem Machnickim i Zbigniewem Rymarz a Niedziela minęła przy muzycezespołu „Quilisma” z Wyższego Seminarium Duchownego z Rzeszowa.

 

Rok 2013 r. „ 600 Lecie Unii Horodelskiej oraz przypadająca 150 rocznica Powstania Styczniowego”

 

 

Festiwal rozpoczął się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, które poprowadził Ks. Krystian Bordzań, oraz publiczność, która również brała w tym czynny udział.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Lubaczowie przygotowali program z wierszami, muzyką i piosenkami w tematyce tegorocznego Festiwalu  tym samym biorąc udział w  konkursie z nagrodami. Szkoła otrzymała dyplom monitor i upominki.

Po raz pierwszy w Festiwalu pojawiła się poezja patriotyczna przedstawiona przez zaproszonych poetów z różnych miast, wiersze które można było usłyszeć były niepowtarzalne oraz niepublikowane i tym samym również brały udział w konkursie. Wiersze oceniły i wybrały Pani Janina Ataman oraz Pani Joanna Turczyn ze Złocieńca. Poeci zostali nagrodzeni w postaci dyplomów, nagród i innych upominków. W Festiwalu wystąpił Teatr Łazienki z Warszawy, który przedstawił spektakl tematyczny festiwalu pt. ,,Unia Horodelska”. Wystąpili soliści z Lubaczowa oraz młoda wokalistka Zuzanna Hudzicka z Rzeszowa.

Sobotni wieczór zakończył występ Pana Jacka Silskiego, Gościa Festiwalu, który swoja obecnością i balladami zachwycił publiczność.

 W drugi dzień Festiwalu podniosłym momentem była Gala Wręczenia Statuetki ,,Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kardynała Władysława Rubina za krzewienie Kultury Polskiej, Działalność Narodowo-Patriotyczną, Miłość do Narodu Polskiego i Wartości Chrześcijańskich. W tym roku Statuetkę Otrzymali Ojcowie Paulini z Jasnej Góry. Statuetkę przyjął Ojciec Zachariasz. W ramach podziękowania wręczył obraz Czarnej Madonny z Częstochowy Proboszczowi Parafii Ks. Dziekanowi Andrzejowi Stopyrze. Oliwia Czubocha oraz Justyna Rokosz wykonały piosenkę dla Nominata. W kategorii osoby drugą Statuetkę nie wręczono Wojciechowi Kilarowi, który mimo, że kapituła statuetki wytypowała Wojciecha Kilara  do tej nagrody i niestety nie mógł zaszczycić nas swoja obecnością, dlatego też odbyła się krótka projekcja filmu z jego udziałem.

Gościem Honorowym XIII Festiwalu była Sopranistka Anna Pioterczak z Warszawy. Niedzielne popołudnie umilał nam występ Zespołu ,,Akwarium” z Przemyśla.

Ujmując w powyższym skróconym opisie dokonania trzynastu  lat pracy nad naszym festiwalem, pragniemy jako jego organizatorzy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych współpracą z nami, tych wszystkich, którym głęboko leży na sercu umacnianie patriotyzmu pośród rodaków w kraju i na całym świecie oraz upowszechnianie wiedzy historycznej o dziejach narodu polskiego. Jesteśmy głęboko przekonani, iż jest to niezbędny warunek w dziele osiągania zgody narodowej i jednoczenia wszystkich Polaków. Bez takiego zjednoczenia „umysłów i sił” rodaków – by użyć fragmentu myśli twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego wyrażonej w jego odezwie do Wielkopolan podczas Insurekcji 1794 r., której to echo pozostało w polskim hymnie na zawsze „(…) Złączcie umysły i siły Wasze z naszymi, a znowu będziemy Polakami! ” – nie jest możliwa budowa prawdziwie niepodległej Ojczyzny, a tym bardziej silnej Rzeczypospolitej, godnej wielkiej przeszłości narodu polskiego.

Prosimy gorąco wszystkich żarliwych patriotów o modlitwę, aby zyskać dla naszych działań niezbędne duchowe wsparcie Opatrzności, jak również pozwalamy sobie prosić wszystkich zainteresowanych naszą inicjatywą o stałe wsparcie materialne na rzecz naszego Stowarzyszenia, gdyż wszelkie nawet najdrobniejsze dary są nieocenioną pomocą w naszej pracy.

Wniesione królewskie chorągwie do Sanktuarium przy lubaczowskiej parafii św. Stanisława B.M. stanowią wotum wdzięczności za nieustającą opiekę Matki Bożej Łaskawej Królowej Korony Polskiej sprawowanej od wieków nad naszą ojczyzną i narodem polskim. Naszym głębokim pragnieniem jest, aby wota te stały się zalążkiem tworzenia w naszej konkatedrze Sanktuarium Wdzięczności Narodu Polskiego.

Stale dążymy do tego, aby festiwal nasz tworzyli ludzie, dla których jest sprawą nadrzędną umiłowanie Ojczyzny i głośne wyrażanie jej m.in. poprzez przypomnienie wspólnej historii Polaków. Organizowanie coroczne Narodowego Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” stało się punktem wyjścia do utworzenia Stowarzyszenia Narodowo-Patriotycznego „Rota”, które dzięki tej imprezie realizuje wiele ze swych zadań statutowych.

Obecnie głównym celem organizatorów jest tworzenie trwałej, cyklicznej imprezy umacniającej przywiązanie do tradycji patriotycznych, religijnych i narodowych, jak również umożliwianie pogłębiania wiedzy historycznej, nie tylko młodzieży, ale też wszystkim Polakom, poprzez przypominanie najważniejszych wydarzeń z dziejów Narodu Polskiego.

Ziemia Lubaczowska doświadczyła w historii wielu tragicznych wydarzeń związanych z konfliktami narodowymi, zaborami, wojnami. Będąc przez wieki miejscem styku wielu kultur zachowała przywiązanie do Państwa Polskiego. Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” staje się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju, dostarczającym poza względami artystycznymi przesłanie ważnych wartości, adresowanych przede wszystkim do młodego pokolenia Polaków. Z pomocą zespołow z kraju i zagranicy pragniemy stworzyć dzieło, które uwolni nas wszystkich, a zwłaszcza polską młodzież od niedosytu wiedzy historycznej, a jednocześnie wzbogaci ją poprzez przekaz artystyczny poezji oraz pieśni patriotyczno – religijnych.

 

Rok 2014  – 70. rocznica Powstania Warszawskiego i I Wojna Światowa

 

 

Krótka Historia tych wydarzeń.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęła sie walka pomiędzy odziałami polskimi a niemieckimi. Warszawa została podzielona na siedem obwodów: Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Wola, Ochota, Praga, i obwód “Obroża” – mający w swym zasięgu powiat warszawski, oraz samodzielny rejon “Okęcie”. Do walki w samym mieście stanęło około 38 tysięcy żołnierzy, oraz około 11 tysięcy żołnierzy obwodu podmiejskiego. Ze względu na fatalne rozkazy wydane w przeddzień powstania, m.in. odesłanie do okręgów wschodnich dużych partii uzbrojenia wraz z amunicją (łącznie około 900 pistoletów maszynowych) uzbrojenie oddziałów AK było fatalne. Sama dysproporcja sił i środków, nie wpłynęła na klęskę powstania. Na końcową porażkę nałożyło się wiele czynników, natury zarówno politycznej jak i wojskowej. Najczęściej wskazuje się, na bierną postawę strony radzieckiej, choć niewiele osób wie iż dowództwo Armii Czerwonej, nie ustaliło ze stroną polską zasad jakiejkolwiek pomocy. Większą rolę odegrała tu strona Amerykańska i Brytyjska, które na prośby Naczelnego Wodza Władysława Sikorskiego, o przekazanie Polsce samolotów dalekiego zasięgu, kolejno odsyłały go z kwitkiem. Wpłynęło to na niedostateczne zaopatrzenie AK w broń i amunicje.powstanie warszawskie, było częścią planu “Burza”, którego celem było zamanifestowanie polskiej obecności na wschodzie i występowanie wobec nadchodzących oddziałów radzieckich, w roli gospodarzy zarówno wojskowych jak i cywilnych.

I Wojna Światowa bezpośrednią przyczyną wojny stało się zamordowanie 28 czerwca 1914r. w Sarajewie (stolica Bośni i Hercegowiny) austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Zginął on z rąk serbskich terrorystów, inspirowanych przez serbski wywiad. Austriacy, choć nie dysponowali dowodami świadczącymi o takim spisku, chcieli wykorzystać to wydarzenie do rozprawienia się z Serbią. W kategoriach generalnych przyczynę wojny stanowiło zniszczenie równowagi europejskiej ustanowionej na kongresie wiedeńskim w 1815r., a opierającej się na wzajemnym równoważeniu sił 5 mocarstw (Rosji, Austrii, Prus, Francji i Wielkiej Brytanii). Równowaga ta załamała się w wyniku zjednoczenia Niemiec Lepiej przygotowani do wojny Niemcy chcieli ją rozstrzygnąć na swoją korzyść, zanim państwa Ententy, zwłaszcza Rosja i Anglia, zmobilizują swój ogromny potencjał militarny. Opracowany w 1905r. przez Alfreda Schlieffena niemiecki plan wojny zakładał uderzenie większością sił, poprzez neutralną Belgię, na Francję i pokonanie jej w ciągu kilku tygodni, po czym wojska niemieckie miały zostać przerzucone na wschód w celu zadania klęski Rosji. Plan ten jednak zawiódł. Wielka wojna lat 1914-1918 spowodowała zmiany w wielu dziedzinach życia. Jej najbardziej widocznym skutkiem były olbrzymie straty ludzkie i zniszczenia materialne. Wojna przyniosła koniec potęgi czterech mocarstw: Austro-Węgier, Niemiec, Rosji i Turcji. Klęska Niemiec, osłabienie Francji oraz przejściowa nieobecność na scenie politycznej Rosji utrudniały wytworzenie się nowych zasad równowagi europejskiej. Powstanie nowych państw w Europie wywołało falę konfliktów politycznych i terytorialnych. W trakcie wojny doszło po raz pierwszy do znaczącej interwencji Stanów Zjednoczonych w sprawy europejskie, natomiast osłabiona Europa zaczęła tracić swą dominującą pozycję w polityce światowej. Wojna wciągnęła ludy innych kontynentów w zmagania państw europejskich (m.in. poprzez obecność z koloni w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii i Francji), co przyspieszyło krystalizację dążeń narodowowyzwoleńczych mieszkańców Azji i Afryki.
W latach wojny powołano pod broń ok. 60 milionów mieszkańców Europy. Zginęło ok. 8 milionów ludzi (w Europie), 13 milionów odniosło rany, a 7 milionów zostało inwalidami. Niemcy straciły 15,1% męskiej populacji, Austro-Węgry 17,1% , Francja 10,5% , a Wielka Brytania 5,1% . 
Wojna zmieniła granice państw, układ polityczny świata, miała długotrwałe konsekwencje dla życia ekonomicznego, przekształciła ludzką mentalność oraz obyczajowość.

     

 
2015 – XVI Festiwal BOGU I OJCZYŹNIE im. ks. Kard. Wł. RUBINA

 

Znalezione obrazy dla zapytania rota lubaczów festiwal statuetka

 

26 czerwca 2015, w Lubaczowie odbył się XV Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im ks. Kardynała Władysława Rubina.   Jak poinformował Nasz Dziennik.pl ks. dziekan Andrzej Stopyra z parafii św. Stanisław BM w Lubaczowie, XV Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” rozpocznie się w piątek o godz. 18.00 Festiwalem Słowa. – W sali Miejskiej Biblioteki Publicznej swoje wiersze recytować będą poeci, którzy nadesłali do nas na festiwal swoje utwory – mówi kapłan. Festiwal trwać będzie do niedzieli. W tym czasie zaprezentuje się około 10 zespołów, które zgłosiły swój udział w wydarzeniu oraz zaproszeni goście. – Mamy już zgłoszenia zespołów m.in. z  Lublina, ze Szczyrku, z Zamościa, z okolic Jarosławia, a także zespoły harcerskie – wyjaśnia  ks. Andrzej Stopyra. Centralnym punktem festiwalu będzie wręczenie statuetek „Bogu i Ojczyźnie” . W kategorii osoba otrzyma ją ks. abp Stanisław Wielgus, a w kategorii organizacja – Światowy  Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Jak przypomina kapłan, festiwal istnieje już od 2001 roku i powstał z inicjatywy osób zaangażowanych przy parafii Św. Stanisława BM w Lubaczowie oraz działających w Biurze Radia Maryja. Festiwalowi nadano nazwę: Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”. Nazwę zmieniono w 2010 roku na „Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej »Bogu i Ojczyźnie« im. Kardynała Władysława Rubina”. – To wydarzenie wrosło już w nasze miasto i cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Festiwal w swej warstwie edukacyjnej corocznie odwołuje się do szczególnie ważnych wydarzeń z dziejów Polski. Pokazuje on niejako, że dwie rzeczywistości, jakimi są Polska i Pan Bóg, splatają się ze sobą. Festiwal ma służyć także propagowaniu nauczania Jana Pawła II i szerzeniu kultu Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej, przed którą król Jan Kazimierz złożył pamiętne śluby 1 kwietnia 1656 roku, nazywając Matkę Bożą Królową Korony Polskiej – zaznacza.  Od pięciu lat nadawana jest statuetka „Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kard. Władysława Rubina osobom szczególnie zasłużonym w krzewieniu kultury polskiej i wartości chrześcijańskich. W tegorocznej edycji festiwalu organizatorzy pragną wyakcentować następujące osoby i wydarzenia: Ojca Świętego Jana Pawła II w Roku Jana Pawła ustanowionym przez polski parlament, ks. Jana Długosza – wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego, 75. rocznicę mordów w Katyniu, 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, a także 25-lecie Teatru Arka Lwowska z Lubaczowa.

Artykuł opublikowany na stronie: https://naszdziennik.pl/polska-kraj/139359,bogu-i-ojczyznie.html

 

XVI FESTIWAL BOGU I OJCZYŹNIE IM.KS. KARD. WŁADYSŁAWA RUBINA

 

Znalezione obrazy dla zapytania rota lubaczów festiwal statuetka

 

 

2017 – XVII FESTIWAL BOGU I OJCZYŹNIE IM. KS. KARD. WŁADYSŁAWA RUBINA

 

W dniach 10-12 listopada 2017 w Lubaczowie odbyłł XVII Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej “Bogu i Ojczyźnie” im. Ks.Kard. Władysława Rubina. Organizatorzy Stowarzyszenie Narodowo-Patriotyczne “Rota” i Parafia pw. św. Stanisława B.M. w Lubaczowie.

Festiwal rozpoczął sie od spotkania z Grzegorzem Łubczykiem, byłym ambasadorem RP na Węgrzech, zatytułowane  “Udział i rola Węgrów w odzyskaniu Naszej niepodległości”- 10 listopada o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie.

W dniach 11-12 listopada festiwalowe wydarzenia od godz.18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Tematem przewodnim będzie postać Józefa Piłsudskiego oraz Tadeusza Kościuszki, a także 300-lecie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej. W festiwalu wezmą udział artyści z całej Polski, jak i lokalni. Wystąpi m.in. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Chór GRH “Żołnierez Września 1939 Garnizonu Dęblin”, raper Tadeusz “Tadek” Polkowski oraz inni. Festiwal poprowadzą Kinga i Arkadiusz Głogowscy, artyści scen warszawskich.

W niedzielę 12 listopada o godz. 13:00 w lubaczowskiej Konkatedrze podczas mszy św. zostanie poświęcona chorągiew I Brygady Legionów Polskich, dowodzonej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, którą ufundował marszałek sejmu Marek Kuchciński. A wieczorem w MDK w Lubaczowie m.in. gala wręczenia statuetki “Bogu i Ojczyźnie”.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński (P) wręcza fotografowi Adamowi Bujakowi statuetkę „Bogu i Ojczyźnie” podczas mszy świętej w konkatedrze w Lubaczowie. Fot. PAP/D. Delmanowicz

Patronat nad Festiwalem objęli: Biskup Marian Rojek- Pasterz Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, Abp. Mieczysław Mokrzycki- Metropolita Lwowski, prof.dr hab. Piotr Gliński- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władysław Ortyl- Marszałek Województwa Podkarpackiego.

http://zlubaczowa.pl/images/22894225_1663520533671602_9135336545408029447_n.jpg

Wojciech Mamczur

Prezes Stowarzyszenia NP “Rota” 

 

cdn.