STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 Akcja Katolicka

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej przy parafii
Św. Stanisława B.M. w Lubaczowie za rok 2014

      Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lubaczowie został założony w listopadzie 2009 roku, pełną działalność rozwinął w 2010. Obecnie do AK należy 14 osób oraz 2 osoby wspierające, które angażują się   w działalność parafii i służą pomocą.
     W skład Zarządu wchodzą:
Prezes – Maria Magoń
Zastępca prezesa – Ryszard Antonik
Sekretarz – Anna Krzak
Skarbnik – Jolanta Strzępek


     POAK w swojej pracy podejmuje dwa nurty: formacyjny oraz organizacyjny. W sferze formacyjnej działalność dotyczy:
- ewangelizacji członków i sympatyków
- lektury Pisma Świętego
- modlitwy indywidualnej
- świadectwa życia
- popierania chrześcijańskiej doktryny
- zajmowania stanowiska w sprawach publicznych
- kształcenia działaczy katolickich oraz mobilizowania ich do aktywności   w życiu kościelnym, społecznym, kulturalnym i politycznym.
     W nurcie organizacyjnym POAK podejmuje szereg działań na rzecz parafii i lokalnego środowiska:
- wspieranie działalności świetlicy terapeutycznej działającej przy parafii /wolontariat – udzielanie korepetycji z przedmiotów dla uczniów mających problemy z nauką /
- organizowanie pomocy ludziom potrzebującym /wolontariat – doradztwo w sprawach administracyjno – prawnych, pisanie podań, wniosków do urzędów itp. /
- organizowanie uroczystości kościelnych i państwowych
- udział w dniach skupienia AK
     Plan pracy oddziału został opracowany w oparciu o kierunki działania AK w Polsce na rok 2014. Przez cały rok w każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykaliśmy się przed wspólną mszą na różańcu odmawianym w intencji rodzin zagrożonych kryzysem, przygotowywaliśmy oprawę liturgii mszy świętej / czytania, psalm, modlitwę wiernych /. Po niej gromadziliśmy się na comiesięcznym spotkaniu w domu parafialnym, gdzie wraz z opiekunem księdzem Andrzejem Stopyrą omawialiśmy wybrane tematy formacyjne dla AK na rok 2014. Recenzowaliśmy wybrane pozycje książkowe, czasopisma i artykuły, które proponował nam do przeczytania nasz opiekun duchowy. Czytaliśmy również wybrane teksty Pisma Świętego. Zgodnie z harmonogramem realizowaliśmy wcześniej zaplanowane zadania.
Styczeń: braliśmy udział w spotkaniu opłatkowym Grup Modlitewnych oraz Stowarzyszeń Religijnych Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w Zamościu.
Luty: z okazji Światowego Dnia Chorego włączyliśmy się w przygotowanie tych uroczystości wspólnie z PCPR Lubaczów oraz Fundacją „ Pamięć i Tożsamość”. Zorganizowaliśmy wieczór modlitwy i  kontemplacji .
Prowadziliśmy rozważania Drogi Krzyżowej ze szczególnym zawierzeniem rodzin naszej parafii.
Marzec: udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta,
Kwiecień: zorganizowanie adoracji Grobu Pańskiego w Wielki Piątek.
Maj: adoracja Najświętszego Sakramentu ,przygotowanie rozważań Nabożeństw Majowych.
Czerwiec: przygotowanie uroczystości związanych z rocznicą pobytu papieża Jana Pawła II w Lubaczowie, udział w ogólnopolskiej pielgrzymce AK do Częstochowy.
Lipiec: udział w Dniu Skupienia AK w Starym Dzikowie.                    Wrzesień: przygotowanie Mszy Św. w intencji członków AK i pozyskania jej nowych sympatyków .
Październik: włączenie się w zorganizowanie uroczystości Dnia Papieskiego, udział w Dniu Skupienia AK w Trzęsinach. Przygotowanie rozważań tajemnic różańcowych, udział w Pielgrzymce do Sanktuariów Maryjnych Europy .
Listopad : przygotowanie oprawy Mszy Św. w niedzielę Chrystusa Króla połączonej ze spotkaniem formacyjnym.

Grudzień: udział w rekolekcjach adwentowych. Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 561008      Obecnie stronę przegląda: 3 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl