STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 2017-04-13

Dekrety Penitencjarii Apostolskiej dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

Dekrety Penitencjarii Apostolskiej dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 

 

                                                          PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 

Prot. N. 1127/16/I

 

 

 

Umiłowany Ojcze Święty,

 


            Marian Rojek, Biskup Zamojsko-Lubaczowski, z wielką pobożnością ducha zawiadamia: Na mocy Listu Apostolskiego „Totus Tuus” Świętego Jana Pawła II o nowym podziale administracyjnym Kościoła w Polsce z dnia 25 marca 1992 r., została ustanowiona Diecezja Zamojsko-Lubaczowska z kościołem Katedralnym w Zamościu, dotychczasową Kolegiatą pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła oraz Kościołem Konkatedralnym w Lubaczowie pod wezwaniem Bł. Jakuba Strzemię.

 


            Dlatego też od dnia 25 marca 2017 r., od Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, aż do dnia 25 marca 2018 r. będą miały miejsce liczne uroczystości i wydarzenia o charakterze duchowym, które przyczynią się do godnego uczczenia Srebrnego Jubileuszu Diecezji.

 


            Aby zatem wiernym, którzy będą uczestniczyć we wspomnianych wydarzeniach, otworzyć obficiej skarbiec łaski Bożej, czcigodny Biskup Marian Rojek prosi usilnie o dar Jubileuszowego Odpustu Zupełnego.

 

                                                               11 lutego 2017 r.

 

           Penitencjaria Apostolska, z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, ustanawia dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Rok Jubileuszowy wraz z Odpustem Zupełnym pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w duchu intencji Ojca Świętego). Wierni, którzy w imię miłości miłosiernej prawdziwie podejmują pokutę i nawrócenie, mogą zyskać Odpust dla siebie, jak też ofiarować go za dusze czyśćcowe, jeśli pielgrzymując do Katedry lub Konkatedry, będą tam uczestniczyć w Eucharystii, w innych pobożnych ćwiczeniach, albo przynajmniej przez pewien czas zaniosą do Boga modlitwy za Polskę – o jej wierność chrześcijańskiemu powołaniu, o dar powołań kapłańskich i zakonnych oraz o ocalenie całej rodziny ludzkiej. Niech w tych prośbach i dziękczynieniach przedstawianych Bogu znajdzie się Modlitwa Pańska, Wyznanie Wiary i wezwanie Najświętszej Maryi Panny, Matki Odkupiciela – głównej Patronki Diecezji.
            Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie są w stanie opuścić domu, mogą również dostąpić łaski odpustu zupełnego, gdy odrzucą przywiązanie do wszelkich grzechów i wzbudzą odpowiednią intencję, a uprzednio spełnili wspomniane trzy warunki (Spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego – przyp. tłumacza). Niech w modlitwie przed domowym wizerunkiem Maryi – Niebieskiej Patronki łączą się duchowo w jubileuszowych celebracjach i ofiarują Miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy, cierpienia i uciążliwości życia. Aby zaś dostęp do świętej łaski, udzielanej przez władzę Kościoła, jeszcze bardziej służył miłości pasterskiej, Penitencjaria usilnie prosi, aby Kanonik Penitencjarz, wszyscy Członkowie Kapituły oraz Kapłani związani z Katedrą i Konkatedrą ofiarnie i wielkodusznie posługiwali w sakramencie Pokuty i Pojednania, a także spieszyli z Komunią świętą do chorych.
           To co zostało postanowione obowiązuje przez cały Rok Jubileuszu Diecezjalnego. Wbrew wszelkim innym zarządzeniom.

 

 

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjariusz Wielki

 

Ks. Krzysztof Nykiel
Regens

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                     PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 

Prot. N. 1128/16/I

 

 

 

                                                                           Dekret

 

 

 

         Penitencjaria Apostolska mocą nadzwyczajnej władzy udzielonej przez Ojca Świętego Franciszka, upoważnia Jego Ekscelencję Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego Mariana Rojka, aby w czasie Srebrnego Jubileuszu Diecezji, w dniach wybranych ze względu na pożytek wiernych, po sprawowanej w Kościele Katedralnym i Konkatedralnym uroczystej Eucharystii udzielił Biskupom, Kanonikom i Prezbiterom, Diakonom, Braciom i Siostrom Zakonnym i wszystkim  obecnym Wiernym, którzy prawdziwie podejmują pokutę i poruszeni są miłością miłosierną, błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca Świętego).
         Wierni, którzy pobożnie przyjmą Błogosławieństwo Papieskie, także jeśli z uzasadnionych przyczyn, nie będą fizycznie obecni na uroczystych celebracjach liturgicznych, a duchowo złączą się z nimi za pośrednictwem przekazu radiowego lub telewizyjnego, również mogą uzyskać odpust zupełny (po spełnieniu wymaganych prawem warunków). Wbrew wszelkim przeciwnym zarządzeniom.
Rzym, Penitencjaria Apostolska, 11 lutego 2017 r.

 

 

 

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjariusz Wielki

 

 

 

Ks. Krzysztof Nykiel
Regens

  wyswietlono:   

 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 561043      Obecnie stronę przegląda: 2 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl