STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 Konkatedra

Konkatedra p.w. bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie

 

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska została erygowana 25 marca 1992 r., mocą bulli Ojca Świętego Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus i włączona do Metropolii Przemyskiej obrządku łacińskiego. Patronką Diecezji jest ustanowiona przez Papieża Święta Boża Rodzicielka Maryja Matka Odkupiciela. Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim został Bp Jan Śrutwa, dotychczasowy Biskup Pomocniczy Diecezji Lubelskiej. W skład Diecezji weszły tereny, wraz z duchowieństwem i wiernymi, z b. Diecezji Lubelskiej, oraz cała b. Administratura Apostolska w Lubaczowie - łącznie: 14 dekanatów, w tym 10 z Diecezji Lubelskiej i 4 z Administratury Apostolskiej w Lubaczowie oraz 164 parafie, odpowiednio 124 i 40.  


Stolicą Diecezji został ustanowiony Zamość. Katedrą została dawną Kolegiata, którą konsekrował 18 listopada 1637 r., biskup chełmski Jan Chrzciciel Zamoyski, zaś Konkatedrą w Lubaczowie została nowa świątynia, poświęcona 2 czerwca 1991 r. przez Jana Pawła  II.

 

Z wielkim wzruszeniem staję w ten niedzielny czerwcowy wieczór w progach prokatedry w Lubaczowie! Tutaj rozpoczęło się pisanie jakiegoś wielkiego rozdziału historii naszych narodów, a także dziejów chrześcijaństwa, które - zwłaszcza po chrzcie Litwy - w tych narodach zostało trwale zakorzenione. Nie można też zapominać, że na przestrzeni wielu wieków dzieje te były naznaczone porozumieniem, przymierzem i unią, współdziałaniem i współtworzeniem - przy całej odrębności tych przecież zróżnicowanych członków wielkiej Rzeczypospolitej. Tu, na tym miejscu, trzeba w sposób szczególny prosić Pana dziejów przez pośrednictwo świętych patronów Polski, Litwy i Rusi, aby to dobro, które łączy, zawsze okazywało się mocniejsze od wszystkiego, co w ciągu dziejów, a zwłaszcza w czasach ostatnich, różniło i dzieliło - czasem aż do przelewu krwi. I niech na to wszystko - na całą naszą teraźniejszość i przyszłość - nadal patrzą macierzyńskie oczy Maryi z Jej starożytnego obrazu w katedrze lwowskiej, gdzie król Jan Kazimierz po doświadczeniach potopu składał swe historyczne śluby w 1656 r.

(tekst z przemówienia Jana Pawła II - 2 czerwca 1991 r. )

 

 

 

Konkatedrę lubaczowską ( do 1992 r. prokatedrę ) wybudowano z  inicjatywy bp. Mariana Rechowicza. Budowę nowej prokatedry p.w. bł. Jakuba Strzemię – monumentalnej świątyni rozpoczęto 6 czerwca 1981 roku. Projekt nowej świątyni opracował architekt Roman Orlewski.

Pracami kierował ks. prałat Jakub Winiarz wraz z inż. Janem Szpytem i ks. Bronisławem Gwoździem.

Nowy kompleks wzniesiono na planie monumentalnego krzyża o ukośnie ściętych ramionach z wysoko wyniesioną częścią środkową, zwieńczoną wyniosłym krzyżem. Zwarta sylwetka i masywne ściany świadomie kontrastują ze starszą świątynią, utrzymaną w stylach historycznych.

 

Pomimo zespolenia obydwu kościołów, ostatecznie zdecydowano się na pozostawienie odrębności starej i nowej części - zostały one zaopatrzone w samodzielne ołtarze liturgiczne i zaczęły funkcjonować jako niezależne świątynie. W nowej części: prokatedra p.w. bł. Jakuba Strzemię, natomiast w starej: sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej i kościół parafialny p.w. św. Stanisława BM.

Nowo wzniesioną świątynię w dniu 2 czerwca w 1991 roku poświęcił papież  Jan Paweł II.

 
 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 560986      Obecnie stronę przegląda: 3 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl