STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 Kronika Parafialna

Karty z historii kościoła parafialnego w Lubaczowie

 

W związku z repatriacją Polaków w 1945 roku z Dawnych Ziem Kresowych i przeniesieniem stolicy arcybiskupów Lwowskich do Lubaczowa, kościół parafialny został mianowany kościołem pro katedralnym. Czasowo przewieziono tu pamiątki narodowe z kościołów na wschodzie, wśród nich cudowny obraz Matki Bożej z Bełza (9 XII 1951 - III 1974) obecnie w Tarnoszynie, relikwie błg. Jakuba Strzemię (20 X 1966), cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej (II 1974), urnę z sercem Sługi Bożego ks. Arcybiskupa J. Bilczewskiego (21 X 1975) i wiele innych.

 

O randze sanktuarium stanowi znajdujący się w kościele cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej przeniesiony z katedry lwowskiej do Lubaczowa. Obraz pochodzi z 1598 roku i został namalowany przez lwowskiego mieszczanina Józefa Szolc Wolfowicza według wzoru graficznego wykonanego przez Filipa Gallusa. Ten niewielki 61,2 x 44,5cm obraz przedstawia Matkę Bożą w czerwonej sukni i w zielonym płaszczu, siedząca wśród obłoków i trzymająca na prawym kolanie stojące małe Dzieciątko Jezus. Wokół postaci Marii rozchodzi się promienista tęczowa aureola. W dolnej części obrazu widoczna panorama Lwowa.

Historia podaje, że obraz ten został namalowany jako epitafium na grób wnuczki malarza i powieszony na murze katedry w pobliżu jej grobu. Początkowo na grobie zmarłej i przed wizerunkiem Matki Bożej klękała tylko najbliższa rodzina. Z czasem obraz został zauważony przez mieszczan lwowskich, którzy zatrzymywali się przed Maryją, aby polecić swoje sprawy. Pojawiają się pierwsze cuda. Po kilkunastu latach obraz Maryi cieszył się dużą sławą we Lwowie i poza granicami. Podjęto starania , by obraz Matki Bożej Łaskawej uwieńczyć koronami poświęconymi przez papieża. Koronację przygotowano na 12 maja 1776 roku. Dokonał jej arcybiskup Wacław Hieronim Sierakowski.

Cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej był świadkiem wielkości i tragedii Lwowa. Wielkości, gry w czasach potopu szwedzkiego miasto nie poddało się najeźdźcy i wówczas to Jan Kazimierz – Król Polski – 1 kwietnia 1656 roku złożył śluby, nazywając Matkę Bożą Królową Polski. Tragedii, gdy w 1946 roku obraz wraz z całą Archidiecezją i księdzem arcybiskupem Eugeniuszem Baziakiem wyjeżdża ze Lwowa bez możliwości powrotu. Obraz zdeponowano w katedrze wawelskiej i ustawiono czasowo na konfesji św. Stanisława. Następnie w obawie przed jego zniszczeniem przez władze bezpieczeństwa, przechowywano go przez wiele lat w kaplicach biskupich w Tarnowie. Dopiero w lutym 1974 roku umieszczono go w głównym ołtarzu sanktuarium w Lubaczowie. Jednocześnie pod koniec lat siedemdziesiątych biskup Marian Rechowicz czyni z powodzeniem starania Kurii Rzymskiej o wydanie zgody na rekoronację.

Ojciec Święty Jan Paweł II na Jasnej Górze podczas II pielgrzymki do kraju w 1983 roku koronował obraz MBŁ z Lubaczowa. Nawiązując do historycznych dziejów tego obrazu powiedział: „...Mama włożyć papieskie korony na skronie Jezusa i Marii w obrazie z Lubaczowa. Z najwyższym wzruszeniem ozdabiam papieskimi koronami ten wizerunek, który był świadkiem ślubów Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1956 roku, wizerunek, przed którym Bogarodzica została po raz pierwszy nazwana Królową Korony Polskiej, a naród nasz zobowiązał di nowego gorliwego poświęcenia się na służbę swej Najmiłosierniejszej Królowej”.

Ponownie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej modlił się papież Jan Paweł II w czasie swojego pobytu w Lubaczowie, w swojej homilii wielokrotnie zwracał się o wstawiennictwo do Pani Łaskawej ze Lwowa.

 

Stanisław P . Makara

 

c.d.n. Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 560657      Obecnie stronę przegląda: 4 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl