STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 Historia Miasta

 

Miasto Lubaczów.

 

Lubaczów położony jest u podnóża Roztocza w widłach rzek Wiszni i Sołotwy w dorzeczu Sanu w województwie podkarpackim. Przynależy do najstarszych grodów na pograniczu polsko – ruskim, swoją nazwę zawdzięcza słowiańskiemu imieniu „Lubacz”. Stałe osadnictwo występuje tu co najmniej od IX w. Od końca XI wieku Lubaczów znajdował się w składzie księstwa przemyskiego, później halickiego (od 1141) i Halicko – Włodzimierskiego (od 1199). Na przełomie XII i XIII wieku Lubaczów był już ważnym ośrodkiem władzy terytorialnej – wołości. Miejscowość w źródłach pisanych wzmiankowana jest po raz pierwszy pod datą 1214, jako własność Pakosława, wojewody księcia Leszka Białego. Za przełomowy moment w dziejach osady można uznać rok 1340 i przyłączenie Lubaczowa wraz z całą Rusią Czerwoną do Korony Polskiej. Przebudowa grodu przez Kazimierza Wielkiego stworzyła dogodne warunki dla rozwoju osady. W 1376 roku przywilejem nadanym przez księcia Władysława Opolczyka, Lubaczów lokowany został jako miasto na prawie niemieckim

W imię Pańskie Amen. Ku wiecznej rzeczy pamięci. Władysław z Bożej łaski książę Opolski, Pan Wielunia i Rusi, czynimy wiadomym wszystkim, których to dotyczy, że chcąc stan naszej ziemi przez lokowanie miasta jak najobficiej wzbogacić, mężowi opatrznemu, zwanemu Zibur z Lublina, zezwalamy i dajemy mu upoważnienie do lokowania na prawie niemieckim, magdeburskim nowego miasta nazwanego Lubaczów, w pobliżu naszego zamku Lubaczów [...] Stało się to i dane w Sanoku w dniu błogosławionego Klemensa roku Pańskiego tysiąc trzysta siedemdziesiątego szóstego. [...] Na świadectwo tej rzeczy aby umocnić to pismo, poleciliśmy zawieszenie naszej pieczęci większej.

 

Od 1462 do końca XVIII wieku Lubaczów był miastem królewskim w granicach województwa bełskiego jako ważny ośrodek zarządzania dóbr monarszych, siedziba starostwa grodowego a od połowy XVI wieku starostwa niegrodowego oraz kasztelani mniejszej.

W XVI wieku miasto obdarowane zostało licznymi przywilejami królewskimi nadanymi przez Zygmunta Starego w 1523 i 1533, Zygmunta Augusta w 1564 i 1572, w 1578 Stefana Batorego, przeżywało okres intensywnego rozwoju, kwitło rzemiosło, rozwijał się handel.

Gwałtowny upadek miasta nastąpił w połowie XVII wieku, sprawiły to wojny i klęski elementarne jakie nawiedziły Rzeczypospolitą. Szczególnie wyniszczające były najazdy Tatarów i Kozaków (1626, 1655, 1662, 1672).

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku rozpoczął się Galicyjski okres w dziejach Lubaczowa. Status miasta zmienił się po 1818 roku i sprzedaży dawnych królewszczyzn, które przeszły w ręce prywatne- od końca XIX wieku dobra lubaczowskie należały m.in. do rodziny Gołuchowskich..

Na przełomie XVIII i XIX wieku powstały w mieście pierwsze budynki murowane a ożywienie gospodarcze w czasie tzw. autonomii Galicji zaowocowało powstaniem licznych obiektów użyteczności publicznej (sąd, kolej, szpital itd.) Pod koniec XIX wieku w miejscach wcześniej istniejących powstały trzy nowo wzniesione świątynie: cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja (1882), kościół pod wezwaniem św. Stanisława BM (1899) i synagoga (1899).

 

 

Od wczesnego zarania Lubaczów był miastem wielonarodowym. Druga Wojna Światowa zmieniła stosunki ludnościowe i kulturowe. W wyniku holokaustu całkowitej eksterminacji uległa ludność żydowska, Ukraińcy po 1945 zostali wysiedleni na Wschód i ich miejsce  zajęli Polacy przesiedleni z Kresów. Mieszkańcy Lubaczowa w chwili obecnej  w większości są wyznania rzymskokatolickiego.

  Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 560970      Obecnie stronę przegląda: 2 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl