STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 Sanktuarium

Opis

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej znajduje się w kościele św. Stanisława BM. Kościół  pod tym wezwaniem został usytuowany w południowej części miasta w miejscu dawnej świątyni drewnianej. Ustawiony na osi wschód - zachód jest budowlą trójnawową, zbudowaną na planie prostokąta, z wydłużonym i trójbocznie zamkniętym prezbiterium z zakrystiami po bokach.

W zewnętrznym opracowaniu bryły świątyni uwagę zwraca trzykondygnacyjna wieża w elewacji frontowej, z kruchtą oraz dwoma bocznymi aneksami, nad którymi znajduje się chór muzyczny. Wieża kryta czterospadowym hełmem z blachy, z lukarnami umieszczonymi z trzech stron i krzyżem na szczycie. Na osi elewacji zachodniej, w części wieżowej, w kondygnacji dolnej, umieszczono portal główny w formie stojącego prostokąta o profilowanym obramieniu.

Obie elewacje boczne powiązane są wysokością i podziałem architektonicznym z fasadą. Elementami wertykalnymi w bocznych elewacjach są uskokowo wznoszące się skarpy i wysmukłe prostokątne okna zakończone łukiem, umieszczone na płaszczyźnie płytkich blend. W skład elewacji północnej i południowej wchodzą dodatkowo dwa pseudotransepty zamknięte trójkątnymi szczytami z dwoma parami podłużnych okien zamkniętych łukiem półkolistym, z pojedynczymi okulusami oraz prostokątnych drzwi bocznych. Elementami poziomymi w bocznych elewacjach są: cokół, fryz oraz gzyms wieńczący. W płaszczyznach ścian trójbocznego zamknięcia prezbiterium widnieją dwa wysokie łukiem sklepione okna i okulus pośrodku. Na szczycie dachu w miejscu połączenia nawy z prezbiterium umieszczono sygnaturkę.


Świątynia otoczona została murem ceglanym z wnękami na drogę krzyżową od strony wewnętrznej i bramą z trzema prostokątnymi otworami zamkniętymi półkoliście od strony północnej. Na bramie umieszczono odkute w kamieniu przez Wasyla Gudza cztery figury świętych: św. Piotra, św. Pawła , św. Stanisława i bł. Jakuba Strzemię

 

Obecny wygląd kościoła św. Stanisława zachował niemal całkowicie formę, jaką budowli nadano w czasie pierwotnego wznoszenia murów. Przeprowadzone wprawdzie prace dotyczące rozbudowy, remontu dachu i wieży spowodowały pewne zmiany lecz ich zakres nie wpłynął na powstanie zasadniczych zmian w bryle i elewacji, z wyjątkiem prezbiterium które zostało pozbawione zakrystii i skarbca a sam korpus został ukryty w murach nowej konkatedry.
PolichromiaPolichromia kościoła została zaprojektowana i wykonana w latach trzydziestych XX wieku przez artystę lwowskiego Bronisława Gawlika - absolwenta Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie.Koncepcja polichromii podporządkowana jest bogatej architekturze wnętrza, a duże barwne płaszczyzny utrzymane są w ciepłej i nasyconej gamie kolorystycznej, w której powtarzają się zestawienia szarości, zieleni oliwkowej i jasnych brązów. Dekoracja ścian od krzyżowego sklepienia oddzielona jest szerokim gzymsem malowanym w kolorze białym z ornamentem arkadkowym.

Na ścianach kościoła i elementach konstrukcyjnych dominuje dekoracja roślinna, zbudowana ze stylizowanych wielokolorowych pąków kwiatów i liści akantu obrysowanych ciemnobrązowym konturem. Elementy dźwigające jak filary i pilastry oraz łuki zostały pokryte cząstkowym, powtarzalnym ornamentem roślinnym. Nad łukami arkad, górą nad gzymsem widnieją stylizowane kartusze o ornamencie roślinno - wstęgowym. Naturalne zamknięcie dla motywów roślinno - kwiatowych stanowi detal architektoniczny (laskowania) dodatkowo złocone złotem płatkowym.

Prezbiterium jako miejsce szczególne, zostało potraktowane w sposób bardzo dekoracyjny. Na płycinach sklepienia otoczonych akantowym ornamentem roślinnym umieszczono pięć medalionów z przedstawieniami polskich świętych. Medaliony przedstawiają: świętą Jadwigę Śląską (1174 – 1243), świętego Jacka (1180 – 1257), błogosławionego Czesława (1180 – 1242) patrona ówczesnego proboszcza w Lubaczowie ks. Czesława Kinala, świętego Kazimierza królewicza (1458 – 1484). W płaszczyźnie łuku tęczowego, nad wejściem do prezbiterium umieścił artysta scenę ukrzyżowania ze św. Janem i Matką Boską na tle iluzjonistycznie przedstawionej panoramy Jerozolimy. Poniżej na gzymsie arkady prowadzącej do prezbiterium dominuje wstęga z napisem: ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY.

Medaliony z postaciami Świętych i scena Ukrzyżowania na łuku tęczowym, są jedynymi przedstawieniami figuralnymi we wnętrzu świątyni
 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 560957      Obecnie stronę przegląda: 1 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl