STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 Proboszczowie

Proboszczowie i administratorzy:

/rok oznacza początek urzędowania/

1785 ks. Franciszek Kostecki

1792 ks. Jan Kostecki

1806 ks. Daniel Starzyński

1808 ks. Nepomucen Antoni Girzik /Pirzik?/

1823 ks. Salwator / administrator, nazwisko nie do odczytania/

1824 ks. Antoni Misiewicz

1832 ks. Józef Daftro

1832 ks. Antoni Sidorowicz

1848 ks. Józef Smagłowski

1849 ks. Ludwik Dobrzański

1975 ks. Edward Karnecki

1877 ks. Jan Adamowicz

1895 ks. Antoni Rokosz

1896 ks. Wincenty Kinal

1909 ks. Jan Deręgowski

1909 ks. Stanisław Sobczyński

1960 ks. Franciszek Woronowski

Ks. Marian Kumala

1962 ks. Jakub Winiarz

1982 ks. Jan Jagodziński

1983 ks. Tadeusz Łomnicki

1987 ks. Józef Dudek

1995 ks. Franciszek Nucia

2007 ks. Andrzej Stopyra

***********************************************

Księża spoczywający na cmentarzu komunalnym

na terenie Parafii:

1. ks. Prob. Jan Adamowicz (68 l.),+ 17.VII.1895 r.

2. ks. Prob. Wincenty Kinal +1.I.1909 r.

3. ks. Wik. Jan Dzióba +21.X.1917 r.

4. ks. Wik. Julian Gerszynowicz +3.VII.1934 r.

5. ks. Prob. Stanisław Sobczyński (ur. 05.03.1876 r.), +15.III.1960 r.

6. ks. Wiktor Płonczyński +1962 r.

7. ks. Michał Orliński (72 l.),+7.XII.1966 r.

8. ks. Józef Sowiński +22.X.1972 r.

9. ks. Wawrzyniec Mazur (73 l.), +08.VII.1979 r.

10. ks. Prob. Jakub Winiarz (ur.16.07.1914 r., święcenia kapł. 20.09.1939 r.), +26.VIII.1982 r.

11. ks. Mikołaj Owsiański (81 l.), +1991 r.

12. ks. Jan Dybko +24.I.1992 r.

13. ks. Władysław Świstowicz ( ur.10.12.1920 r.), +13.XII.2003 r.

14. ks. Bronisław Gwóźdź (ur.24.XII.1929 r., święcenia kapł. 29.VI.1955 r.), +18.I.2005 r.

15. ks. Prob. Franciszek Nucia (ur. 10.II.1942 r., święcenia kapł. 26.VI.1966 r.), +09.VII.2007 r.

-------------------------------------------------

 

Odszedł do Pana ks. prał. Franciszek Nucia

 

Ks. prał. Franciszek Nucia nie żyje! Taka wiadomość dotarła do Lubaczowa wieczorem 9 lipca br. Niektórzy przyjęli ją z niedowierzaniem. Widzieli Go w tym dniu jeszcze rano w kościele. Bicie dzwonów potwierdziły tę prawdę. Wybrał się samochodem na europejską konferencję egzorcystów (był od 2003 r. diecezjalnym egzorcystą) do Częstochowy. Nie dojechał. Wypadek na drodze. Lekarze szpitala w Staszowie, mimo podjętej operacji, nie uratowali Mu życia. Zmarł o godz. 19.50. Odszedł do Pana po nagrodę wieczną za wierną służbę Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, ludowi Bożemu w parafiach: Wilkołaz (1966), Stary Zamość (1966-70), Lublin - par. św. Teresy (1970-74), Grabowiec (1974-1995), w którym od 1988 r. był proboszczem. Od 12 lat ks. prałat Franciszek Nucia był proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie i dziekanem dekanatu lubaczowskiego. Wcześniej, tj. od 1988 r. był wicedziekanem dekanatu Uchanie, a od 1992 r. dziekanem dek. Grabowiec. Był odznaczony godnościami: kanonika honorowego Kapituły Zamojskiej (1991), kanonika gremialnego Kapituły Konkatedry w Lubaczowie (1995), kapelanem honorowym papieskim (2005).

Dwa tygodnie przed swoją śmiercią mówił w homilii, byśmy byli przygotowani na śmierć w każdej chwili. Swoją śmiercią to potwierdził. Każda śmierć, a szczególni tak nagła, nieoczekiwana, jest zawsze mocną mową, wobec której nie można być obojętnym. Dlatego tak licznie kapłani, siostry zakonne i lubaczowianie, ale i wierni z sąsiednich parafii, dekanatów, niemal całej diecezji, stanęli przy Jego trumnie z głęboką zadumą, niewypowiedzianą wdzięcznością, przeogromną miłością, ale i z wielkim wzruszeniem aż do łez oraz z bólem rozstania. Licznie uczestniczyli w dwudniowych uroczystościach pogrzebowych.

Ciało zmarłego Kapłana po przywiezieniu ze szpitala złożone zostało w kaplicy na nowym cmentarzu. W czwartkowe popołudnie zostało odprawione nabożeństwo żałobne za duszę śp. ks. Franciszka, które poprowadził bp Mariusz Leszczyński. Procesyjnie trumnę przewieziono do konkatedry. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył bp. M. Leszczyński. – Na Boże Ciało uczestniczyliśmy z Ks. Prałatem w procesji, niosąc ulicami miasta Najświętszy Sakrament. Dzisiaj uczestniczyliśmy w innej procesji, patrząc po ludzku w smutnej, ale patrząc oczyma wiary w procesji pełnej nadziei i radości, wynikającej z tajemnicy zmartwychwstania, którą dał nam Chrystus. Przyjmujemy wolę Bożą. W duchu tej wiary zgromadziliśmy się w tej dostojnej świątyni, lubaczowskiej konkatedrze, w której widnieje trumna, kryjąca w swoim wnętrzu doczesne szczątki śp. ks. Prałata, Proboszcza i Dziekana. Ofiarujemy Mu najpiękniejszą modlitwę, jaką jest Eucharystia, by pomogła Mu w dojściu do nieba. – powiedział Biskup na początku tej Mszy św.

W homilii przypomniał, że kapłaństwo jest dla Eucharystii, a Eucharystia dla kapłaństwa. Eucharystia jest Chrystusem, który zapewnił nas, że „kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne”. Ten chleb jest nam potrzebny na co dzień, bo bez Chrystusa nasze życie umiera. Ile dobra wypracujemy w tym życiu ziemskim, tyle dobra stanie się naszym udziałem w tamtym życiu. Nie możemy żyć, jakby Boga nie było.

Kapłani i wierni do późnych godzin nocnych i od wczesnego poranka dnia następnego w modlitwie polecali duszę swego Proboszcza i Dziekana Miłosierdziu Bożemu, prosząc, aby Chrystus – Najwyższy Kapłan wynagrodził Jego duszpasterski trud w swojej chwale.

W piątek 13 lipca br. o godz. 11 koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp dr Wacław Depo. Przypomniał, że w tej konkatedrze wraz z ks. prał. Franciszkiem sprawował Najświętszą Ofiarę zaraz po swoim ingresie, przewodniczył liturgii Wielkiego Piątku, a w maju prowadził wizytację kanoniczną. –Jestem dzisiaj razem z wami pod tym samym krzyżem, aby z wiarą i modlitwą pochylić się nad tajemnicą życia, kapłańskiej posługi i śmierci śp. ks. Franciszka, dziękując za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem przez Jego posługę, prosząc dla Niego o dar Bożego Miłosierdzia. Życie człowieka spełnia się jedynie w Bogu, który powołał nas do życia, a serce nasze niespokojne jest dopóki nie spocznie w Nim. To widzimy i dzisiaj, w tajemnicy życia śp. ks. Franciszka, od 10 lutego 1942 r., kiedy widocznie zjawił się na tym świecie poprzez miłość rodziców, z woli Boga. Już 1 marca 1942 r. został zanurzony w tajemnicy życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Kolejna tajemnica, której nikt z nas nie może wypowiedzieć, był 26 czerwca 1966 r., kiedy w Lublinie z rąk ks. bp Piotra Kałwy przyjmował święcenia kapłańskie. A cóż dopiero powiedzieć o 9 lipca tego roku. W duchu wiary patrzymy na okoliczności śmierci ks. Franciszka, bo na wszystko co nas spotyka pada światło Chrystusowego krzyża. – mówił Biskup w homilii.

Poprowadził bp W. Depo kondukt żałobny z konkatedry na miejscowy cmentarz komunalny, w którym szła najbliższa rodzina zmarłego Kapłana, księża i siostry zakonne z całej diecezji, a nawet z Archidiecezji Lubelskiej, kilka tysięcy wiernych. Po odprawionych modlitwach bp Wacław Depo powiedział: -6 maja wraz z śp. księdzem prałatem Franciszkiem przy tym grobie i na innych grobach współbraci kapłanów spoczywających na tym cmentarzu modliliśmy się o dar nowych powołań kapłańskich.. Cieszymy się z ks. Pawła, który wyszedł z tego miejsca i 16. nowych kandydatów, którzy w tym roku rozpoczną studia w naszym Seminarium Duchownym. Kiedy patrzę z tego miejsca na krzyż na szczycie konkatedry, widzę w zaciszu starego kościoła spoglądający na nas obraz Matki Bożej Łaskawej. Niech Mu stanie się Matką Miłosierdzia. Nim złożymy ciało do grobu pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tej stacji wiary i modlitwy. Dziękuję wicedziekanowi ks. Zbigniewowi Kociołkowi za całą troskę i pochylenie się nad tą tajemnicą i wszystkim, którzy go w tym wspierali.

Słowa pożegnana wypowiedzieli nad trumną zmarłego Kapłana: wicedziekan dekanatu lubaczowskiego, ksiądz egzorcysta, kolega kapłan z lat studiów, burmistrz Lubaczowa w imieniu władz samorządowych miasta, gminy i powiatu, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, prezes Stowarzyszenia Narodowo-Patriotycznego „Rota”, przewodniczący „Solidarności” Ziemi Przemyskiej, prezes Stowarzyszenia Civita Christiana. Delegacja z Grabowca przywiozła ziemię i kwiaty z ogrodu, po którym przechadzał się ks. Franciszek podczas posługi w tej parafii, by złożyć na Jego grobie i podziękować za zbudowaną kaplicę w Ornatowicach. Wszyscy mówili: Był to szlachetny człowiek, siewca słów Chrystusa, szafarz tajemnic Bożych. Ksiądz Prałat Franciszek nasze ludzkie sprawy niósł do Boga, z ołtarza brał to, co Boskie, i niósł do człowieka, do ludzi. To było sensem i wielkością oraz wartością jego pracy i posługi. Od ludzi do Boga i od Boga do ludzi. Odszedł dobry Ksiądz, który był obecny w różnych momentach naszego życia. Chrzcił nasze dzieci, udzielał im I Komunii św., łączył młode pary węzłem małżeńskim, odprowadzał wiernych na miejsce wiecznego spoczynku. Odwiedzał nasze rodziny po kolędzie. Miał czas na rozmowy z nami. Służył radą i pomocą. Każdemu pomagał nie tylko duchowo, ale i materialnie. Uczył nas kultury życia, pokory, sztuki pochylania się nad biednymi, poranionymi i potrzebującymi pomocy. Uczył nas dostrzegać w sobie i wokół siebie ślady Boga oraz fascynować się Jego Miłością, bez której nie jest możliwa nasza ludzka miłość. Swoim słowem pomagał nam przemieniać prozę naszego codziennego życia. Przez 12 lat posługi w Lubaczowie swoją postawą zaskarbił szacunek i wdzięczność społeczeństwa. Wspierał poczynania władz samorządowych, a wielu uroczystościom i wydarzeniom nadawał religijny charakter. Kochał nas i myśmy Jego kochali. Pozostaje z nami, bo śmierć jest bezradna wobec tych, których kochamy.

Wypowiedziano i takie słowa: Dziękujemy za ogrom dobra i poświęcenia bez reszty. Nie zapomnimy Jego dobroci, uśmiechu, wielkiego serca i poświęcenia. Żegnając Go polecamy Jego duszę Bogu bogatemu w miłosierdzie. Z ufnością czekamy na dzień, w którym spotkamy się z Nim w raju, gdzie nie będzie żałoby, bólu, łez, śmierci, a radości naszej już nam nic odebrać nie zdoła. Dziękujemy za Niego Panu Bogu, prosząc Matkę Bożą Łaskawą, której wiernie służył, aby wprowadziła Go do radości nieba.

Trumna z ciałem śp. ks. Franciszkiem złożona została do grobowca Kurii byłej Archidiecezji w Lubaczowie. Pokrył się ogromną ilością wieńców i wiązanek kwiatów. . Dobry Jezu, a nasz Pnie daj Mu wieczne spoczywanie. Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 560650      Obecnie stronę przegląda: 5 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl