Muzeum Konkatedralne

Muzeum Konkatedralne.

W ramach realizacji zadania “Powstanie Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie z wyposażeniem wystawy stałej” przy parafii p.w. Św. Stanisława BM nastąpi udostępnienie zasobów dziedzictwa ewakuowanych dóbr kościelnych, w skład których wchodzą cenne pamiątki narodowe dawnej Archidiecezji Lwowskiej oraz przekazane zabytki i pamiątki z nią związane ze zbioru i woli śp. kardynała Mariana Jaworskiego. Powstające Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie ma w przyszłości  stanowić ważny element składowy projektu pn. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej realizowany przez Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Założeniem tego projektu jest cyfrowe udostępnienie informacji publicznych dot. o dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, w oparciu o rozproszone zbiory zgromadzone w wielu instytucjach i zbiorach prywatnych, w które włączone zostaną także zasoby lubaczowskiej parafii. Dzięki temu wdrożony zostanie nowy programu kulturowo-edukacyjny, który udostępni potencjał tego dziedzictwa. Poprzez zakup wyposażenia wystawy stałej nastąpi prezentacja gromadzonych latami eksponatów, historii dawnej archidiecezji, jej wybitnych arcypasterzy i rozwoju ukazując chrześcijańskie tradycje kulturowe oraz naszą narodową schedę. Obecny stan pomieszczeń konkatedry nie pozwalał na przechowywanie, a tym bardziej eksponowanie cennych zabytków ruchomych z zachowaniem prawidłowych warunków konserwatorskich. Jest to tym bardziej istotne, iż decyzją z dnia 22 czerwca 2017r. eksponaty Parafii pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, zostały w wyniku postępowania administracyjnego wpisane do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego pod numerem B-848. W obecnej sytuacji i stanie pomieszczeń oraz magazynowaniu eksponatów w podziemiach konkatedry nie ma możliwości rozbudowania oferty turystycznej i edukacyjnej. Dzięki zastosowaniu planowanych nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań aranżacyjnych, we współpracy z doświadczoną i nagradzaną pracownią aranżacji wystaw, zostanie stworzona atrakcyjna przestrzeń wystawiennicza, która umożliwi udostępnienie wspaniałego dziedzictwa narodowego dla szerokiego targetu odbiorców. 

W wyniku realizacji zadania osiągnięte zostaną następujące cele kulturowe: 

  1. Remont, odnowienie i odświeżenie pomieszczeń w podziemiach konkatedry lubaczowskiej, wraz ze stabilizacją wilgoci w celu uzdatnienia ich do funkcji wystawienniczej oraz stworzenia dodatkowych przestrzeni ekspozycyjnych dla potrzeb powstającego Centrum i jego zasobów. 
  2. Wykonanie prac instalacyjnych, związanych z doprowadzeniem prądu i umożliwieniem podłączenia urządzeń multimedialnych oraz oświetlenia, a dzięki temu stworzenie infrastruktury technicznej pod nowe potrzeby kulturalne. 
  3. Wskazanie na wyjątkowy, kulturotwórczy charakter Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie, gminie Lubaczów i w regionie, poprzez udostępnienie zmagazynowanej schedy licznych, a mało znanych eksponatów nie tylko o charakterze sakralnym. Cel ten zostanie dodatkowo wsparty i osiągnięty także dzięki współpracy ze społecznością lokalną. 
  4. Utworzenie i wyposażenie ekspozycji prezentującej wybitne postaci związane z Archidiecezją Lwowską z siedzibą w Lubaczowie (Abp Eugeniusz Baziak, Bp Jan Nowicki, Bp Marian Rechowicz, Kardynał Władysław Rubin, Kardynał Marian Jaworski) poprzez utrwalenie oraz podkreślenie ich idei moralnych, pracy duszpasterskiej i patriotycznej. Wiąże się to z potrzebą upamiętnienia znakomitych Biskupów, wzorów do naśladowania, dzięki zakupieniu wyposażenia, w tym.: ścianek wystawienniczych, prezenterów, systemów linkowych oraz gablot muzealnych, a także poprzez ukazanie niektórych zasobów w urządzeniach multimedialnych. Zaprezentowane dzięki nim zostaną filmy historyczne, m.in. z wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie, interaktywne albumy ze zdjęciami oraz listy powiększane dotykowo w formie interaktywnych ksiąg. 
  5. Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań aranżacyjnych, poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni wystawienniczej, intuicyjnie i czytelnie, oświetlonej kierunkowym światłem z reflektorów led, a także świateł punktowych bezpiecznych dla eksponatów w gablotach oraz akcentujących i uwidoczniających najistotniejsze treści dla odbiorców. 
  6. Udostępnienie posiadanych muzealiów oraz zabytkowych eksponatów wraz z promowaniem wiedzy o historii i zasobach historycznych dziedzictwa kresowego, z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi wystawienniczych, a także poprzez przekaz treści dla obcokrajowców w wersji angielskiej, ukraińskiej i niemieckiej – w warstwie tekstowej oraz multimedialnej z możliwością wyboru wersji językowej. 
  7. W przyszłości zaplanowano digitalizację i cyfrowe udostępnienie części informacji publicznych dot. o dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, także na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej realizowanego przez Departamentem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Portal ma być centralnym punktem gromadzenia i udostępniania jak największego zbioru treści, informacji i obiektów w formie cyfrowej 2d i 3d dotyczących dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej, której integralną częścią była Archidiecezja Lwowska. 
  8. Dotarcie do nowego typu odbiorcy i zainteresowanie go ofertą Centrum Dziedzictwa Archidiecezji Lwowskiej, w szczególności młodego pokolenia poprzez użycie nowoczesnych technologii IT i mediów społecznościowych oraz dzięki transmisji on-line w procesie zwiedzania przestrzeni ekspozycyjnych. Dodatkowym atutem będzie wdrożenie i użycie w ramach powstającego Centrum wspomnianych transmisyjnych narzędzi do ekspozycji zasobów kulturowych, szczególnie istotnych w dni zamknięcia instytucji oraz umożliwiając wyjście poza ekspozycję i dotarcie do odbiorców poza granicami kraju. 
  9. Rozszerzenie oferty kulturalnej o nowe grupy odbiorców, w tym użytkowników najmłodszych oraz osób niepełnosprawnych. Zbudowanie propozycji dla rodzin oraz osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i ruchu, a także opracowanie specjalnej oferty edukacyjnej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
  10. Wzmocnienia tożsamości narodowej Polaków oraz poszerzenie wiedzy w społeczeństwie lokalnym poprzez jej zilustrowanie w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla współczesnych zwiedzających oraz poprzez włączenie społecznych grup i aktywności kulturowych o charakterze lokalnym. 

Cele infrastrukturalne projektu są następujące: – utworzenie ekspozycji prezentującej wybitne postaci związane z Archidiecezją Lwowską z siedzibą w Lubaczowie (Abp Eugeniusz Baziak, Bp Jan Nowicki, Bp Marian Rechowicz, Kardynał Władysław Rubin, Kardynał Marian Jaworski- serce) w przestrzeni tzw. Sali Pamięci Biskupów poprzez jej wyposażenie w ekspozytory, gabloty, systemy linkowe, urządzenia multimedia, stojaki i podstawki do eksponatów (ornaty, naczynia liturgiczne, lichtarze itp.), z system oświetlenia szynowego LED – z przeznaczeniem na ekspozycję i podkreślenie zasobów dziedzictwa na wystawie stałej – związanych z historią Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Dodatkowo, w przyszłości panuje się wykonanie skanów i digitalizacji części dokumentów i eksponatów w celu udostępnienia i szerszego rozpropagowania w ramach Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Projektowi przyświeca także idea ogólnopolskiej turystyki pielgrzymkowej, która wpisuje się w narodowy program kultury. 

Planowane są także wspólne działania promocyjne z prężną Gminą Lubaczów, które skutecznie rozwiną ofertę kulturową i wzbogacą region szerszą współpracą z nową instytucją.