Święcenia kapłańskie – 2.06.2018 r.

Absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie po ukończeniu sześcioletniej formacji oraz studiów filozoficzno-teologicznych na KUL przystąpią do święceń prezbiteratu. Bezpośrednim przygotowaniem do święceń będą pięciodniowe rekolekcje, które odbędą się w Łabuniach. Poprowadzi je  ks. kan. Dominik Samulak, ojciec duchowny seminarium. Święcenia prezbiteratu przyjmą: dk. mgr Marcin Dańków (Par. Przemienienia Pańskiego w Krowicy), dk. mgr Mateusz Kopa …

Ogłoszenia duszpasterskie – 27.05.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – TRÓJCY ŚWIĘTEJ – 27.05.2018 r.                    1.Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi    Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą –   jednego Boga w trzech …

Zesłanie Ducha Świętego – 20.05.2018 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie – Zesłanie Ducha Świętego    –     20.05.2018 r. Obchodzimy dziś święty Dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w …