Słowo Biskupa

Słowo Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka wzywające do podjęcia dzieła niedzielnych katechez dla wszystkich wiernych Drodzy Duszpasterze i Wierni Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej …