Informacje duszpasterskie. Konkatedra.

  1. Dziś już III Niedziela Wielkiego Postu. Warto zapytać siebie: jak wykorzystuję ten szczególny czas w tym roku? Czy podjąłem uczciwą, rzetelną pracę nad sobą? Co udało mi się już wypracować? Zachęcamy również do podjęcia trudu abstynencji od napojów alkoholowych. Można jeszcze się wpisać do naszej Parafialnej Księgi Trzeźwości wyłożonej przy tronie papieskim. Tam też stoi skarbona na jałmużnę wielkopostną.
  2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 15.00. Wcześniej odśpiewamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 7.30; 16.15; 17.30. Przypominamy, że za pobożny udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny – pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy na nabożeństwa.
  3. Od jutra rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży ze szkół średnich i dla uczniów szkoły podstawowej nr 2. Zajęcia rekolekcyjne dla młodzieży odbywać się będą na terenie szkoły, zaś uczniowie ze Szkoły Podstawowej na rekolekcje przychodzić będą do kościoła. Rekolekcje poprowadzą ks. Mariusz Skakuj z Zamościa i p. Witek Wilk. Rekolekcje parafialne rozpoczną się 31 marca drogą krzyżową ulicami miasta Lubaczowa. Poprowadzi je ks. Prof. Janusz Lekan z KUL-u.
  4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość św. Józefa, która liturgicznie ze względu na niedzielę wielkopostną jest przeniesiona na poniedziałek 20 marca. Do tej uroczystości przygotowujemy się przez codzienną nowennę o godz. 16.45. Również już dzisiaj zapowiadamy, że w poniedziałek 20 marca odbędą się w konkatedrze uroczystości 100. rocznicy śmierci św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. W uroczystości wezmą udział: Arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki, Biskup Mariusz Leszczyński oraz prelegenci, którzy wygłoszą okolicznościowe wykłady w czasie sesji naukowej poświęconej tej postaci.
  5. Ruszyły zapisy na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Szczegóły na stronie EDK. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się Rowerowa Droga Krzyżowa organizowana przez Lubaczowską Grupę Rowerową KRESY. Wyjazd w piątek 24 marca o godz. 19.00. Do przejechania będzie ok. 50 km. W trakcie postojów przy krzyżach i kapliczkach prowadzone będą rozważania poszczególnych stacji drogi krzyżowej. Szczegóły wkrótce na stronie internetowej naszej parafii.
  6. Za tydzień taca na potrzeby inwestycyjne parafii i na opłatę rachunków. W ostatnim czasie zakupiony został do Sanktuarium system do wyświetlania teksów pieśni. Koszt urządzeń wyniósł prawie 11 tyś. zł.
  7. W zakrystii są świece i baranki wielkanocne przygotowane przez „Caritas”. Ofiary przeznaczone są na działalność „Caritas”.
  8. Jutro o godz. 18.00 próba chóru. W sobotę o godz. 9.30 spotkanie dla liturgicznej Służby Ołtarza.
  9. Do nabycia nowy numer gazety „Niedziela”. Dzisiaj m. in. dołączony jest bezpłatny dodatek – „Poznaj siebie. Rachunek sumienia” , który stanowić może praktyczną pomoc w przygotowaniu do spowiedzi. W „Gościu Niedzielnym” zamieszczony jest blok tekstów z okazji 10, rocznicy wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową.

Na zakończenie posłuchajmy komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Abpa Stanisława Gądeckiego.

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

 

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo św. Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

Podpisał: Abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski