Umiłowani Siostry i Bracia,

Jezus w dzisiejszej Ewangelii, odpowiadając na pytanie uczonego w Prawie: „Nauczycielu, co mam czynić aby osiągnąć życie wieczne?”, prowadzi nas do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i wskazuje kto jest naszym bliźnim. W czasie niepokoju, zwiększających się obaw o życie własne i bliskich, a także w czasie troski o byt materialny, zatrzymujemy się dziś nad Bożym wezwaniem do uczynków miłosierdzia względem bliźniego. W świetle nauki Chrystusowej bliźnim jest każdy człowiek wymagający wsparcia i opieki. Każdego dnia spotykamy osoby, które nie radzą sobie z wyzwaniami rzeczywistości. Nietrudno zauważyć tych, który cierpią niedostatek czy ubóstwo. Jednak obok nas mogą być i tacy, którzy doświadczają osamotnienia, pustki wewnętrznej i duchowej.

Ostatnie wydarzenia wojenne, a przede wszystkim sytuacja w jakiej znalazły się ofiary tych działań, poruszyła niezliczone serca naszych rodaków. Dzielimy się z uchodźcami tym co mamy, aby wesprzeć ich w dramatycznym czasie. Taka samarytańska postawa jest dla nas wszystkich źródłem nadziei, że świat nie pogrąży się w mrokach grzechu, a ludzkość nie podda się propagandzie władzy i sukcesu, kosztem drugiego człowieka.

Największej próbie z miłości do bliźniego jesteśmy jednak poddawani w sytuacjach zwykłych, codziennych. Próbując sprostać wymaganiom współczesnego świata, możemy zatracić umiejętność dostrzegania w drugim człowieku bliźniego. Napotykany na naszej drodze staje się przeszkodą, niekiedy konkurentem, wrogiem lub źródłem lęku. Lęk z pewnością nie jest dobrym doradcą, a w ostatnim czasie jesteśmy nim obficie karmieni. Dlatego potrzebujemy duchowej mocy i odwagi płynącej z wiary, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Potrzebujemy prawdziwego pokoju, który może dać nam tylko Chrystus.

Właśnie tak bardzo potrzebny nam wszystkim pokój, w tym roku obraliśmy za temat Pieszej Zamojsko-Lubaczowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Odbędzie się ona pod hasłem „Idziemy w pokoju Chrystusa”. Każdy z nas zapewne wyraźnie dostrzega jak bardzo potrzebujemy pokoju w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. O tę łaskę będziemy się modlić podczas rekolekcji w drodze. W rozważaniach nad Chrystusowym pokojem pomagać nam będzie ojciec duchowny – ks. Mariusz Skakuj.

Wędrówkę ku Jasnej Górze grupy zamojska i hrubieszowska rozpoczną 2 sierpnia o godz. 9.00 Mszą świętą w Zamojskiej Katedrze, której będzie przewodniczył biskup pomocniczy naszej diecezji Mariusz Leszczyński, a później pobłogosławi nas na drogę. Również 2 sierpnia wyruszą pątnicy z Tomaszowa Lubelskiego i Lubaczowa, natomiast pielgrzymi z Biłgoraja dołączą 4 sierpnia. Warto dodać, że przez wiele lat pielgrzymowali wraz z nami pątnicy z Bełza. W tym roku, ze względu na sytuację wojenną ich wędrówka rozpocznie się w Tarnoszynie 31 lipca, a dzień później dotrą do Tomaszowa Lubelskiego.

Tegoroczna pielgrzymka będzie szczególna, bo na Jasną Górę idziemy już 40 raz. Ten rubinowy jubileusz zbiega się również z 30. rocznicą powstania Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Obie te rocznice stanowią szansę do wyrażenia wdzięczności za wszystkie osoby, które przez lata organizowały i współtworzyły Pieszą Pielgrzymkę w naszej diecezji. Podczas drogi chcemy wspominać i dziękować w modlitwie za tych, którzy uczyli nas postawy pielgrzyma, dzielili się świadectwem i inspirowali do wyruszenia na pątniczy szlak. Doskonałą okazją do podziękowań będzie Apel Jasnogórski w Staszowie (8 sierpnia), na który zapraszamy wszystkich, którzy kiedykolwiek brali udział w pielgrzymce, a szczególnie tych, którzy pielgrzymowali wielokrotnie. Obecny wśród nas na tym dziękczynieniu będzie biskup diecezjalny Marian Rojek. On także powita nas 14 sierpnia na Jasnej Górze i przyprowadzi do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Po dwóch latach zmian w formule naszego pielgrzymowania, wynikających z pandemii, w tym roku powracamy do tradycyjnego stylu pielgrzymki. Oznacza to, że odbędzie się ona w dobrze znanym terminie od 2 do 14 sierpnia 2022 r., a wędrować będziemy w pięciu grupach – każda z nich przez wszystkie dni. Wierzymy także, że po okresie epidemicznych obostrzeń oraz czasie, w którym nabraliśmy wzajemnego dystansu i lęku wobec drugiego człowieka, nasi pątnicy niezmiennie, tak jak przed pandemią, będą mogli liczyć na życzliwość i gościnność ludzi, których będą mijać na swojej drodze. Konkretna pomoc którą okazujemy naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, zdając egzamin z miłości bliźniego, pozwala mieć nadzieję, że nasze serca będą również gotowe do spełniania uczynków miłosierdzia wobec pątników, którzy z pewnością odwdzięczą się modlitwą podczas drogi, a także przed tronem Matki Bożej na Jasnej Górze.

Zapisy na pielgrzymkę ruszają 24 lipca. Zachęcamy do tego, by zapisać się przed wyruszeniem w drogę. Będzie to można zrobić w kilku parafiach naszej diecezji:

  • w Biłgoraju w parafii pw. św. Marii Magdaleny
  • w Hrubieszowie w parafii pw. św. Mikołaja
  • w Lubaczowie w parafii pw. św. Karola Boromeusza
  • w Tomaszowie Lubelskim w parafii pw. św. Józefa
  • w Strzyżowie w parafii pw. Narodzenia NMP
  • w Zamościu w parafii pw. św. Brata Alberta.

 

Osoby, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcamy do pielgrzymowania duchowego. Modlitewne wsparcie i niekiedy ponoszone cierpienie jest nieocenione dla pątników obecnych na szlaku. Intencje pielgrzymów duchowych każdego dnia są polecane w modlitwie różańcowej podczas drogi oraz zanoszone na Jasną Górę. Na stronie internetowej www.pielgrzymka.info jest dostępny formularz, poprzez który można przesłać intencję pielgrzyma duchowego. Tym, którzy zostaną w domu, a zechcą łączyć się z pątnikami, tradycyjnie z pomocą przyjdzie Studio Pielgrzymkowe w Katolickim Radiu Zamość. Będzie w nim można usłyszeć codzienne konferencje ojca duchownego, relacje z trasy oraz Apel Jasnogórski. Nowością radiowego Studia Pielgrzymkowego będzie także możliwość uczestniczenia w porannej Mszy św. transmitowanej z pielgrzymki. Zapraszamy, by szczegółów szukać na stronach internetowych pielgrzymki i Katolickiego Radia Zamość. Pątniczy szlak zawsze był okazją do tego, by nie tylko swoje własne intencje, ale i sprawy bliźnich zanieść przed tron Jasnogórskiej Pani. Tak będzie i tym razem.

Wdzięczni za 40 lat dzieła Pieszej Pielgrzymki i 30 lat istnienia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, pójdziemy w pokoju Chrystusa, by wypraszać wszystkie potrzebne łaski dla nas samych, naszych rodzin, parafii, diecezji, ojczyzny i świata. Wierzę, że te rekolekcje w drodze: trud, modlitwa, która również jest uczynkiem miłosierdzia oraz doświadczenie wspólnoty będą owocne i przyniosą trwały pokój w naszych sercach. Niech nam w tym dopomaga Najświętsza Maryja Panna, którą także czcimy jako Królową Pokoju.

Serdecznie zapraszam do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę.

 

Ks. Marek Mazurek 
Dyrektor Pieszej Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę