Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody” powstał z inicjatywy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy Konkatedrze Lubaczowskiej,
z fascynacji młodzieży i katechetów tradycją bożonarodzeniową, teatrem ludowym, jego klimatem. W Przeglądzie mogą brać udział dzieci i młodzież miasta, gminy i powiatu Lubaczów.
Celem przeglądu jest kontynuowanie pięknej tradycji, zachęcając jednocześnie uczestników, do tworzenia nowych, jakości artystycznych.
Przegląd chce kultywować zachowane tradycje ludowe, zachęcać do tworzenia nowych – inspirowanych wspomnieniami dziadków
i pradziadków, widowisk herodowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, średnich dzieci i młodzieży zgromadzonej w domach kultury, świetlicach środowiskowych lub spontanicznie organizujących się z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.
Dzięki „Herodom” jego uczestnicy i widzowie, będą mieć znakomitą okazję do radosnej, teatralnej, edukacyjnej zabawy. Do tworzenia pomostu „między dawnymi, a nowymi laty”.

Szczegóły i karty zgłoszeń można pobrać na stronie MDK Lubaczów

www.mdklubaczow.pl

https://mdklubaczow.pl/uploads/regulaminy/KARTAREGULAMIN22%20HERODY.pdf