Po hasłem „Nie byłoby Papieża-Polaka bez Twojej wiary” rusza XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Lubaczowie, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę. W programie m.in. spektakle, wykłady, warsztaty, projekcje filmów i przede wszystkim modlitwy.

PROGRAM:

7 listopada 2021 r. – niedziela

odz. 11:00:  – Msza św. z homilią, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra  Mariana Rojka – Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, inaugurująca XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. (konkatedra)

godz. 12:00 –  Otwarcie wystawy przez J.E. Ks. Bpa dra  Mariana Rojka, pt. „Per Mariam- Soli Deo”  (konkatedra)

godz. 16:30 – Projekcja filmu pt. „Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński”, w reż. Pawła Woldana, scenariusz; Paweł Woldan, Janusz Zabłocki, zdjęcia; Jerzy Rudziński, muzyka; Andrzej Krauze. (aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

8 listopada 2021 r. – poniedziałek

godz. 17:00  – Spektakl  oparty na tekstach Jana Pawła II, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Czesława Miłosza, Ks. Jana Twardowskiego, K.I.  Gałczyńskiego, pt. „BRACIA” w wykonaniu Teatru Małych Form, przygotowanie. Grażyna Bielec.  (Miejski Dom Kultury)

godz. 18:00  – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

9  listopada 2021 r.  wtorek

godz. 18:00  – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

godz. 19:00 – Wykład  ks. prof.  Antoniego Dębińskiego  – filozofa i teologa , prof. nauk prawnych, rektora  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła w latach 2012-2020,  II,  pt:. Stojąc na ramionach gigantów. O śladach obecności Karola Wojtyły i Stefana Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”. (aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

10 listopada 2021 r.  środa

godz. 17:00 –  Spektakl Teatru Arka Lwowska w 100 Rocznicę urodzin Jana Pawła II,  pt. „Wadowice, Kościelna 7 – tutaj się wszystko zaczęło” scenariusz i reż. Ks. Józef Dudek. (Miejski Dom Kultury)

godz. 18:00  – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

11 listopada 2021 r. – czwartek

godz. 11:00  – Msza św. z homilią z okazji Odzyskania Niepodległości Polski, celebrowana przez  Ks. Kanonika Andrzeja Stopyrę – Dziekana i Proboszcza  parafii konkatedralnej w Lubaczowie, z udziałem pocztów sztandarowych.

godz. 16:30 –  Wieczór autorski poety Mariusza Olbromskiego – prezentacja nowych książek pt. „Na wysokim brzegu”„Kresowa bałagułka” i  „Na szlaku dialogu”. (aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

12 listopada 2021 r. – piątek – Dzień Młodych Chrześcijan

godz.   9:30  – Warsztaty dla młodzieży z Oddziałów KSM cz. I  – Integracja w grupach

godz. 10:00  – Warsztaty cz. II – Praca w grupach.

godz. 11:00  – Prelekcja ks. Andrzeja Lubowickiego – Generalnego Asystenta KSM w Polsce

godz. 12:00  – Uroczysta Eucharystia dla młodzieży pod przewodnictwem Asystenta Generalnego KSM w Polsce Ks. Andrzeja Lubowickiego

godz. 13:30  – Projekcja filmu pt. „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” w reż. Tadeusza Syki – Miejski Dom Kultury w Lubaczowie

godz. 15:15  – Warsztaty cz. III – Działalność kulturalno-społeczna KSM.

godz. 18:00   – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

godz. 19:00   – Wykład  ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego  – filozofa, etyka, doktora habilitowanego nauk humanistycznych, profesora  nadzwyczajnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pt:. „Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?  Specyfika Kościoła katolickiego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”. (aula Domu św. Zygmunta Gorazdowskiego)

13 listopada 2021 r.  sobota – Dzień Młodych Chrześcijan 

godz. 10:00  – IX Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej chłopców i I Turniej Siatkówki dziewcząt z okazji Odzyskania Niepodległości Polski o Puchar Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

godz. 14:30  – Młodzieżowe Ognisko Niepodległości i wręczenie nagród.

godz. 18:00  – Msza św. w lubaczowskiej konkatedrze.

14 listopada 2021 r.  niedziela   

godz. 11:00 – Msza św. z homilią, pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra hab.  Mariusza Leszczyńskiego – Biskupa Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej,  zamykająca XXXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. (konkatedra)

godz. 19:00 – Teatr Piaskowej Animacji FEBUS, spektakl pt. „Pontyfikat Jana Pawła II malowany piaskiem”.  (konkatedra)