Konkatedra

 1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny. Dzisiaj dzień modlitwy w intencji młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, które będzie 2 czerwca.
 2. W tak wyjątkowym dniu – w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – rozpoczynamy nasze Parafialne Misje Święte, którym towarzyszyć będą słowa św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. Ostatnie misje parafialne odbyły się dokładnie 10 lat temu. Po wielkim wysiłku odnowy materialnej naszej świątyni nadszedł czas, aby dokonać gruntownej odnowy naszego życia duchowego, uczynienia pięknym świątyni naszych serc. Głęboko ufamy, że dobry Bóg, który pobłogosławił pracom przy świątyni, pobłogosławi też wysiłkom głoszenia Słowa Bożego naszym ojcom misjonarzom – O. Sławkowi i O. Piotrowi, Zwracamy się tęż z prośbo o modlitwę i osobiste zaangażowanie poprzez uczestnictwo i umartwienie.
 3. W czasie Misji Msze św. będą codziennie o godz. 7.00; 11.00; 16.00 (nie będzie Mszy św. o 17.00) i o 18.00. Na Mszę św. o godz. 16.00 zapraszamy bardzo serdecznie rodziców z dziećmi szkoły podstawowej. W kaplicach dojazdowych na przemian Msza św. z nauką Misyjną o godz. 17.00. Dzień spowiedzi misyjnej w czwartek. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. W piątek dzień chorych. Na Mszy św. o godz. 11.00 zostanie udzielony sakrament namaszczenia chorych. Wieczorem procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych. W sobotę dzień szczególnej modlitwy w intencji małżeństw i rodzin. Zakończenie Misji w niedzielę uroczystą procesją z krzyżem i aktem intronizacji krzyża. W czasie misji codziennie Apel Jasnogórski o godz. 21.00 w Sanktuarium. Raz jeszcze serdecznie wszystkich zapraszamy, tych którzy regularnie praktykują i tych, których wiara nieco osłabła oraz tych, którzy zagubili drogę do Boga. Misje to kolejna szansa, którą daje nam Bóg.
 4. Nabożeństwo majowe w czasie misji św. o godz. 17.30.
 5. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
 6. W środę 26 maja – Dzień Matki. Na każdej Mszy Świętej będziemy otaczać modlitwą wszystkie matki naszej parafii i prosić, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości.
 7. W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.
 8. Za tydzień I Komunia św. w Dąbkowie dla dzieci uczęszczających do szkoły w Młodowie. Rocznica Pierwszej Komunii św. w naszej parafii będzie 6 czerwca.
 9. Taca dzisiejsza na budownictwo sakralne w diecezji – na budowę Domu Trzeciego Tysiąclecia im. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Zamościu.
 10. Przy wejściach do Konkatedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer “Niedzieli” oraz Gościa Niedzielnego.
 11. W ostatnim tygodniu do wieczności odeszli: + Koczaj Józef l. 82; Genowefa Janczura l. 48; + Artur Kruk l. 54; +Jan Kawalec l. 75; + Ireneusz Jędruch l. 71. Dobry Jezu ….