Pokuta rodzin NINIWA 2021

Pokuta
Rodzinne ocalenie
Włącz się w dzieło rodzinnej pokuty. To wielka szansa na pokonanie kryzysów i podziałów w rodzinie.

NINIWA Konkatedra  plakat

Pokuta Rodzin Niniwa 2021 rozpocznie się w Środę Popielcową, 17 lutego, a zakończy w Wielką Sobotę, 3 kwietnia. W tym czasie jesteśmy zachęcani do codziennej modlitwy rodzinnej choć jednym dziesiątkiem Różańca Świętego, a także spełniania dobrych uczynków oraz podejmowania drobnych aktów pokutnych. W ten sposób przez 40 dni rodzina pokutuje za grzechy, które miały w niej miejsce. 

– Dzisiaj cała moc piekła jest skierowana przeciwko rodzinie, co widać między innymi poprzez rosnącą liczbę rozwodów. Dlatego proponujemy podjęcie pokuty mającej na celu przede wszystkim uzdrowienie relacji rodzinnych mówi ks. Dominik Chmielewski. Małżonkowie niech ofiarowują wyrzeczenia za winy popełnione wobec siebie. Mama, tata niech podejmują pokutę za wyrządzone grzechy przeciwko dzieciom. Dzieci niech podejmują uczynki pokutne za grzechy uczynione wobec rodziców i rodzeństwa. – Nie chodzi o wielkie umartwienia. Czasem wystarczy milczenie wobec denerwującej nas sytuacji, uśmiech, serdeczne słowo – tłumaczy kapłan. Czyn pokutny, wykonany przez nas dla innego członka rodziny, należy wpisywać na kalendarzu utworzonym na potrzeby tej inicjatywy. Dzięki temu każdy będzie mógł zweryfikować, jak wielkie są nasze starania dla dobra rodziny. Bo chodzi  to, aby pokuta była skoncentrowana na naprawie, uzdrowieniu relacji rodzinnych. Dodatkowo, w miarę możliwości, zachęcani jesteśmy do codziennej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia czy też odmówienia części Różańca Świętego. Pan Bóg zawsze odpowiada potężnym miłosierdziem, kiedy widzi pokutujących. Jak Niniwa została ocalona po podjęciu pokuty, tak nasze rodziny mogą spodziewać się dobrych owoców, jeżeli ze szczerą intencją podejmą pokutę jedni za drugich. Bóg, widząc pokutę Niniwitów, wydaną na nich karę przemienił w błogosławieństwo. Oczywiście, inicjatywę mogą podjąć również osoby samotne. Ofiarując codzienne wyrzeczenia za członków dalszej rodziny. 

Wsparcie biskupów

Inicjatywa Pokuta Rodzin Niniwa 2021 ma błogosławieństwo  biskupów. Temu pokutnemu dziełu swojego błogosławieństwa udzielił  ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący KEP, oraz ks. bp Stanisław Jamrozek, przemyski biskup pomocniczy.

– Pokuta Rodzin to dzieło modlitwy wynagradzania za grzechy, które dzisiaj niszczą rodzinę. Nasze nawrócenie, nawrócenie rodzin jest podstawą, fundamentem przemiany całego społeczeństwa, narodu. Ludzie modlący się, pokutujący są świadkami tego, jak ważny w ich życiu jest Pan Bóg, że pragną się kierować Dekalogiem – podkreśla ks. bp Stanisław Jamrozek. I zwraca uwagę, że to też nasza odpowiedź na zło, które spotykamy wokół siebie. Przemyski biskup pomocniczy, jako delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów, Grup, Wspólnot i Stowarzyszeń Intronizacji Jezusa Chrystusa, zaznacza, że Pokuta Rodzin Niniwa wpisuje się w zobowiązania podjęte przez nas w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W listopadzie tego roku obchodzić będziemy jego piątą rocznicę.

– Chrystus, jako Król i Pan, musi najpierw królować w naszych sercach. Inicjatywa Pokuta Rodzin Niniwa 2021 prowadzi do tego, aby Chrystus królował w naszych rodzinach – ocenia ks. bp Stanisław Jamrozek.

Czas łaski 

Inicjatywę podejmie m.in. należący do wspólnoty Wojownicy Maryi Mariusz Wójcik. W Pokutę Rodzin włączy się wraz z żoną i trzema córkami. Zwraca uwagę, że jest to pewna kontynuacja wcześniejszej inicjatywy ks. Dominika Chmielewskiego, w której uczestniczyli, a mianowicie Nazaret Moim Domem. 
– Poświęcaliśmy naszą rodzinę Najświętszej Rodzinie. Prosiliśmy Pana Boga, aby usunął wszelkie zło, które jest wokół nas. Teraz pragniemy wspólnotowo w rodzinie pokutować, poprzez podejmowanie wyrzeczeń i czynienie dobrych uczynków, aby nasza rodzina wzrastała w miłości. Uczestnictwo w inicjatywie Nazaret Moim Domem służyło dobru naszej rodziny, widziałem to w relacjach z żoną, po zachowaniu naszych dzieci – przyznaje Mariusz Wójcik. Choć w czasie trwania akcji Nazaret Moim Domem miały miejsce różne sytuacje, jednak w domu państwa Wójcik panował pokój. 
– Potrafiliśmy dostrzec zło, które było wokół nas, i wyciągnąć wnioski. Jestem przekonany, że teraz Pokuta Rodzin Niniwa 2021 będzie dla nas szczególnym czasem łaski, głębokiego przygotowania do przeżywania Świętego Triduum Paschalnego – mówi. Nasz rozmówca podkreśla, że Jezus wzywa nas: pokutujcie, jeżeli chcecie żyć wiecznie. Wezwanie do pokuty kieruje też z Fatimy Maryja. 
– Widzimy, jak wiele jest trudnych sytuacji w Polsce, na świecie. Pokuta za grzechy jest konieczna dla ratowania dusz – mówi Mariusz Wójcik. Jak przyznaje, zna wielu mężczyzn, którzy pragną ratować swoje małżeństwa, rodziny, chcą ustrzec swoje dzieci przed popełnionymi przez nich niegdyś błędami. Pokuta Rodzin Niniwa 2021 jest propozycją wielkopostną, która może pomóc ocalić rodziny. W inicjatywę włączają się: Kecharitomene – Pełna Łaski, wydawnictwo Sumus, Bogiem silni, 3 Dni Ciemności, Moc w słabości, Fundacja Tota Tua, Rodzina Bogiem Silna, Bóg Bogaty w Miłosierdzie. Informacje o akcji zamieszczone są na facebookowej stronie Pokuta Rodzin Niniwa 2021.