Modlitewny Tryptyk Adwentowy – intencje szczegółowe przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin przy naszej Parafii.

Modlitewny Tryptyk Adwentowy to adwentowa modlitwa podzielona na trzy części.

Pierwsza część to modlitwa za człowieka przed jego narodzeniem, druga to wsparcie dla człowieka rozpoczynającego swoje życie i wchodzącego w dorosłość oraz trzecia za rodziców i małżonków od których zależy przyszłość Rodziny, Kościoła i Ojczyzny. W czasie, gdy jest tak wiele niepokojów w naszej Ojczyźnie i Kościele nie możemy stać jako wspólnota obojętnie. Mamy się jednoczyć na modlitwie przy Jezusie i Świętej Rodzinie. Serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. 

I. 29.11 – 8.12. 2020

Modlitwa: Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

prośby:

 • za matki w stanie błogosławionym i ojców tych dzieci
 • za dzieci poczęte i o dar życia dla nich
 • za dzieci poczęte, aby zostały przyjęte z miłością przez swoich rodziców
 • za dzieci chore zagrożone aborcją
 • za matki i ojców przeżywających niepokój o zdrowie dziecka
 • za matki które poroniły
 • za matki i ojców, którzy nie zdecydowali się przyjąć daru życia
 • za rodziców przeżywających żałobę po stracie dziecka nienarodzonego

 

II. 9 – 15. 12.2020

Modlitwa: Nabożeństwo siedmiodniowe do św. Jana Chrzciciela.

Prośby:

 • Ochrzczeni Ogniem – o łaskę wiary dla dzieci i umocnienie wiary dla młodzieży
 • o otwartość dla dzieci i młodzieży na dary Ducha Świętego
 • za rodziców którzy nie przekazują wiary swoim dzieciom
 • za rodziców biologicznych, adopcyjnych, chrzestnych, by byli autorytetem dla swoich dzieci
 • za młodzież przeżywającą czas buntu
 • za młodocianych, aby umieli odróżniać dobro od zła i dokonywać właściwych wyborów
 • za młodzież, aby nie ulegali konformizmowi, hedonizmowi, współczesnej modzie „bycia trendy”
 • za dzieci i młodzież skrzywdzonych przez dorosłych
 • za młodzież która uległa manipulacji ideologią antychrześcijańską
 • za każdego młodego człowieka wchodzącego w dorosłość, by był świadom swojej wolnej woli na kanwie odpowiedzialności oraz ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i decyzji
 • za dzieci rodziców żyjących (będących) w wolnych związkach

 

III. 16-24.12.2020

Modlitwa: Nowenna przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego

Prośby:

 • za młodych małżonków by na Bogu budowali swoją miłość
 • za każdą parę małżeńską, aby przezwyciężali przeciwności, umacniając więź i relację małżeńską
 • za wszystkich współmałżonków, aby umieli stawać w Prawdzie o sobie samych i byli wzajemnie dla siebie wsparciem
 • za każde małżeństwo, aby obdarowywali się bezinteresowną miłością i otwierali się w pokorze na Dialog Małżeński
 • za małżeństwa bezdzietne, bezpłodne
 • za rodziny wielodzietne
 • o rodzinę Bogiem silną
 • za małżeństwa przeżywające kryzysy, aby te doświadczenia umieli wykorzystywać w przyszłości i nie powielali swoich błędów
 • za rodziców popełniających błędy, zaniedbania i nie radzących sobie z wychowaniem
 • za rodziców, którzy opuścili, wyrzekli się własnych dzieci
 • za małżeństwa niesakramentalne (cywilne), aby otworzyli się na Sakrament Małżeństwa
 • za osoby żyjące (będące) w wolnych związkach
 • za rodziców chrzestnych, którzy nie dopełnili obowiązku opieki duchowej (modlitwy)
 • za rodziców, aby nie ulegali presji środowiska (mass media) i nie wyrażali swojej aprobaty na zachowania (swoich) dzieci z którymi się nie zgadzają