KONKATEDRA

 1. Dzisiejsza Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. Dzisiaj, po Mszach Świętych odmawiamy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa.
 2. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza. Modlitwa w intencji tych organizacji na mszy św. o godz. 13.00.
 3. W przyszłą niedzielę, rozpoczyna się w Kościele Adwent, czas który ma przygotować nas na Święta Bożego Narodzenia i do naszego spotkania z Bogiem w wieczności. Nowy Rok Liturgiczny będziemy przeżywać pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” –
  a jego mottem są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Roraty w czasie Adwentu codziennie o godz. 17.00. Zaś w niedzielę pierwsza msza św. adwentowa o godz. 6.00. Zachęcamy wszystkich do dobrego przeżycia Adwentu w rodzinach np. przez zrobienie lub zakup symboli adwentowych: wieńca adwentowego lub kalendarza adwentowego.
 4. Do końca listopada, każdego dnia jeden raz, zyskać można odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust zyskać mogą wierni będący w stanie łaski uświecającej, którzy nawiedzą cmentarz lub pomodlą się za zmarłych. Dzisiaj wypominki ze śpiewem Nieszporów za zmarłych o godz. 17.30. Wypominki za zmarłych z Róż Różańcowych w przyszłą niedzielę. Za kapłanów w ostatnim dniu nabożeństw, 30 listopada.
 5. We piątek 27 listopada doroczne święto Apostolatu Maryjnego związanego z objawieniami, które miała w 1830 roku św. Katarzyna Laboure od cudownego medalika.
 6. Za tydzień na mszy św. o godz. 11.00, zostaną poświęcone opłatki wigilijne. Opłatek jest symbolem dobra i miłości, wspólnoty Kościoła, Parafii, Domowego Kościoła. Na znak tej wspólnoty, ciągle budowanej i przeżywanej, dzielimy się opłatkiem w Wigilie Bożego Narodzenia w swoich Rodzinach.
 7. Już po raz XXVII organizowana jest akcja Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozprowadzana świeca jest czytelnym znakiem obecności w naszych rodzinach Chrystusa Pana, ale również dowodem naszej solidarności z najbardziej bezbronnymi ofiarami ubóstwa.
 8. Zachęcamy. aby kontynuować modlitwę w intencji ustania pandemii. W kościele w tej intencji codziennie rano odmawiana jest Koronka do Bożego Miłosierdzia a w czasie każdej Mszy św. śpiewana jest Suplikacja.
 9. Za tydzień o godz. 16.00 spotkanie dla Rady Parafialnej na plebanii.
 10. Z racji wspomnienia św. Cecylii patronki muzyki kościelnej składamy najserdeczniejsze życzenia naszemu organiście Mariuszowi oraz Scholi RUAH ELOHUM.
 11. Na stolikach nowa prasa religijna. Jest do nabycia Niedziela z dodatkiem diecezjalnym, Gość Niedzielny i inne tytuły. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym m. in. Odpowiedź na pytanie: co naprawdę ujawnia raport w sprawie kard. McCarricka.
 12. W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych, które obowiązują w przestrzeni publicznej i w naszym kościele: należy mieć prawidłowo założoną maskę, przy wchodzeniu do kościoła należy zdezynfekować ręce oraz miejsce w ławce, zachować należny dystans wewnątrz świątyni przez zajęcie miejsca w odpowiedniej odległości. Zachęcamy do korzystania z miejsc na chórze i w sanktuarium. Przy przystępowaniu do Komunii św. także podchodzić z zachowaniem dystansu.
 13. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: + Stanisław Frąc l. 54; + Rozalia Kozioł l. 95; + Andrzej Szczap l. 59 oraz ks. Kan. Leon Rogalski l. 67 – pochodzący ze Starych Oleszyc a pracujący ostatnio w Krasnobrodzie. Dobry Jezu ….