Treść ogłoszenia:

 

Drodzy Rolnicy!

Do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny.

Przypominamy, że udział w spisie jest obowiązkowy dla każdego rolnika.

Spis odbywa się przez Internet lub poprzez wywiad telefoniczny. Pracę w terenie rozpoczęli również rachmistrze spisowi z zachowaniem wymogów sanitarnych. Dla rolników, którzy nie mają możliwości spisać się samodzielnie został uruchomiony punkt spisowy w Gminnym Biurze Spisowym.

 

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce

od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 

Do czego posłużą dane ze spisu

Wyniki spisu rolnego są  źródłem informacji o strukturze polskiego rolnictwa. Zebrane dane  pomogą w określeniu potrzeb naszego regionu i przygotowaniu odpowiedniej strategii jego rozwoju.

 

Kto jest objęty spisem rolnym?

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne.

 

Kto powinien udzielić odpowiedzi na pytania spisowe?

Użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeżeli właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie, to spis rolny wypełnia ta osoba.

W razie nieobecności osoby kierującej gospodarstwem, wywiadu może udzielić użytkownik, a w przypadku, gdy jest to również niemożliwe, pełnoletnia osoba z jego gospodarstwa domowego najlepiej orientująca się w sprawach gospodarstwa rolnego.

 

Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie prowadzący działalności rolniczej.

 

Jak się spisać?

Internetowo – formularz spisowy dostępny będzie na stronie spisrolny.gov.pl

Telefonicznie – dzwoniąc pod numer infolinii spisowej 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora)

 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym lub bezpośrednio.

 

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe zostały obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Zebrane dane są scalone i zabezpieczone przez co nie ma możliwości identyfikacji pojedynczego gospodarstwa.

 

Nie masz w domu dostępu do Internetu?

W gminnych biurach spisowych przygotowane są stanowiska wyposażone w sprzęt komputerowy
z dostępem do Internetu, a pracownik biura spisowego pomoże Ci wypełnić formularz.

Zapytaj w swojej gminie, gdzie możesz wypełnić formularz spisowy.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wejdź na stronę: rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020/

lub

Zadzwoń na infolinię statystyczną: 22 279 99 99  (opłata zgodna z taryfą operatora)