1. Dziś w całej Polsce przeżywamy XX Dzień Papieski pod hasłem “Totus Tuus”. Zbiórka ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przeznaczonych na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży. Ofiary składamy do skarbon przy wyjściu z kościoła. Dzisiaj na Mszy św o godz. 11.00 w czasie której będziemy się szczególnie modlić za młodzież, wystąpi zespół „Cztery Pory Roku” z Oleszyc. Po Mszy św. koncert. O godz. 2000– Apel Papieski przy krzyżu na stadionie. O godz. 20.30 rozpocznie się procesja fatimska z feretronem św. Jana Pawła II. Z zapalonymi lampionami przejdziemy drogą papieską do Sanktuarium. Po Apelu Jasnogórskim przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, przemarsz pod pomnik Papieża Polaka, przy kościele św. Karola Boromeusza. Serdecznie zapraszam do udziału w tych wydarzeniach.
 2. We wtorek 13 października ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy ze świecami na wspólny różaniec w intencji pokoju i ustania epidemii.
 3. W piątek, 16 października przypada 42. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na papieża. Bożej Opatrzności będziemy dziękować za dar Jana Pawła na Mszy św. o godz. 18.00.
 4. Nabożeństwa różańcowe dla dzieci w niedzielę po mszy św. o godz. 11.00, a wciągu tygodnia o godz. 16.15, dla pozostałych różaniec o godz. 17.30. Msze św. o godz. 17.00 i o 18.00.
 5. W środę Dzień Edukacji Narodowej. Z tej racji zapraszamy na nabożeństwo różańcowe oraz Mszę św. wieczorna wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, aby modlić się o Boże błogosławieństwo dla tego trudnego w realizacji powołania. Już dziś składamy nauczycielom najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej Łaskawej.
 6. 15 października, w środę – Dzień Dziecka Utraconego. Modlić się będziemy na różańcu w intencji rodziców, którym nie dane było doczekać się narodzin dziecka poczętego.
 7. W przyszła niedzielę wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W intencji wszystkich lekarzy, pielęgniarek o raz pracowników wspierających służbę zdrowia modlić się będziemy na nabożeństwie różańcowym i mszy św. wieczornej.
 8. W przyszłą niedzielę taca na potrzeby parafii. Na opłatę rachunków i na prace remontowe przy parafii. Dziękujemy wszystkim, a szczególnie tym co regularnie finansowo wspierają parafię. Prosimy także o stałą i ufną modlitwę o Boże błogosławieństwo dla tych prowadzonych dzieł.
 9. Za tydzień po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Kom.
 10. W zakrystii do nabycia kalendarze Radia Zamość na 2017 r. w cenie 6 zł. Są też kalendarze rolnicze.
 11. Przy wyjściu z Konkatedry można zaopatrzyć się w najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”
  oraz “Niedzieli” z dodatkiem diecezjalnym. Jest też jeszcze TERAZ poświęcony Kardynałowi Jaworskiemu.
 12. Na zakończenie pomódlmy się dzisiaj za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji młodzieży, aby była zawsze wierna Bogu, Ewangelii i Kościołowi świętemu.

 Święty Janie Pawle, Twoją radością były spotkania z młodymi. Mówiłeś, że młodzież jest przyszłością Kościoła i świata. „Jesteście moją nadzieją” – powtarzałeś. Byłeś i pozostałeś dla młodych ojcem, przyjacielem i przewodnikiem. Młodzież wiedziała, że ich kochasz i dlatego słuchała Cię uważnie, gdy głosiłeś trudne zasady Ewangelii. Ukazywałeś słowem, życiem i miłością, że Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Wzywałeś młodych: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Ostrzegałeś, aby nie przegrali życia i miłości. Dzisiaj oddajemy Twojej opiece wszystkich ludzi młodych. Prosimy, swoim wstawiennictwem obroń ich przed zagrożeniami, ułudą, przed zmarnowaniem życia. Niech budują przyszłość na fundamencie Chrystusa i jego Ewangelii, traktując życie jako Boże powołanie. Niech młodzi, wpatrzeni w Twój przykład, zaufają prawdzie i miłości Chrystusowej. Amen