Alleluja! Chrystus Żyje.

Moi Drodzy Parafianie i wszyscy czytający te życzenia.

Oto przedziwnie i w zaciszu swojego domu przychodzi nam przeżywać Święta Wielkanocne. Nie możemy się wszyscy, jak każdego roku spotkać w naszej konkatedralnej pięknej świątyni. Nie możemy w jej murach wspólnie wyśpiewać „Wesoły nam dziś dzień nastał…”, ale nie chcemy też rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. Duch Święty i nasza modlitwa sprawiają, że duchowo nasz kościół się „wypełnia” i śpiewa dziś radosne Alleluja!

Życzę Wam, aby te święta Paschy Roku Pańskiego 2020 stały się okazją do ponownego odnowienia więzi ze Zmartwychwstałym Chrystusem i Kościołem.

Życzę Wam, aby ten Zmartwychwstały Chrystus był źródłem miłości i nadziei, Panem Waszego życia i śmierci.

Życzę Wam, aby te święta pokazały, co jest dla nas mocniejsze: smutek, lęk i niepewność czy Jezus Chrystus, który śmierć zwyciężył i mówi dziś do nas: NIE LĘKAJCIE SIĘ – nawet koronawirusa.

 

Jezus zwyciężył!

 

Ks. Dziekan Andrzej Stopyra

Zapraszam do posłuchania pięknej radosnej piosenki z festiwalu JEDNEGO SERCA I JEDNEGO DUCHA, niech ona rozpali radość i wesele w waszym sercu.