INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH W DIECEZJI

 

Dekret Biskupa Diecezjalnego w sprawie Pierwszych Komunii Świętych

 

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii oraz brak pewności, co do dalszego rozwoju sytuacji, postanawiam, że Pierwsze Komunie Święte w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zostają przełożone na październik 2020 r.

Proszę duszpasterzy oraz rodziców dzieci pierwszokomunijnych, aby wykorzystać obecny czas ograniczeń co do możliwości spotkań duszpasterskich i katechetycznych na bardziej intensywną ewangelizację w środowiskach rodzinnych. Niech mobilizuje ona do osobistego świadectwa wiary i zaowocuje mocniejszym pragnieniem przyjęcia przez dzieci Pana Jezusa w Komunii Świętej.

Zobowiązuję również Księży Dziekanów, aby po uzgodnieniu z Księżmi Proboszczami w jak najbliższym czasie opracowali nowe kalendarium Pierwszej Komunii Świętej dla swoich dekanatów i miast na październik 2020 r., a duszpasterzy proszę o poinformowanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych o nowych terminach.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

 

       † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski


Ks. Michał Maciołek

         Kanclerz

 

W związku z powyższym dekretem Pasterza naszej diecezji, dzień I Komunii św. w naszej parafii będzie w dniu 4 października 2020 roku.

W Parafii św. Karola Boromeusza I Komunia św. odbędzie się 11 października w drugą niedzielę miesiąca.

ks. Andrzej Stopyra – Proboszcz