Komunikat dla Parafian Parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie

W związku z dekretem Biskupa Zamojsko – Lubaczowskiego oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego , które ogranicza sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, mając na uwadze, że ww. ograniczenia pragnę poinformować, że  Msze św. w Parafii Konkatedralnej w najbliższą niedzielę 15.03.2010 roku będą odprawiane w obydwu kościołach w następującym porządku:

Msze św w Konkatedrze – 6.30;  8.00;  9,30;  11.00;  13.00 ; 15.30;  18.00

Msze św. w Sanktuarium -12.00; 14.00; 17.00

Gorzkie Żale (Konkatedra) o godz. 15.00.

Msze św. w Dąbkowie o godz. 9.30 oraz o godz. 14.00.

W Dąbrowie o godz. 11.00.

Wszystkie Msze św. z Konkatedry transmitowane będą na stronie internetowej parafii (www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl link – TRANSMISJA NA ŻYWO).

Msze św. z godz. 9.30; 11.00;15.30 orza 18.00 transmitowane będą w telewizji kablowej.

Jednocześnie informuję, że na Msze św. będą wpuszczane tylko grupy do 50 osób. Przy wpuszczaniu zachowana będzie zasada kolejności przybywania, zachowując pierwszeństwo dla zamawiających intencję mszalną oraz rodziny.

Wchodzący do kościoła będą zobowiązani do dezynfekcji rąk, a w czasie liturgii do zachowania zasad podanych w dekrecie biskupa ( zachowanie odpowiedniej odległości oraz niepodawania dłoni na znak pokoju)

Wchodząc nie całujemy krzyża tylko adorujemy krzyż wzrokowo.

Wprowadzone też będzie udzielanie Komunii św. na rękę. Osoba przystępująca do Komunii św. zobowiązana jest do wcześniejszego przyklęknięcia i wyciągnięcia lewej dłoni na którą kapłan położy Świętą Hostię. Komunię św. należy spożyć przed kapłanem.

Przez cały dzień sprawowana będzie posługa sakramentu pojednania w konkatedrze.

 

Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, polecajmy siebie, nasze rodziny, służby medyczne oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.

ks. Proboszcz Andrzej Stopyra