Zaproszenie

Drodzy Parafianie, mieszkańcy Lubaczowa i okolic. W sobotę 22 lutego br. na progu Wielkiego Postu rozpoczynamy w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Jerycho Różańcowe – szczególny, tygodniowy czas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem z różańcem w ręku. Pasterz naszej diecezji zamojsko – lubaczowskiej zapraszając do udziału w Jerychu Diecezjalnym napisał „chcemy podjąć wysiłek trwania na modlitwie razem z Maryją, przed Najświętszym Sakramentem, we wspólnocie parafialnej na czele z jej duszpasterzami, aby walczyć ze złem: z grzechami, słabościami, podziałami i zaniedbaniami, jakich doświadczamy w naszych sercach. Dotykają one naszych rodzin, wspólnot, parafii, środowisk pracy, całego Kościoła i naszej Ojczyzny. Pragniemy, przez ufną modlitwę, pokutę i posłuszeństwo Panu Bogu, stworzyć przestrzeń do Jego nadzwyczajnych interwencji w życie każdego z nas i wspólnot, w jakich się uświęcamy”.

Zapraszam więc wszystkich do włączenia się w tę szczególną modlitwę adoracyjną przed wyjątkową monstrancją „Królowa Pokoju” z Medjugorie. Monstrancja adoracyjna „Królowa Pokoju”, wykonana w gdańskiej pracowni Mariusza Drapikowskiego, została przekazana do Kościoła Św. Jakuba w Medjugorie jako wotum dziękczynne pielgrzymów z całego świata.

Obecnie trwają prace zmierzające do utworzenia w Medjugorie Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – Światowego Centrum Modlitwy o Pokój, w której kryształowa monstrancja będzie stanowić główny, najjaśniejszy punkt projektowanego ołtarza adoracji. Peregrynacja monstrancji   „Królowa Pokoju” służy „wypełnieniu” tego świętego naczynia gorącą modlitwą wiernych o pokój w naszych sercach, naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie oraz modlitwą w intencji realizacji projektu i budowy Kaplicy Wieczystej Adoracji w Medjugorie.

Zapraszam wszystkich członków Róż Różańcowych, Kół Koronkowych, grup modlitewnych, ruchów i stowarzyszeń oraz wszystkich mieszkańców na wyznaczony swój czas modlitwy. Zachęćmy innych do włączenia się w Jerycho w to uwielbienie Jezusa w Najświętszym Sakramencie razem z Maryją.

 

Ks. Proboszcz Andrzej

JERYCHO – Program Adoracji Najświętszego Sakramentu

        22-29.02.2020 r.

  

 
Adorujący:

Godziny Adoracji:

Róże Różańcowe, Grupy modlitewne, Stowarzyszenia, Wspólnoty, Wierni z poszczególnych ulicOsoba OdpowiedzialnaTajemnice Różańcowe 
 

Sobota – 22.02.2020 r.

 

  
18.00Msza św. na rozpoczęcie Jerycha Ks. A. Stopyra  
19.00 – 21.00Odnowa w Duchu św.ul. Zbożowa, ul. Polna,  ul. Sportowap. D. ButyńskaTajemnica Radosna 
21.00 – 23.00Grupa Modlitewna św. JózefaUl. Dąbkas. RyszardaTajemnica Światła 
23.00 – 1.00Róża Matki Bożej ŁaskawejUl. Wyszyńskiego, ul. Rzeczna,p. Śliwa MariaTajemnica Bolesna 
                                                                                               

Niedziela – 23.02.2020 r.

 

 
1.00-3.00Róża św. BernardynyUl. Słoneczna,
ul. Partyzantów, ul. Handlowa
p. Mandziak ReginaTajemnica Chwalebna 
3.00 – 5.00Róża Matki Bożej Różańcowej z Hurczaul. Mazury, Mazury Bocznap. Huk – SemerakTajemnica Radosna 
5.00 – 6.30Siostry Józefitki

 

Ul. Matejki, ul. Prusa, Kochanowskiego,s. AndrzejaTajemnica Światła 
6.30 – 15.00Adoracja indywidualna    
15,00GODZINA MIŁOSIERDZIAProwadzi Grupa Koronkowap. R. Borysowicz  
16.00 – 18.00Siostry AlbertynkiHurcze, Żuki, Tajemnica Bolesna 
19,00 – 21,00Róża św. Faustynyul. Sobieskiego wraz z blokamip. W. SzczybyłoTajemnica Chwalebna 
21.00Apel Jasnogórski
  
21,00 – 23,00Róża św. CecyliiOś. Jagiellonów,p. C. Zarembska;

p. Milo

Tajemnica Radosna 
23,00 – 1,00Róża św. Franciszkaul. Niemirowska, ul. Lwowska

 

p. R. SzpytTajemnica Światła 
 

Poniedziałek – 24.02.2020 r.

 

  
1,00 – 3,00Róża św. Katarzyny AleksandryjskiejOs. Mazury (strona lewa)p. H. MazurekTajemnica Bolesna 
3,00 – 5,00Róża Różańcowa św. Katarzyny LaboureOs. Mazury (Strona prawa)p. K. Ciepła ; p. HaliniakTajemnica Chwalebna 
5,00 – 7.00Franciszkański Zakon Świeckichul. Wyspiańskiego, ul. Monte Casino, ul. Piłsudskiego,s. Maria DrapakTajemnica Radosna 
7,00Msza św.     
8,00 – 10,00Legion Maryi p. CzepielTajemnica Światła 
10,00 – 12,00Róża Różańcowa św. Katarzyny LaboureNorwida 8p. K. CiepłaTajemnica Bolesna 
12,00 – 14,00Róża św. AgnieszkiNorwida 4, 6p. K. MiloTajemnica Chwalebna 
14,00 – 16,00Róża Różańcowa św. KlaryNorwida 10p. M. StaszkówTajemnica Radosna 
16.00 – 17.30Caritas + wolontariusze p. G. MroczkaTajemnica Światła 
17.30Przewiezienie do Dąbrowy    
18,00Msza św. DĄBROWA – ADORACJAKazanie    
19,00 – 21,00Dąbrowa Kornagi numery parzyste  Tajemnica Bolesna 
21,00 – 23,00Dąbrowa Kornagi numery nieparzyste  Tajemnica Chwalebna 
23.00 – 1.00Dąbrowa domy za kościołem    i za CIS   Tajemnica Radosna 
 

Wtorek  – 25.02.2020 r.

 

  
1,00 – 3,00Dąbrowa domy przy głównej drodze  Tajemnica Światła 
3.00 – 5.00Dąbrowa Szutki  Tajemnica Bolesna 
5.00 – 6.30Dąbrowa – Krausy  Tajemnica Chwalebna 
6.30Zakończenie Adoracji błogosławieństwemPrzewiezienie do Lubaczowa   
7,00Msza św. SanktuariumKazanie     
8.00-10.00Legion MaryiUl. Baczyńskiego, ul. Tetmajerap. CzepielTajemnica Radosna 
10.00-12.00Róża Różańcowa św. Franciszkaul. Cicha, ul. Asnykas. R. SzpytTajemnica Światła 
12.00 –14.00Róża  św. Katarzyny AleksandryjskiejUl. Słowackiego wraz z blokami 13,15,17p. H. MazurekTajemnica Bolesna 
14.00-16.00Róża św. Teresy od  Dzieciątka JezusUl. Myśliwska, ul. Walecznych, ul. Żelichówkap. Ewa RokoszTajemnica Chwalebna 
16.00-17.30Civitas ChristianaUl. Broniewskiego, Staffa, Dąbrowskiejp. Tadeusz AntonikTajemnica Radosna 
17.30Przewiezienie monstrancji    
18,00Msza św. DĄBKÓW – ADORACJA    
17,00 – 19,00Opaka 1- 30  Tajemnica Światła 
19,00 – 21,00Opaka 30- 60  Tajemnica Bolesna 
21,00 – 23,00Opaka 60 – 92  Tajemnica Chwalebna 
23,00 – 1,00Dąbków numery 100 – 122  Tajemnica Radosna 
 

Środa Popielcowa   – 26.02.2020 r.

 

  
1,00 – 3,00Dąbków numery 70 – 100  Tajemnica Światła 
3,00 – 5,00Dąbków numery 35 – 70  Tajemnica Bolesna 
5.00 – 6.45Dąbków numery 1 – 35  Tajemnica Chwalebna 
6.30Zakończenie Adoracji błogosławieństwem  Przewiezienie Monstrancji do Lubaczowa
   
7,00Msza św. w Konkatedrze posypaniem głów popiołem    
8,00 – 9,00Legion Maryi p. CzepielTajemnica Radosna 
9.00Msza św. w Konkatedrze
z posypaniem głów popiołem
    
10.00 – 11.00Adoracja indywidualna    
11.00Msza św. w Konkatedrze
z posypaniem głów popiołem
    
12.00-14.00Róża Matki Bożej Różańcowej z HurczaOs. Słowackiego bl. 30, 32p. Huk – SemerakTajemnica Światła 
14.00-16.00Róża Różańcowa św. Jana Pawła IIUl. Krasińskiego bl. 14,17,19p. S. FurgałaTajemnica Chwalebna 
16.00-17.30Dziewczęca Służba Maryi, Oaza Dzieci BożychBl. Legionów,s. AndrzejaTajemnica Radosna 
      
18.00Msza św. w Konkatedrzez posypaniem głów popiołem    
19.00-21.00Akcja KatolickaOs. Słowackiego bl. 24,26, 28,p. M. MagońTajemnica Światła 
21.00-23.00KIKul. Żeromskiego, ul. Jasnap. J. CzekalskiTajemnica Bolesna 
23.00-1.00Róża Różańcowa św. ZofiiUl. Orzeszkowej, ul. Nałkowskiejp. M. KwaśniakTajemnica Chwalebna 
 

Czwartek – 27.02.2020 r.

 

  
1.00-3.00Róża Różańcowa św. Katarzyny ze SienyUl. Krasińskiego, Ul. Mickiewiczap. J. WiśniewskaTajemnica Radosna 
3.00-5.00Róża św. BernadetyUl. Kościuszki – blokip. E. D. PaluchTajemnica Światła 
5.00-7.00Grupa Modlitewna JerychoUl. Piłsudskiego, ul. Sienkiewiczap. J. HaliniakTajemnica Bolesna 
7,00Msza św.     
8.00-10.00Legion MaryiUl. Unii Lubelskiej, Tajemnica Chwalebna 
10.00-12.00Róża Różańcowa św. Bernardynyul. Kurierów AKp.  R.  MandziakTajemnica Radosna 
12.00-14.00Róża św. Katarzyny ze Sienyul. Starzyny, ul. Lipowap. WieśniewskaTajemnica Światła 
14.00-16.00Róża św. Matki Bożej ŁaskawejUl. Rynek, Unii Lub – Blokp. ŚliwaTajemnica Bolesna 
16.00 – 18.00Wspólnota Rodzin Osób PowołanychUl. Kopernikap. B. StąporTajemnica Chwalebna 
18,00Msza św. z kazaniem    
19.00 -21.00OAZA ,     KSMUl. Sucharskiego, ul. Hubala,Ks. MarekTajemnica Radosna 
21.00-23.00Akcja KatolickaUl. Słowackiego bloki 13,15,17,19,21,p. M. MagońTajemnica Światła 
23.00-1.00Rada ParafialnaOs. Jagiellonów 5, 5A,9p. K. SzczepańskiTajemnica Bolesna 
 

Piątek  – 28.02.2020 r.

 

  
1.00 –3.00Róża św. FaustynyUl. Dąbka, Polna, Sportowa, ul. Wyszyńskiego,p. SzczybyłoTajemnica Chwalebna 
3.00-5.00Odnowa w Duchu ŚwiętymOsiedle Mazuryp. Marian MokrzyckiTajemnica Radosna 
5.00-7.00Grupa Modlitewna św. Józefa,

Apostolat Maryjny

Bl. Legionów, Rynek, Żeromskiego, Jasnas. RyszardaTajemnica Światła 
7.00Msza św. z kazaniem    
7.30Droga Krzyżowa    
8.00-10.00Legion MaryiDąbków, OpakaKs. LesławTajemnica Bolesna 
10,00 –12,00Róża Różańcowa św. Cecylii Hurcze, Żuki, Dąbrowa,p. ZarembskaTajemnica Chwalebna 
12.00-14.00Róża Różańcowa św. Bernadetyul. Unii Lubelskiej,p. D. PaluchTajemnica Radosna 
14.00-16.00Szkolne Koła CaritasUl. NiemirowskaKs. SławekTajemnica Światła 
16.00Droga Krzyżowa dla dzieci Ks. Marek  
16.30-17.30Adoracja ministrantów i lektorówUl. Kościuszki, Kurierów AK, Myśliwska, Walecznych, ŻelichówkaKs. MichałTajemnica Bolesna 
17.30Droga Krzyżowa  Prowadzi młodzież  
18.00Msza św. z kazaniem    
19.00-21.00Zespół Wokalny – Ruah Elohim  Ul. Starzyny, Lwowskap. S. KlatkaTajemnica Chwalebna 
21,00 –23,00Klub Inteligencji Katolickiejul. Kościuszki (numery nieparzyste)p. J. CzekalskiTajemnica Radosna 
23,00 – 1,00Rycerze Kolumba

Róża Różańcowa św. Klary

Ul. Kościuszki (numery parzyste)p. R.Kosturek

p.M. Staszków

Tajemnica Światła 
 

Sobota – 29.02.2020 r.

 

  
1,00 – 3.00Róża Różańcowa od Dzieciątka Jezusul. 3 Maja, ul. Rejtana,p. E. RokoszTajemnica Bolesna 
3,00 – 5,00Róża Różańcowa św. AgnieszkiUl. Orzeszkowejp. K. MiloTajemnica Chwalebna 
5.00-6.30Koła KoronkoweUl. Sobieskiego, ul. Kwiatowa, Sosnowap. E. TworkoTajemnica Radosna 
6.30Godzinki do Matki Bożej p. Organista  
7,00Msza św. na zakończenie Jerycho z uroczystym błogosławieństwem    
    
Osoby odpowiedzialne:

Grupa Modlitewna JERYCHO: Pani Janina Haliniak, Pani Zofia Szczur,

Żywy Różaniec: Pani Romana Borysowicz,

Księża: ks. Proboszcz Stopyra

Rycerze Kolumba: Pan Ryszard Kosturek

Od godz. 22.00 do 7.00 dyżur pełnią w kościele Rycerze Kolumba

   
   

 

W czasie Jerycho będziemy modlić się w następujących intencjach szczegółowych:

  1. O odrodzenie ducha modlitwy, pokuty i adoracji w diecezji, w myśl przesłania Matki Bożej z Gietrzwałdu i Fatimy: pierwsze soboty miesiąca i odmawianie różańca;
  2. O umocnienie w Duchu Świętym Papieża, biskupów i prezbiterów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także o ożywienie apostolstwa świeckich;
  3. O Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu;
  4. O Boże błogosławieństwo i pomoc w realizacji dzieł ewangelizacyjnych, pomyślne prowadzenie prac gospodarczych, budowlanych i remontowych prowadzonych przy naszej Konkatedrze oraz związanych z Katedrą Zamojską i Domem Trzeciego Tysiąclecia.