Diecezjalne Jerycho Różańcowe 2019-2020

Diecezja Zamojsko-Lubaczowska w 2019 r. obchodzi 20. rocznicę wizyty papieża, św. Jana Pawła II w Zamościu. Jest ona okazją do podjęcia przez wspólnotę naszego lokalnego Kościoła inicjatyw, służących odnowie i pogłębieniu życia religijnego wszystkich wiernych. Jednym z takich przedsięwzięć jest Diecezjalne Jerycho Różańcowe, które rozpoczniemy w kolejną, 27. rocznicę powstania diecezji, 25 marca 2019 r.

Biblijne miasto Jerycho – symbol grzechu i pogańskiego kultu – zostało zdobyte przez  Izraelitów dzięki ufnej i nieprzerwanej modlitwie. Nawiązując do tego historycznego wydarzenia, chcemy podjąć wysiłek przeprowadzenia Diecezjalnego Jerycha Różańcowego, by poprzez trwanie na modlitwie razem z Maryją, przed Najświętszym Sakramentem, we wspólnocie parafialnej na czele z jej duszpasterzami, walczyć ze złem: z grzechami, słabościami, podziałami i zaniedbaniami, jakich doświadczamy w naszych sercach. Dotykają one naszych rodzin, wspólnot, parafii, środowisk pracy, całego Kościoła i naszej Ojczyzny. Pragniemy, przez ufną modlitwę, pokutę i posłuszeństwo Panu Bogu, stworzyć przestrzeń do Jego nadzwyczajnych interwencji w życie każdego z nas i wspólnot, w jakich się uświęcamy.

Diecezjalne Jerycho Różańcowe to nieustanna modlitwa przed Najświętszym  Sakramentem, która odbywać się będzie we wszystkich parafiach naszej diecezji,  we wspólnotach zakonnych, w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, w Domu Diecezjalnym i w Domu Księży Seniorów na przestrzeni całego roku. Uroczyste rozpoczęcie nastąpi podczas Mszy świętej w Zamojskiej Katedrze 25 marca 2019 r. (poniedziałek)  o godz. 18.00. Zakończymy również Eucharystią 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 18.00  w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Do udziału w inauguracji i zakończeniu Diecezjalnego Jerycha Różańcowego zapraszam wszystkich wiernych  i duchowieństwo Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, przedstawicieli Róż Różańcowych  i poszczególnych modlitewnych wspólnot.

Modlitwa w ramach Jerycha Różańcowego, w zależności od parafii, potrwa tydzień, kilka dni lub jedną dobę. W tym czasie polecać będziemy Panu Bogu i Matce Najświętszej wszystkie intencje Kościoła Świętego, naszej Diecezji i Ojczyzny. Będziemy modlić się  w następujących intencjach szczegółowych:

  1. O odrodzenie ducha modlitwy, pokuty i adoracji w diecezji, w myśl przesłania Matki Bożej z Gietrzwałdu i Fatimy: pierwsze soboty miesiąca i odmawianie różańca;
  2. O umocnienie w Duchu Świętym Papieża, biskupów i prezbiterów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a także o ożywienie apostolstwa świeckich;
  3. O Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu;
  4. O Boże błogosławieństwo i pomoc w realizacji dzieł ewangelizacyjnych, pomyślne prowadzenie prac gospodarczych, budowlanych i remontowych związanych z Katedrą Zamojską, Domem Trzeciego Tysiąclecia oraz podejmowanych w wielu parafiach Diecezji.

 
Szczególnym obszarem naszego duchowego zaangażowania niech stanie się adoracja Najświętszego Sakramentu, pokuta i modlitwa różańcowa. Wierzymy, że owocem Jerycha będzie dostąpienie wielu łask: nawrócenia, wzrost pobożności, nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, świętość kapłanów, odnowa życia rodzinnego i duszpasterskiego w naszych parafiach oraz Boże błogosławieństwo we wszelkich podejmowanych przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską inicjatywach ewangelizacyjnych i pracach dotyczących troski o materialny wymiar życia Kościoła.
Zapraszam wiernych wraz z kapłanami ze wszystkich parafii naszej diecezji do podjęcia adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej. Zachęcam wszelkiego rodzaju grupy, wspólnoty i stowarzyszenia, szczególnie Koła Żywego Różańca, a także indywidualne osoby do uczestnictwa i zaangażowania się w przeprowadzenie Jerycha Różańcowego w swoich parafiach. Proszę chorych i cierpiących o dar waszego „krzyża” złożony we wspomnianych intencjach.
Wszystkim wiernym świeckim, kapłanom, klerykom, osobom życia konsekrowanego z serca błogosławię i powierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.