ZMARŁ KS. KAN. ADOLF MACIĄG (L. 92) W KAPŁAŃSTWIE LAT 67

autor: Ks. Zygmunt Jagiełło

Ks. kan. mgr lic. Adolf Maciąg urodził się 22 maja 1928 r. w Wiszniowcu Łukowskim, pow. Rohatyn, woj. Stanisławów (obecnie wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim).
W Wiszniowcu Łukowskim ukończył szkołę powszechną, zaś Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrocławiu w 1948 r.
Adolf Maciąg mieszkał wówczas na terenie parafii Żmigród (archidiecezja wrocławska).
W 1948 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej, a po jego rozwiązaniu przeniósł się do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie ukończył studia teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Lubelskiej z rąk Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy – 21 czerwca 1953 r.

Posługiwał duszpastersko w następujących placówkach:
Tomaszów Lubelski – Szpital (1953 – 1957) – kapelan.
Na własną prośbę odszedł z diecezji lubelskiej i przeszedł do archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie posługując w:
Lubyczy Królewskiej (1957 – 1959) – wikariusz,
Lublin KUL (1959 – 1963) – student,
Lubaczowie (1963 – 1968) – wikariusz, oraz pełniąc urząd notariusza kurii arcybiskupiej,   
Oleszycach (1968 – 1978) – proboszcz,  
Żmigrodzie (diec. wrocławska) (1978 – 1984) – urlop,
Lublin – Wyższe Seminarium Duchowne (1984 – 1986) – ojciec duchowny,
Lubyczy Królewskiej (1986 – 17.06.1996) – prob.
Od 17.06.1996 r. ks. Adolf Maciąg jako emeryt opuszcza diecezję zamojsko-lubaczowską i udaje się by służyć w miarę swoich sił i możliwości pomocą duszpasterską w parafii Piechowice (diecezja legnicka).

10 października 1993 r. ks. Adolf Maciąg został mianowany przez Biskupa diecezjalnego Jana Śrutwę Kanonikiem Gremialnym Kapituły konkatedralnej w Lubaczowie.  

Ks. Adolf Maciąg zmarł 25 stycznia 2020 r.

     Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka zostanie odprawiona we czwartek, 30 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach, ul. Kryształowa 40,  (diec. legnicka) 

Śp. ks. Adolfa Maciąga polecajmy  w modlitwach Miłosierdziu Bożemu.