Program konferencji historyczno-patriotycznej w Lubaczowie

 

„ETOS NIEPODLEGŁOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ”

 

9.15 – 9.30 Serwis kawowy.

9.30 – 9.50 Otwarcie konferencji J.E. Biskup dr hab. Mariusz Leszczyński „Bóg odpuścił winy, dał zmartwychwstanie!”. Kilka myśli o Polsce niepodległej z kazania św. Józefa Bilczewskiego (Gniezno, 26 VIII 1919)”.

9.50 – 10.20 Pan Artur Brożyniak Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie „Polityka Józefa Piłsudskiego w kwestii ukraińskiej”.

10.20 – 10.50 Dr Rafał Czupryk UR „Uśmiech Ojczyzny na przystanku Niepodległość”.

10.50 – 11.00 Zakończenie konferencji.

 

Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Konkatedra – Sanktuarium NMP Łaskawej Lwowskiej w Lubaczowie

Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie

 

Konferencja odbędzie się 10.XI.2019 r. w Konkatedrze Lubaczowskiej w Domu św. Zygmunta.