Lubaczów, dnia 20.09. 2019 roku.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie
ul. Kościuszki 2 37-600 Lubaczów przekazuje

INFORMACJĘ O WYBORZE WYKONAWCY GENERALNEGO

na wykonanie robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Umowa o dofinansowanie nr 1303/2019/OA/P/DP z dnia 18.07.2019 r.