Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie; ul. Kościuszki 2 37-600 Lubaczów informuje, że komisja w składzie:

 

1.Ks. Andrzej Stopyra
2. Janusz Szaj
3. Tadeusz Zarembski
4. Edward Rokosz
5. Tomasz Ciechanowski
6. Marek Zdunek

dokonała wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Lubaczowie wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii”. Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Umowa o dofinansowanie nr 1303/2019/OA/P/DP  z dnia 18.07.2019 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wybrana została oferta firmy:

 

Zakład Produkcyjno – Handlowy Budowlany i Projektowy „DANBUD” inź. Jan Kawalec, ul Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczów, NIP 7930000713 

 

Wybrana firma uzyskała największą liczbę punktów i spełniła oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do ceny jak i pozostałych wymogów zawartych w ofercie, dlatego została wybrana do realizacji zamówienia.