Zakres robót budowlanych przy parafii św. Stanisława BM w Lubaczowie w ramach dofinansowania z NFOŚ I GW oraz WFOŚiGW:

Lp.BudynekZakres Prac
1.Konkatedra
 1. Wymiana stolarki okiennej stalowej na szczelną aluminiową. Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,40; 338,76 m2            
 2. Wymiana stolarki drzwiowej na szczelną.  Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,30; 57,92 m2       
 3. Docieplenie ścian zewnętrznych. Płyta styropianowa EPS 70-040, λ= 0,040 [W/(m•K)] grubość 10 cm;  2 845,58 m2
 4. Docieplenie stropów zelbetowych, płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 gr. 10 cm; 700,79 m2        
 5. Docieplenie stropodachu. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej , λ=0,040 [W/(m•K)];  grubość 15 cm; 670,5 m2                        
 6. Docieplenie ścian w gruncie. Płyta styropianowa XPS 036, λ = 0,036 [W/m*K];  grubość 6 cm 390,50 m2        
 7. Instalacja c.o. podłogowego wodnego                              
 8. Instalacja kotłowni gazowej z kaskadą kotłów kondensacyjnych o mocy 2x 65 KW
 9. System sterowania , kotłami , instalacja pogodowa,
 10. Roboty budowalne naprawcze po modernizacji instalacji.
 11. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED
 12. inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )
2,Sanktuarium1.       Docieplenie stropu – sklepienia  maty z  wełny rozprężnej   lub pianka PUR   l=0,029 W/mK grubość 15 cm, 476m22.       Docieplenie ścian zewnętrznych wełna mineralna, l= 0,038 [W/(m•K)] grubość 5 cm/ 1533,83 m2

3.       Wymiana stolarki okiennej stalowej  na szczelną aluminiową Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,40 108,19 m2

4.       wymiana stolarki drzwiowej Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,30, 20,15 m2

5.       Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , orurowanie , kocioł kondensacyjny  24 KW z armaturą pogodowa i sterowaniem, roboty budowlane naprawcze, podesty elektryczne grzewcze, system sterowania kotłem, instalacja pogodowa,

6.       Instalacja c.o. – zewnętrzna preizolowana sieć ciepłownicza.

7.       Wymiana oświetlenia naenergoszczędne LED

8.       inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )

3.Kancelaria Archiwum1.       docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem Filce, maty i płyty z wełny mineralnej , l= 0,038 [W/(m•K)];  grubośc 25 cm, 270,6 m22.       docieplenie ściany na gruncie Płyta styropianowa XPS l= 0,036 [W/(m•K)] grubość 8 cm , 176,99 m2

3.       wymiana stolarki drzwiowej stolarka szczelna     ( 0,5 < a < 1 ), U= 1,3, 6,39 m2

4.       modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej izolowanej ( instalacja wody ciepłej i zimnej, kanalizacja sanitarna), zasobnik 550L i kolektory słoneczne 5 szt.

5.       Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , orurowanie , grzejniki z zaworami termostatycznymi, kocioł kondensacyjny  65 KW z armaturą pogodowa i sterowaniem, roboty budowlane naprawcze

6.       Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

7.       inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )

4.Parafialny Dom Akcji Katolickiej – Biura1.       Ocieplenie ścian zewnętrznych Płyta styropianowa EPS l= 0,036 [W/(m•K)] grubość 15 cm, 505,05 m22.       Ocieplenie stropu poddasza Filce, maty i płyty z wełny mineralnej , l= 0,038 [W/(m•K)];  grubość 25 cm, 148,79 m2

3.       Wymiana stolarki okiennej stolarka szczelna      ( 0,5 < a < 1 ), U= 0,9, 31,01 m2

4.       modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej izolowanej ( instalacja wody ciepłej i zimnej, kanalizacja), zasobnik 300L i kolektory słoneczne 3 szt.

5.       Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania , orurowanie , grzejniki z zaworami termostatycznymi, kocioł kondensacyjny  24 KW z armaturą pogodowa i sterowaniem, roboty budowlane naprawcze

6.       Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

7.       Instalacja solarna z 3-ma kolektorami płaskimi i zasobnikiem biwalentnym 300l dla przygotowania c.w.u.

8.       Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

9.       inteligentny system sterowania oświetleniem (Czujnik światła dziennego i obecności, Routery )

 

 

elewacja północna

elewacja wschodnia

elewacja południowa