20) + Lidia Katarzyna Mazur, l. 69, zm. 5.04.2019 r.