Zaproszenie na X Pielgrzymkę Samorządowców i Pracowników Samorządów Gmin, Miast i Powiatów do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, dnia 7 maja 2019 r. o godz. 17.00.

 

Każdy kto jest świadomy swoich zadań, obowiązków i misji jaką wypełnia, wie o tym, iż owocność jego posługiwania nie zależy tylko od naszego osobistego wysiłku i zaangażowania, ale we wszystkich sprawach, a szczególnie w tych, które są związane z drugim człowiekiem i mają ukierunkowanie na pożytek bliźnich, konkretne rezultaty rozkładają się na wzajemną współpracę innych osób, a przede wszystkim jest to owoc działania Bożej łaski i Jego błogosławieństwa. Stąd też nasza ludzka dojrzałość w takich sytuacjach podpowiada potrzebę wdzięczności za to, co posiadamy, co jest naszym udziałem i czym potrafimy się z drugimi dzielić. Pamiętamy z Ewangelii Jezusowe gorzkie słowa, skierowane do uzdrowionych przez Niego trędowatych, którzy nie okazali wdzięczności: „Nikt się nie znalazł, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu….” (Łk 17, 18). Pamiętamy też zachętę Apostoła: „Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie” (Tes 5, 17-18). […] i bądźcie wdzięczni” (Kol 3, 15).

Z takim właśnie podziękowaniem za opiekę w wypełnianiu swych samorządowych zadań i powinności, służących dobru wszystkich obywateli, Samorządowcy i Pracownicy Samorządów Gmin, Miast i Powiatów Ziemi Podkarpackiej i Ziemi Lubelskiej kierują się do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie, przed wizerunek Tej Pani, która mocno jest wpisana w historię naszej Ojczyzny.

To, że przedstawiciele władzy publicznej siłę, wiarę oraz nadzieję, z jaką oddają się społecznemu posługiwaniu, zakorzeniają w łasce Bożej i w opiece Maryi, kierując się w wykonywaniu swych zadań i obowiązków prawem państwowym, ale także, jako katolicy, Prawem Bożym, jest błogosławieństwem dla Ojczyzny – Polski i dla naszej „małej Ojczyzny” – tu na ziemi obejmującej części województw: lubelskiego i podkarpackiego.

Rozumiejąc misję Samorządu oraz szanując i respektując lokalne tradycje, równocześnie mając świadomość trosk naszych wiosek i miast, parafii i rodzin, zapraszamy Wszystkich, którzy otrzymali do realizacji na obecne czasy, taki właśnie mandat społeczny i zaufanie Polaków tej ziemi, aby na swoim spotkaniu u Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie prosili o potrzebne im dary oraz umacniali cnoty niezbędne do wspólnego życia i pracy: sprawiedliwość i miłość chrześcijańską.

 

Z serca błogosławię już teraz obejmując to wydarzenie pokorną modlitwą

 

 

† Marian Rojek

Biskup Zamojsko-Lubaczowski