Życzenia Wielkanocne

 

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym

Dobiegł końca błogosławiony czas Wielkiego Postu, w którym – jak zachęcał nas Ojciec Święty Franciszek – „szliśmy drogą prawdziwego nawrócenia, porzucaliśmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrywaliśmy się w Paschę Jezusa, zbliżaliśmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieliliśmy się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami, aby przyjąć w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią”.

Dziś radujemy się owocami wielkopostnego nawrócenia i z nową mocą wyśpiewujemy „Alleluja” – Chwalmy Pana, wysławiajmy Jego Miłosierdzie, bo daje nam nową nadzieję i nieustannie zaprasza do życia Jego Ewangelią, do głoszenia Jego Zmartwychwstania całemu światu.

Podejmijmy to wezwanie Zbawiciela z wielką pokorą, ale i z odwagą, do której niech uzdalnia nas żywa wiara w Żyjącego Boga pokonującego wszelkie zło i pomnażającego każde dobro w nas samych i w środowiskach naszej codzienności.

Po raz kolejny dotknięci wielką miłością Chrystusa Zmartwychwstałego, dzielimy się nią z Wami, Drodzy Diecezjanie: Duszpasterze, Członkowie Wspólnot Parafialnych, Osoby życia konsekrowanego, przybywający do nas Goście, Świętujący w łączności wiary razem z nami pamiątkę Wielkiej Nocy i Oddaleni od Kościoła z różnych powodów, lecz zawsze bliscy naszym sercom i obecni w naszych modlitwach.

Każdemu i Każdej z was składamy życzenia radości, pokoju i miłości.

Niech szczególne przywoływanie obecności w naszej diecezji św. Jana Pawła II, który w 1999 r. odwiedził Zamość i zostawił nam swoje błogosławieństwo, umacnia waszą nadzieję w Bogu, a całoroczna modlitwa Jerycha Różańcowego w parafiach i wspólnotach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej rozpala serca ku większej gorliwości chrześcijańskiego życia i wzajemnej trosce o sprawy Kościoła i Ojczyzny.

Niech Matka Zmartwychwstałego Pana wspomaga Was i opiekuje się Wami w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, na każdej drodze realizacji Waszego powołania.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Szczęść Boże.

 † Marian Rojek 
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

† Mariusz Leszczyński 
Biskup Pomocniczy