W poniedziałek (01.04) uroczyście obchodzona była w Lubaczowie 363. rocznica ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 roku. Mszę Świętą transmitowaną przez Telewizję Trwam i Radio Maryja celebrował biskup Mariusz Leszczyński.

Śluby lwowskie były złożone przez króla w szczególnych okolicznościach. Rzeczpospolita była prawie w całości opanowana przez Szwedów i Rosjan. Potop szwedzki trwający od 1655 r. i wojna z Rosją trwająca od 1654 r. wycieńczyły kraj. Przyrzeczenia królewskie miały poderwać do walki z najeźdźcami całe społeczeństwo. Król oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Korony Polskiej i obiecał, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, kiedy tylko kraj zostanie uwolniony spod okupacji.

Odwołując się do tych wydarzeń marszałek Sejmu Marek Kuchciński napisał list, w którym stwierdza:

– To piękne i poruszające wydarzenie nastąpiło w bardzo trudnych okolicznościach w Rzeczypospolitej, osłabionej przez zniszczenia wojenne oraz trwające grabieże. Choć wydawało się, że klęska jest już blisko, nieoczekiwanie w serca Polaków wstąpiła nadzieja płynąca z opierającej się oblężeniu Jasnej Góry oraz Lwowa, gdzie król Jan Kazimierz złożył poruszające śluby przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej”.

Korespondencję Marszałka Sejmu odczytano podczas uroczystości w Lubaczowie. To właśnie w naszym mieście w 1974 r. umieszczono obraz Matki Bożej Łaskawej w głównym ołtarzu konkatedry.

Słynący łaskami obraz został namalowany w 1598 r. przez przez Józefa Szolc-Wolfowicza, jako obraz nagrobny dla wnuczki Katarzyny Domagaliczówny. Przedstawia on Matkę Boską siedzącą wśród obłoków w otoczeniu aniołów i trzymającą na prawym kolanie stojące Dzieciątko Jezus. Dwaj aniołowie podtrzymują koronę nad głową Maryi. Postać Bogurodzicy widnieje nad panoramą Lwowa z końca XVI w. U dołu obrazu ukazana jest klęcząca Katarzyna i jej brat trzymający w ręku różaniec.

W 1980 r. obraz poddano gruntownej konserwacji w Krakowie, wykonano dwie wierne kopie, a oryginał złożono w skarbcu katedry na Wawelu. Pierwszą kopię wizerunku przeznaczoną do prokatedry w Lubaczowie ukoronował na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 r. Jan Paweł II, drugą kopię wizerunku przeznaczoną do katedry we Lwowie, Jan Paweł II ukoronował we Lwowie w 2001 roku.

Jak ważne były śluby lwowskie mówił w homilii podczas Mszy św. ks. Bp Mariusz Leszczyński. Przypomniał, że do ślubów lwowskich Jana Kazimierza nawiązał ks. Kardynał Stefan Wyszyński w „Akcie oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego” podczas uroczystości milenijnych w 1966 r. A Kardynał Karol Wojtyła w 1977 r. powiedział: „Wszystkie szlachetne, patriotyczne poczynania zmierzające do odnowy Rzeczypospolitej, do jej odbudowy, w jakiś sposób nawiązywały do treści ślubów Jana Kazimierza. I na pewno do tej treści nawiązywała Konstytucja 3 maja uchwalona w przededniu rozbiorów Polski w roku 1791”.

mp, elubaczow.com

 

Homilia biskupa Mariusza Leszczyńskiego.